Senast uppdaterad:

Skriv ut

Reservation

Med en reservation reserverar du vissa tider under ett visst tidsintervall för olika grupperingar av spelare, bokning kan då enbart genomföras av de personer som passar in tidsintervallets reservation. I starttidsschemat i nya GIT, i GIT-klienten och i externa bokningskanaler t.ex. i Min Golf visas aktuell reservationer.

Utan någon reservation är alla tider bokningsbara för alla personer (medlemmar och gäster). Alla tider blir tillgängliga för bokning hur långt i förväg som helst, d.v.s. så långt det finns upplagda starttidsintervall.


Med reservationer kan du skapa olika bokningsregler, t.ex. Medlemmar (kan även handla om en vissa medlemskapskategorier) kan boka vissa mer populära starttider i förväg, eller enbart kvinnor/män eller ett viss åldersspann (t.ex. alla juniorer) får företräde på vissa starttider. Du kan också genom Reservationer skapa förutsättningar för vissa starttider inte ska gå att boka i förväg utan bokas på plats.

Via Starttidsschemat i GIT eller i GIT-klienten, kan du boka starttider för en spelare även om tiden är reserverad för annan grupp spelare. Men i andra Bokningskanaler stoppas spelaren upp om hen inte uppfyller reservations kriterier.

Skapa, redigera eller radera Reservation Visa

Skapa en ny Reservation eller redigera en befintlig
Välj fliken Reservation  och klicka på knappen Skapa ny om du vill skapa en ny Reservation. Om du istället vill redigera en befintligt Reservation klickar du på Redigera (penn-ikonen som visas ute på högra sidan i listvyn).

Skriv Namn på reservationen. Du kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera reservationen.Bokningsfönster
Bokningsfönstret används för att ange när i tiden före en starttid som den reserveras för olika grupper av personer.

T.ex. om det står 2 och 07:00 i fältet Dagar i förväg (Fr o m) och Tid kan spelaren boka en söndagstid tidigast fredag kl 07.00.

Om det står 1 och 12.00 i fältet Dagar i förväg (T o m) och Tid betyder det att man kan boka söndagstider fram till och med lördag kl 12.00. En 0:a i både dagar och tid innebär att man kan boka ända fram till starttiden.


Observera... De är enbart reservation som är aktuell (angiven perioden i Bokningsfönstret) som visas i starttidsschemat och i Min Golf. T.ex. Om reservation ger medlemmar möjlighet att boka tider 5-3 dagar i förväg, då visas reservationen under den perioden som den är aktiv d.v.s. 5 till 3 dagar före speldatumet.


Färgsätt dina reservationer
Du kan välja att färgsätta dina reservationer, vilket kan underlätta hanteringen i starttidsschemat då du enkelt kan urskilja dina olika reservationer.

Bocka i Aktivera färgval och sedan välj vilken färg du önskar ska visas för den specifika reservationen.


Bocka i Aktivera färgval och sedan välj vilken färg du önskar ska visas för den specifika reservationen.
Observera... Färgerna visas under tidpunkten som reservationens bokningsfönster är aktivt.

Urval
I Urvalsfältet väljer du vilka personer som skall omfattas av reservationen.
Du kan på fler olika sätt välja om reservationen ska gälla Medlemmar och/eller gästspelare samt Klubbgrupper. 

Beroende på urval som du väljer, är nedanstående kolumnlistor tillgängliga eller inte möjliga att klicka i. I dessa kolumnlistorna kan du göra mer specifika val t.ex. välja ett visst åldersspann eller en viss Medlemskapskategori som reservationen ska gälla för.

Kolumnen för Klubbgrupper blir bara tillgänglig om urvalet är ”Urval klubbgrupp och ålderskategori”. Är den egna klubben med i klubbgruppen gäller den för klubbmedlemmar också annars inte.
Förutom urvalet du kan välja, kan du också välja om reservationen enbart ska gälla för ett visst kön.

 

I fältet Beskrivning kan du förklara varför Reservation skapas.

I fältet Period anger du Start- och slutdatum för reservationen, om du inte fyller i ett slutdatum då gäller Reservationen tills vidare. Ange Frekvens eller veckodagar när reservationen inträffar.

I fältet Daglig frekvens anger du klockslag fr.o.m och t.o.m. samt vilka starttider reservationen omfattar.

När du är nöjd med dina inställningar eller förändringar, klickar du på Spara.

Prioritering av reservationer
I samband med att du sparar en reservation visas information om att reservation kan behöva prioriteras. Detta eftersom det ibland kan vara så att du har skapat två eller flera reservationer som går mot samma tidpunkt. Då behöver GIT hjälp med att förstå vilken som ska gälla i första hand.
I listvyn kan du överblicka dina reservationer och där också se vilken prio-ordning de har. Du kan längst ut till vänster i listvyn  se vilken prio-ordning din specifika Reservation har.

 

Du kan prioritera upp / ner dina reservationer via pilarna som visas för varje Reservation.
Om du prioriterar om dina reservationer glöm då inte att Spara dina ändring.

Radera Reservation
En Reservation kan du radera via knappen "Ta bort" som du hittar via soptunna-ikonen i listvyn för Reservation.

Att tänka på vid tider för bollränna så kallade "gråtider" Visa

Om du vill att vissa tider endast ska var möjliga att bokas på plats, så kallade "bollrännetider" Ex. att var 6:e tid i timman endast går att boka på plats, bör du tänka på följande när du lägger upp en spärr för det:

Är rutan "Tid vid Dagar t.o.m."  tom motsvarar det 00.00 och går att boka innevarande dag. Ange du 23:59 går det inte att boka innevarande dag.