Senast uppdaterad:

Skriv ut

Grönt Kort - Så här funkar de!

Det nya regelverket för Grönt Kort, som trädde i kraft under våren 2020, gäller för alla nya golfare och för spelare som är registrerade i GIT med HCP 99. Återvändande spelare som är registrerade i GIT sedan tidigare med HCP 54,0 eller lägre behöver inte ta Grönt Kort på nytt.

En uppdatering har skett i regelverket för Grönt Kort för säsong 2021 och det är att de sätts högre krav på
personen som är markör för ett spelprov. Ett aktivt Golf-ID samt HCP 54.0 eller lägre krävs för att få vara markör på ett spelprov.

Ytterligare nyhet för 2021 är nya mailutskick som skickas ut allteftersom kunskapskraven klaras av. Syftet med mailutskicken är att guida de nya golfarna i sin resa mot Grönt Kort.

Nedan tittar vi på hur golfens gröna kort fungerar och hur du med hjälp av GIT och nya GIT kan hantera nya golfare som kommer till klubben.

Att ta Grönt Kort innebär följande delar

• Inneha ett Golf-ID
• Genomföra teorin på nätet
• Registrera ett godkänt spelprov
• Ta kontakt med en golfklubb som kan godkänna det gröna kortet

OBS… För att kunna boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar krävs ett aktivt medlemskap i en golfklubb.

Nedan kan du läsa om de grundläggande delarna som berör Golfens Gröna Kort. Föredrar du informationen i rörligt material kan vi tipsa om kursen Grönt Kort i GIT-skolan, som du hittar här.

Nya golfare kan få Grönt Kort på två sätt:

• Personen börjar med att registrera sig på borjaspela.golf.se och får ett Golf-ID. Därefter genomför hen teorin på webben och registrerar sitt spelprov i Min Golf eller i nya GIT. Sista steget är att ta kontakt med en golfklubb som kan godkänna personen för Grönt Kort.• Personen kontaktar en golfklubb, som registrerar denne som Grönt Kort-medlem och skapar ett Golf-ID. Personen genomför teorin på webben och registrerar sitt spelprov i Min Golf eller i nya GIT. Sista steget är att en golfklubb godkänner personen för Grönt Kort.Oavsett väg är det bara en golfklubb som kan godkänna den nya golfaren för Grönt Kort. Så snart en ny spelare söker kontakt med er på klubben – skapa en relation och erbjud nybörjarutbildning, träning och/eller medlemskap.

Nya Grönt Kort

För att få Grönt Kort behöver en person:

Inneha ett Golf-ID

Klara kunskapskrav 1: Teori
Teorin på webben består av fyra ämnesområden (Kom igång, Spelet golf, Golfa schysst och När du börjar spela). Varje ämnesområde innehåller olika uppgifter med tillhörande frågor som deltagaren behöver svara rätt på.

Även befintliga golfare kan testa sina teorikunskaper. Inloggning sker med samma inloggningsuppgifter som används till Min Golf. Klicka här för att komma till teoriwebben.


Klara kunskapskrav 2: Spelprov
För vuxna (13 år eller äldre).
För att kunna registrera provet måste ronden spelas på en svensk bana som är slopad.
Spelprovet sker över en 9-hålsrond.
Score anges hål för hål.
Personen behöver ha 18 poäng eller bättre – baserat på att personen har spelat på den slope som erhålls för HCP 54,0.
Totalpoängen på spelprovet över 9 hål dubblas.
Spelprovsronden blir spelarens första HCP-rond och ligger till grund för spelarens första HCP.
Markören behöver ha ett aktivt Golf-ID samt HCP 54,0 eller bättre.
Endast godkänd rond sparas.

Läs mer om spelprov för barn som är 12 år och yngre längre ner på sidan – klicka på fliken "Barnens Gröna Kort (12 år och yngre)".

Bilden nedan visar spelprovet i Min Golf.


  Kontakt med Golfklubb
Det är enbart en golfklubb som kan godkänna det gröna kortet.

OBS… För att kunna boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar krävs ett aktivt medlemskap i en golfklubb.

Vill du läsa mer om Grönt Kort för golfklubben, klicka här.

Hantera nya golfare på golfklubben i sex steg

1. Skapa en medlemskapstyp för Grönt Kort Visa

För att klubben ska kunna kommunicera med de nya golfarna på klubben, och skapa rapporter i GIT, behöver ni lägga in spelarnas kontaktuppgifter.
För att kunna göra detta och samla alla nya spelare måste du börja med att skapa en ny medlemskapstyp:

Gå in via Administration/Inställningar golfklubb/Medlemskapstyper.
Klicka på knappen "Nytt" uppe till höger.Skriv in ett passande namn för medlemskapstypen som du skapar, t.ex. Grönt Kort ÅÅÅÅ.
Genom att döpa medlemskapstypen med ett årtal kan ni enkelt överblicka år för år.
Skriv t.ex. "Nya golfare under ÅÅÅÅ i rutan för Beskrivning, så att ni vet vad medlemskapstypen används för.
Under "Status*", väljer du "Prospekt" (de går även bra att använda Passiv alt Nybörjare, dessa fungerar på samma vis som just Prospekt).Statusen Prospekt innebär:

  • Klubben behöver inte betala någon avgift till SGF för personen.
  • Personen får inte medlemstidningen Golfa
  • Personen har begränsad tillgång till Min Golf, t.ex. kan hen inte boka starttider, anmäla sig till tävling eller hantera HCP.

2. Skapa en ny person med Golf-ID i GIT Visa

Gå in i vänsterspalten under Person/Ny person.
Försök i högsta mån att ange personnummer på nya personer som du skapar i GIT. Försök fylla i kontaktuppgifter och framför allt ange en mailadress innan du väljer att skapa person.
OBS... Tänk på att inte använda samma mailadress till flera personer som ska genomföra Grönt Kort, eftersom teoristatusen i sådana fall blir missvisande för dessa personer.

När personbilden skapas visas bl.a. det Golf-ID som personen fått.
Lägg till personen som medlem i rutan "Klubbrelation".Välj medlemskapstypen som ni har skapat för Grönt Kort
Ställ in datum i "Giltig t o m" (giltighetstiden för medlemskap), följ den giltighetstidsangivelse som ni sätter för övriga medlemmar.När du klickar på "Verkställ" eller "Spara" efter att person lagts in som medlem, skickas ett automatiskt mail ut till person. Information som mailet innehåller är följande:
• Golf-ID
• Inloggningsuppgifter till Min Golf
• Länk till den digitala teori-webben

Mailet skickas ut från adressen info@svenskagolfforbundet.se.

Utformning på mailet som skickas ut till en person som blivit upplagd i GIT alternativt i nya GIT.


OBS... Vissa "nya golfare" har redan ett Golf-ID registrerat i systemet. Detta kan upptäckas när personnumret anges, i samband med att personen ska läggas upp. Om golfaren har HCP 99 kan ni lägga till denne som Grönt Kort-medlem. Har golfaren HCP 54,0 eller lägre kan denne bli medlem i er klubb direkt och börja spela omgående.

3. Följa upp kunskapskraven Visa

I nya GIT kan golfklubben följa utvecklingen för nya golfare. Det finns två sätt att ta sig till fliken för Grönt Kort:

1. Via gitonline.se/HCPadmin/, logga in och sök upp personen via Golf-ID.

2. Inne i personens Personbild i GIT. Klicka på rutan HCP-registrering. Då öppnas sidan för HCP-admin upp i nya GIT.

Se att det är rätt spelare som visas genom att kontrollera namn och Golf-ID, som du hittar i översta fliken.

Klicka på fliken "Grönt Kort".
Där kan du se om personen har registrerat ett godkänt spelprov eller inte och hur långt hen har kommit med teorin. (Hur mycket av teorin som är avklarad visas i procent.) Du kan också se när personen loggade in i teoriwebben första gången.
Spelaren kan på egen hand följa sin utveckling genom att logga in i Min Golf.

4. Registrera ett spelprov Visa

Det vanligaste är att spelaren själv registrerar sitt spelprov i Min Golf. Du som administratör på en golfklubb kan dock vid behov också hjälpa till att registrera ett spelprov, via nya GIT.

Registrera spelprov i nya GIT
Sök upp spelaren via Golf-ID.
Klicka på fliken "Grönt Kort".Klicka på den blå rutan "Registrera rond".
Fyll i slag, hål för hål i scorekortet. Totalscoren samt poäng räknas ut automatiskt. Det är bara ett godkänt spelprov som kan registreras (och sparas). Om en rond som inte uppfyller alla spelkrav försöker registreras, kommer du få upp information om detta.

Ett godkänt spelprov räknas som den första HCP-registreringen.

Oavsett om spelaren själv registrerar i Min Golf eller om registrering sker via nya GIT, behöver en markör med Golf-ID anges.

Det kan vara bra att veta att den justerade poängen räknas annorlunda vid spelprovet (första ronden som registreras) jämfört med efterföljande HCP-registreringar. I enlighet med reglerna för Världshandicap* dubbleras spelarens poäng vid denna första ronden: om en ny golfare t.ex. registrerar 20 poäng på sitt spelprov så landar totalpoängen på 40.

När spelaren fått sitt gröna kort godkänt så visas spelprovsronden som spelarens första HCP-registrering. Ytterligare en justering sker på minus två eftersom det är spelarens första HCP-registrering. Anledningen till detta är att en spelare snabbare ska kunna hamna på en HCP som är lämplig för dennes spelstandard. 

* Läs mer om reglerna för Värdshandicap, klicka här för mer info. I paragraf 4.5 omnämns dubbleringen av poängen vid spelprovet.

** I reglerna för Värdshandicap, paragraf 5.2a, kan du få mer info angående beräkning av HCP vid färre än 20 ronder. Klicka här för att läsa mer.

5. Godkänna Grönt Kort för spelaren Visa

Förutsättningen för att godkänna Grönt Kort är att spelaren har klarat 100% av teorin och har registrerat ett godkänt spelprov med markör. Kraven för att vara markör för ett spelprovet är att personen har ett aktivt Golf-ID samt HCP 54,0 eller bättre. Själva godkännandet kan vilken golfklubb som helst göra.För att klubben ska kunna godkänna Grönt Kort för en spelare behöver administratören i nya GIT ha behörighet att hantera HCP. Följande rättigheter krävs i rollen för att administrera HCP (hanteringen av rättighet sköts via "Uppdrag" i GIT):

  • Läs Person
  • Administrera HCP


När kunskapskraven för Grönt Kort inte är uppfyllda finns det tre kriterier för att du ändå ska få godkänna kortet:

• Personen har erhållit Grönt Kort med HCP 54,0 eller lägre (enligt Världshandicapsystemet) av annat golfförbund än SGF.
• Personen har inte kunnat genomföra teorin digitalt på grund av en funktionsnedsättning, men har fått hjälp att tillgodogöra sig teorin på annat sätt.
• När personen är ett barn upp till 12 år som genomfört Golfäventyret på klubben och är godkänd enligt Golfäventyret-häftet.

Godkännandet av Grönt Kort för en person registreras på dig som administratör.

6. Efter att Grönt Kort har godkänts Visa

När en administratör på klubben har godkänt spelaren för Grönt Kort, slår "Grönt Kort"-fliken om och blir en HCP-flik.

  • Om spelaren har lämnat in ett spelprov visas ronden som den första HCP-registreringen.
  • Om spelaren inte har registrerat ett spelprov hamnar denne på HCP 52,0.

I enlighet med reglerna i Världshandicapsystemet dubbleras spelarens poäng vid den första registreringen. Om spelaren registrerar en rond som ger många poäng kommer detta också få genomslag på spelarens första HCP.

Om en spelare anser att HCP hamnade på en orimlig nivå efter spelprovet kan klubben i samråd med sin handicapkommitté göra en manuell HCP-justering. Då sätts spelaren på en HCP som anses motsvara personens spelstandard. Den manuella justeringen sparas och kan visas i efterhand, därav är det viktigt att skriva in en tydlig notering där anledningen till den manuella HCP-justeringen anges.

Barnens Grönt Kort (12 år och yngre) Visa

För barn upp till 13 år är Golfäventyret vägen in i golfen. Genom utmaningar, träning och quiz rör de sig successivt mot Grönt Kort och fortsätter därefter utvecklas i sitt spel på den stora banan.

När barn under 13 år ska ta Grönt kort har de två alternativ:

1. Klara Golfäventyret Level 3 med dess utmaningar och spel. Barnet spelar nio hål från 150-markeringen på hål som är par 4 och par 5, samt från främre tee på par 3-hål. Alla hål räknas som par 3 och barnet får tre extraslag per hål. När de har fått minst 18 poäng har de klarat Grönt Kort och handicap 54.

Om klubben har en 100-bana enligt Golfäventyret kan barnet även göra spelprovet på den. Då är gränsen för godkänt att spela 100-banan på 45 slag eller färre.

2. Spela 9 hål på 18 poäng eller bättre från slopad tee. Kom ihåg att de även behöver lära sig regler. Kanske är de redo för de vuxnas prov eller gör regelfrågorna Level 1-3 på golfäventyret.se.

Om barnet inte redan finns inlagd i GIT, skapar du ett konto och Golf-ID. Förutsatt att alla kriterier är uppfyllda väljer du också att godkänna barnet, som då får HCP 52,0.

Läs mer om hur om Golfäventyret och Grönt Kort för barn går till här

Mailutskick i samband med Grönt Kort Visa

Inledande Välkomstmail - Vid nyregistrering av spelare

Välkomstmail skickas ut till nyregistrerade personer samt till personer som återvänder till golfen efter några års uppehåll.

Välkomstmailet finns i två varianter, vilket beror på om spelaren registrerar sig på egen hand via borjaspela.golf.se alternativt om en golfklubb registrerar person via GIT alternativt via nya GIT.

Välkomstmail - Spelare registreringar sig via borjaspel.golf.se

 

Välkomstmail - Klubb registrerar spelare via GIT alt nya GIT

Efter att välkomstmail är utskickat, sker mailutskick till spelaren allteftersom kunskapskraven klaras av och ett avslutande mail skickas när spelaren får sitt Gröna Kort godkänt av en golfklubb.
Mailflödet för Grönt Kort består av 8 olika mail.

OBS... En person får enbart tre av mailen skickade till sig under vägen mot Grönt kort.

Mail skickas ut i samband med att:

Spelaren klarat teorin (uppnått 100 % i teori-webben)

Ett mail skickas ut (mailet finns i två varianter, vilket som skickas beror på spelarens status för spelprovet).

 

Klar med teorin - Spelprov kvar att göra.

 

Klar teorin - Redan klar med Spelprov. 

 

Spelaren registrerat ett spelprov

Ett mail skickas ut (mailet finns i två varianter, vilket som skickas beror på spelarens status för teorin).

 

Registrerat spelprov - Teorin kvar att göra.

 

Klar med Spelprov - Teorin redan klar.Golfklubb godkänner spelare för Grönt kort

Ett mail skickas ut (mailet finns i fyra varianter, vilket som skickas beror på om spelaren har ett medlemskaps i en golfklubb samt om spelaren har registrerat ett spelprov).

 

Grönt Kort godkänt - Spelare är kopplad till en golfklubb, spelprov registrerat.

 

Grönt Kort godkänt - Spelare är kopplad till en golfklubb, spelprov saknas.

 

Grönt Kort godkänt - Spelare saknar koppling till en golfklubb, spelprov registrerat.

 

Grönt Kort godkänt - Spelare saknar koppling till en golfklubb, spelprov saknas.