Senast uppdaterad:

Skriv ut

Grönt Kort - Så här funkar det!

Sidan är under uppdatering fram till 7 mars.

Nedan tittar vi på hur golfens Gröna Kort fungerar och hur du med hjälp av GIT kan hantera nya golfare som kommer till klubben.

Regelverket för Grönt Kort, som trädde i kraft under våren 2020, gäller för alla nya golfare och för spelare som är registrerade i GIT med HCP 99. Återvändande spelare som är registrerade i GIT sedan tidigare med HCP 54,0 eller lägre behöver inte ta Grönt Kort på nytt.

Nyheter 2023:

En uppdatering i regelverket införs den 7 mars 2023. Ändringen gäller teoridelen. Kravet på att spelaren ska genomgå SGF:s Grönt Kort-webb har ersatts av ett kunskapstest i Min Golf. Barn till och med 12 år får ett barnanpassat test.

För att klubben ska aktivera Grönt Kort för en spelare ska denne ha fått godkänt på kunskapstestet och gjort ett godkänt spelprov. Klubben kan se spelarens framsteg på personbilden i GIT. Spelaren ser det i Min Golf.
Den kostnadsfria Grönt Kort-webben finns kvar och uppdateras med lite mer innehåll, bland annat kring regler och golfvett. Den är dock inte längre obligatorisk – spelaren kan lära sig teorin via andra fysiska eller digitala teoriutbildningar som erbjuds av golfklubbar och andra aktörer.
Läs mer om regelverket och klubbens Grönt Kort-verksamhet här


Att ta Grönt Kort innebär följande delar

• Inneha ett Golf-ID
• Genomföra ett godkänt kunskapstest
• Registrera ett godkänt spel
• Ta kontakt med en golfklubb som kan aktivera  Gröna Kortet

OBS… För att kunna boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar krävs ett aktivt medlemskap i en golfklubb.

Nedan kan du läsa om de grundläggande delarna som rör Grönt Kort. Föredrar du informationen i rörligt material kan vi tipsa om kursen Administrera Grönt Kort i GIT-skolan, som du hittar här.

Nya golfare kan skaffa Golf-id på två sätt:

  • Personen kontaktar en golfklubb, som registrerar denne i GIT som Grönt Kort-medlem. Klubben blir då spelarens utbildningsklubb och en relation har skapats.

Oavsett hur personen fått sitt Golf-ID får de sedan ett välkomstmejl med lösenord till Min Golf (och till Grönt Kort-webben).
Personen ska sedan klara kunskapstestet på Min Golf och registrera ett godkänt spelprov i Min Golf (alternativt registrerar klubben spelprovet i GIT). Sista steget är att ta kontakt med en golfklubb som kan aktivera Grönt Kort.

För att klara kunskapstestet behöver spelaren lära sig de teoretiska grunderna, exempelvis via den kostnadsfria Grönt Kort-webben. För att klara spelprovet behöver spelaren lära sig om golf i praktiken, med fördel hos en tränare på en golfklubb.

Oavsett väg är det bara en golfklubb som kan godkänna den nya golfaren och aktivera Grönt Kort. Så snart en ny spelare söker kontakt med er på klubben – skapa en relation och erbjud nybörjarutbildning, träning och/eller medlemskap.

Nya Grönt Kort

För att få Grönt Kort behöver en person:

Inneha ett Golf-ID

 
Klara kunskapskrav 1: Godkänt kunskapstest

Genom kunskapstestet får de nya golfarna visa att de vet hur man spelar säkert med hänsyn till banan och andra.
Kunskapstestet finns i Min Golf och är uppdelat i två deltest med 25 frågor om golfspelet och 25 om golfvett. För godkänt krävs minst 20 rätt per deltest. Testet går att göra om hur många gånger som helst tills resultatet blir godkänt. Vid omstart slumpas nya frågor fram.
Barn upp till året de fyller 12 får ett barnanpassat kunskapstest. Detta sker automatiskt, då systemet känner av åldern via Golf-ID. Barnens test har 15 frågor om golfspelet och 15 frågor om golfvett. För godkänt krävs minst 12 rätt per deltest.
För att klara testet krävs grundläggande kunskaper i golf. Det kan den nya golfaren få via den kostnadsfria Grönt Kort-webben. Inloggning sker med samma inloggningsuppgifter som används till Min Golf. Klicka här för att komma till teoriwebben.

• Klara kunskapskrav 2: Spelprov

 
Vuxna och barn 13 år och uppåt ska spela en niohålsrond och få minst 18 poäng på handicap 54,0.
Spelprovet registreras i Min Golf. För att kunna registrera provet måste ronden spelas på en banvärderad svensk bana från en slopad tee. Score anges hål för hål. Spelprovsronden blir spelarens första handicap-rond och ligger till grund för spelarens första handicap.
Markören behöver ha ett aktivt Golf-ID ha Grönt Kort (hcp 54,0 eller lägre) och vara aktiv medlem. Endast godkänd rond sparas.

Barn som är 12 år och yngre kan göra den vuxnas spelprov. De kan dock inte själva registrera sitt spelprov i Min Golf – det måste klubben göra i GIT. Det finns också ytterligare alternativ för barn upp till 12 år. Läs mer under fliken "Barnens Gröna Kort (12 år och yngre)" längre ner på sidan.

Bilden nedan visar spelprovet i Min Golf. 


 • Kontakt med golfklubb
Det är enbart en golfklubb som kan aktivera Grönt Kort för den nya golfaren.

OBS… För att kunna boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar krävs ett aktivt medlemskap i en golfklubb.

Vill du läsa mer om Grönt Kort för golfklubben, klicka här .

1. Skapa en medlemskategori för Grönt Kort Visa

För att klubben ska kunna kommunicera med de nya golfarna på klubben, och skapa rapporter i GIT, behöver ni lägga in spelarnas kontaktuppgifter.
För att kunna göra detta och samla alla nya spelare måste du börja med att skapa en ny medlemskapskategori:

Gå in via Inställningar/Administration/Medlemskategorier.
Klicka på knappen "Skapa ny medlemskategori" längst ner till vänster.Skriv in ett passande namn för medlemskategori som du skapar, t.ex. Grönt Kort ÅÅÅÅ.
Genom att döpa medlemskategorin med ett årtal kan ni enkelt överblicka år för år.
Skriv t.ex. "Nya golfare under ÅÅÅÅ i rutan för Beskrivning, så att ni vet vad medlemskategorin används för.
Under "Status*", väljer du "Prospekt" (de går även bra att använda Passiv alt Nybörjare, dessa fungerar på samma vis som just Prospekt).Statusen Prospekt innebär:

  • Klubben behöver inte betala någon avgift till SGF för personen.
  • Personen har begränsad tillgång till Min Golf, t.ex. kan hen inte boka starttider, anmäla sig till tävling eller hantera HCP.

2. Skapa en ny person med Golf-ID i nya GIT Visa

För att skapa en ny person går du via Register-Personbild-Skapa ny person.

Läs mer här hur du skapar en ny person i nya GIT.

När du klickar på  "Spara" efter att person lagts in som medlem, skickas ett automatiskt mail ut till person. Information som mailet innehåller är följande:
• Golf-ID
• Inloggningsuppgifter till Min Golf
• Länk till den digitala teori-webben

Mailet skickas ut från adressen info@svenskagolfforbundet.se.

Utformning på mailet som skickas ut till en person som blivit upplagd i nya GIT.

OBS... Vissa "nya golfare" har redan ett Golf-ID registrerat i systemet. Detta kan upptäckas när personnumret anges, i samband med att personen ska läggas upp. Om golfaren har HCP 99 kan ni lägga till denne som Grönt Kort-medlem. Har golfaren HCP 54,0 eller lägre kan denne bli medlem i er klubb direkt och börja spela omgående.

3. Följa upp kunskapskraven Visa

I nya GIT kan golfklubben följa utvecklingen för nya golfare. Du hittar fliken för Grönt Kort genom att söka upp personen via Golf-ID och gå till dennes personbild.

Klicka på fliken "Grönt Kort".
Där kan du se om personen har registrerat ett godkänt spelprov eller inte och hur långt hen har kommit med kunskapstestet (inte klar med något av delproven = 0 %, klar med ett av delproven = 50 %, klar med båda delproven = godkänd. Du kan också se när personen loggade in i teoriwebben första gången.
Spelaren kan på egen hand följa sin utveckling genom att logga in i Min Golf
 


4. Registrera ett spelprov Visa

Det vanligaste är att spelaren själv registrerar sitt spelprov i Min Golf. Du som administratör på en golfklubb kan dock vid behov också hjälpa till att registrera ett spelprov, via nya GIT.

Registrera spelprov i nya GIT
Sök upp spelaren via Golf-ID.
Klicka på fliken "Grönt Kort".Klicka på den blå rutan "Registrera rond".
Fyll i slag, hål för hål i scorekortet. Totalscoren samt poäng räknas ut automatiskt. Det är bara ett godkänt spelprov som kan registreras (och sparas). Om en rond som inte uppfyller alla spelkrav försöker registreras, kommer du få upp information om detta.

Ett godkänt spelprov räknas som den första HCP-registreringen.

Oavsett om spelaren själv registrerar i Min Golf eller om registrering sker via nya GIT, behöver en markör med Golf-ID anges.

Det kan vara bra att veta att den justerade poängen räknas annorlunda vid spelprovet (första ronden som registreras) jämfört med efterföljande HCP-registreringar. I enlighet med reglerna för Världshandicap* dubbleras spelarens poäng vid denna första ronden: om en ny golfare t.ex. registrerar 20 poäng på sitt spelprov så landar totalpoängen på 40.

När spelaren fått sitt gröna kort godkänt så visas spelprovsronden som spelarens första HCP-registrering. Ytterligare en justering sker på minus två eftersom det är spelarens första HCP-registrering. Anledningen till detta är att en spelare snabbare ska kunna hamna på en HCP som är lämplig för dennes spelstandard. 

* Läs mer om reglerna för Värdshandicap, klicka här för mer info. I paragraf 4.5 omnämns dubbleringen av poängen vid spelprovet.

** I reglerna för Värdshandicap, paragraf 5.2a, kan du få mer info angående beräkning av HCP vid färre än 20 ronder. Klicka här för att läsa mer.

5. Godkänna Grönt Kort för spelaren Visa

Förutsättningen för att aktivera Grönt Kort är att spelaren har fått godkänt på båda delproven i kunskapstestet och har registrerat ett godkänt spelprov med markör.  Själva godkännandet kan vilken golfklubb som helst göra.

 För att klubben ska kunna godkänna Grönt Kort för en spelare behöver administratören i nya GIT ha behörighet att hantera HCP. Följande rättigheter krävs i rollen för att administrera HCP (hanteringen av rättighet sköts via "Uppdrag" i GIT):
• Läs Person
• Administrera HCP

Om kunskapskraven för Grönt Kort inte är uppfyllda finns det tre kriterier för att du ändå ska få godkänna kortet:

• Personen har erhållit Grönt Kort med HCP 54,0 eller lägre (enligt Världshandicapsystemet) av annat golfförbund än SGF.
• Personen har inte kunnat genomföra kunskapstestet digitalt på grund av en funktionsnedsättning, men har fått hjälp att tillgodogöra sig de teoretiska grunderna på annat sätt.
• När personen är ett barn upp till 12 år som genomfört Golfäventyret på klubben och är godkänd enligt Golfäventyret-häftet.

Godkännandet av Grönt Kort för en person registreras på dig som administratör.

6. Efter att Grönt Kort har aktiverats Visa

När en administratör på klubben har aktiverat spelarens Gröna Kort, slår "Grönt Kort"-fliken på personbilden i GIT om och blir en HCP-flik.
• Om spelaren har lämnat in ett spelprov visas ronden som den första HCP-registreringen.
• Om spelaren inte har registrerat ett spelprov hamnar denne på HCP 52,0.

I enlighet med reglerna i Världshandicapsystemet dubbleras spelarens poäng vid den första registreringen. Om spelaren registrerar en rond som ger många poäng kommer detta också få genomslag på spelarens första HCP.

Om en spelare anser att HCP hamnade på en orimlig nivå efter spelprovet kan klubben i samråd med sin handicapkommitté göra en manuell HCP-justering. Då sätts spelaren på en HCP som anses motsvara personens spelstandard. Den manuella justeringen sparas och kan visas i efterhand, därav är det viktigt att skriva in en tydlig notering där anledningen till den manuella HCP-justeringen anges.

Barnens Grönt Kort (12 år och yngre) Visa

Det är samma krav för barn som för vuxna för att de ska få Grönt Kort: ett kunskapstest och ett spelprov. För barn upp till 12 år är kraven dock barnanpassade.
Kunskapstestet finns i Min Golf precis som för vuxna. Är barnet 12 år eller yngre känner systemet av detta och kunskapstestet blir barnanpassat (två delprov med 15 frågor om golfspelet, 15 frågor om golfvett – minst 12 rätt per delprov krävs för godkänt).
För spelprovet har barn upp till 12 år tre alternativ:
• Spela nio hål på en så kallad 100-bana (enligt definition i Golfäventyret) på 45 slag eller färre.
• Spela nio hål på en banvärderad bana från 150-metersmarkeringen (från främre tee på par 3-hål). Alla hål räknas som par 3. Barnet får tre extraslag per hål och ska få minst 18 poäng.
• Spela nio hål på en banvärderad bana från slopad tee och få minst 18 poäng på handicap 54,0 (samma spelprov som för vuxna).
Barn upp till 12 år kan i dagsläget inte själva registrera sitt spelprov i Min Golf. De får i stället visa upp sitt scorekort för er på klubben, så att ni kan aktivera Grönt Kort (när även kunskapstestet är klart).

Om barnet inte redan finns inlagd i GIT, skapar du ett konto och Golf-ID. Då kan de logga in i Min Golf och göra kunskapstestet.
När de två kraven är uppfyllda aktiverar du barnets Gröna Kort, som då får HCP 52,0.
Läs mer om Grönt Kort för barn här.

Mailutskick i samband med Grönt Kort Visa

Inledande Välkomstmejl - Vid nyregistrering av spelare

Välkomstmejl skickas ut till nyregistrerade personer samt till personer som återvänder till golfen efter några års uppehåll.
Välkomstmejlet finns i två varianter, vilket beror på om spelaren registrerar sig på egen hand via borjaspela.golf.se alternativt om en golfklubb registrerar person via GIT alternativt via nya GIT.
Välkomstmejl - Spelare registreringar sig via borjaspel.golf.se

 

 

 

 

Välkomstmail - Klubb registrerar spelare via GIT alt nya GIT

Efter att välkomstmail är utskickat, sker mailutskick till spelaren allteftersom kunskapskraven klaras av och ett avslutande mail skickas när spelaren får sitt Gröna Kort godkänt av en golfklubb.
Mailflödet för Grönt Kort består av 8 olika mail.

OBS... En person får enbart tre av mailen skickade till sig under vägen mot Grönt kort.

Mail skickas ut i samband med att:

Spelaren klarat teorin (uppnått 100 % i teori-webben)

Ett mail skickas ut (mailet finns i två varianter, vilket som skickas beror på spelarens status för spelprovet).

 

Klar med teorin - Spelprov kvar att göra.

 

Klar teorin - Redan klar med Spelprov. 

 

Spelaren registrerat ett spelprov

Ett mail skickas ut (mailet finns i två varianter, vilket som skickas beror på spelarens status för teorin).

 

Registrerat spelprov - Teorin kvar att göra.

 

Klar med Spelprov - Teorin redan klar.Golfklubb godkänner spelare för Grönt kort

Ett mail skickas ut (mailet finns i fyra varianter, vilket som skickas beror på om spelaren har ett medlemskaps i en golfklubb samt om spelaren har registrerat ett spelprov).

 

Grönt Kort godkänt - Spelare är kopplad till en golfklubb, spelprov registrerat.

 

Grönt Kort godkänt - Spelare är kopplad till en golfklubb, spelprov saknas.

 

Grönt Kort godkänt - Spelare saknar koppling till en golfklubb, spelprov registrerat.

 

Grönt Kort godkänt - Spelare saknar koppling till en golfklubb, spelprov saknas.