Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starter

Starter är första delen som släpps av GIT Online. Enkelt förklarat är Starter ett digitalt starttidsschema, som ger dig möjligheten att se aktuell bokningsläge samt ankomstmarkera spelare direkt via en mobil, platta eller dator (fungerar både på PC och Mac). Åtkomst ges genom att behörighet kopplas till användare via GIT. Nedan kan du läsa om vilka funktioner som finns i Starter, vi går också igenom hur du får behörighet till Starter.

Allmän info om Starter

Du hittar Starter på följande webbadress: gitonline.se/starter (använd ej www) i er telefon. Använd er vanliga GIT inloggning (Golf-ID och lösenord).

Tips: Använd funktionen ”lägg till på hemskärm”(Iphone) eller ”lägg till på startskärm” (Android) så får du en ikon på skärmen precis som om det vore en app. Logga in innan du skapar bokmärket så kommer telefonen ihåg ditt lösenord.

Missa inte att de finns två instruktionsfilmer som visar hur Starter fungerar. 
Få en introduktion av Starter, klicka här för att se.
Du kan också se hur behörighet ges för att användare ska kunna logga in i Starter, klicka här för att se.

De finns olika behörighetsnivåer i Starter

De finns två olika nivåer i behörighet till Starter. Nivåerna skiljer åt genom att ena nivån ger dig rättigheten att enbart överblicka starttiderna för dagen samt vilka spelarna är i respektive starttid. Den andra nivån ger dig också möjlighet att ankomstmarkera spelarna. Behörighet samt de specifika rättigheterna ges via GIT.

Rättigheter för Starter Visa

Följande rättigheter krävs för att du ska ha åtkomst till Starter. Överblicka era befintliga roller eventuell innehåller dessa redan följande rättigheter. Om personer enbart skall ha tillgång till just Starter, i så fall är tipset att ni skapar nya Uppdragstyper med dessa två roller.

Se Schemat, spelarna som ingår i starttiderna och Ankomstmarkera

  • Läsa Organisationsenhet
  • Läsa Bokning
  • Uppdatera Bokning
  • Skapa bokning

Enbart se Schemat och spelarna som ingår i starttiderna

  • Läsa Organisationsenhet
  • Läsa Bokning

Funktioner i Starter

Starter är webbaserad vilket innebär att allt du behöver är nätverksuppkoppling samt en mobil, platta eller en dator (fungerar fint med både PC alternativ Mac), för att du ska vara igång. Därefter kan du överblicka dagens starttider, se vilka spelarna som går ut på respektive starttid och även ankomstmarkera spelarna. Syftet med funktionen är att det skall underlätta det dagliga arbetet för dig som arbetar som starter alternativt som golfvärd.

Funktioner i GIT Online - Starter Visa

Inloggning

Gå in på sidan i din web-browser: https://gitonline.se/starter
Skriv ditt Golf-id samt lösenord som du har till GIT (Golfens IT-System).

Klubbarna som du har behörighet visas i listan.

Starttider samt Spelarkort 
I den övre delen av vyn visas starttiderna för dagen (det är enbart dagens starttider som visas i Starter). Om klubben du är inloggad på har flera banor kan du välja bland dessa uppe till vänster i bild.

I den övre delen som visas i Starter är dagens starttider. Du kan snabbt överblicka om personerna är betald- (blå färg) eller ej betalmarkerade(röd färg) samt visas en bock för en specifik spelare så innebär de att hen är ankomstmarkerad.

De går också att se om spelarna i en starttid tillhör samma bokning (har samma bokningsnummer), genom att se om spelarna flyter samman alternativt visas ett streck mellan spelarna i en starttid.


I vyn kan du se startförbud och blockering, dessa markeras i grå färg. Genom att klicka på en tid som är gråmarkerad så kan du utläsa om de är ett startförbud eller en blockering (är den skapad som blockering med notering, så visas texten som är inskriven).


Det finns en röd linje (nu-markering) i starttidsschema, den visar vad klockan är just nu.

Spelarna som ingår i respektive starttid visas i "spelarkorten" följande info visas namn, handicap, är person medlem (M) alt gäst (G) och spelarens hemmaklubb. Om spelaren är skriven i svart färg innebär de att spelaren är Betald, är färgen däremot röd innebär de att spelaren ännu inte är betald.I vyn för specifik starttid finns också möjlighet att ankomstmarkera spelare, dels kan en spelare i taget ankomstmarkeras alternativt om samtliga spelare är på plats går de utmärk att klicka på Ankomstmarkera alla. För att kunna ankomstmarkera i Starter krävs vissa rättigheter från GIT.Om du använder Starter i en mobil eller via "padda" då kan du swipa åt sidan för att förflytta dig till nästa "spelarkort" (starttid), du kan både gå framåt och bakåt i bland starttiderna. Detta fungerar även för överblicksvyn för starttiderna.

Kända fel som kommer att åtgärdas Visa

Starter

1950-Starter: Serverpush uppdaterar inte schema när devicen har varit låst.
Om användaren öppnar Starter från bokmärke på hemskärmen så uppdateras inte starttidsschemat om devicen har varit låst.
Det fungerar om användaren öppnar Starter via en browser på iPhone med Safari men inte med Chrome.

På iPad fungerar inte server push när devicen har varit låst oavsett om användaren har startat från bokmärke på hemskärmen eller via browser. Gäller även receptionist

Problem vid inloggning i GIT Online - Starter

Om problem uppstår vid inloggningen, t.ex. skrivit fel lösenord (efter fem försök låses konto). Felmeddelande visas" Login error The quota has been exceeded".De går inte heller att skriva in engångslösenordet som användaren fått skickat till sig i samband med att nytt konto blivit skapat. 

För att lösa ovanstående, då gör du såhär:

Nytt lösenord behöver skickas ut till användaren.
Detta gör du från inloggningsrutan i GIT. Välj glömt lösenord, ett engångslösen (6 siffror) skickas då ut till personens primära mailadress som är angiven för personen. 

Ange engångslösenordet och därefter behöver nytt lösenord anges. Logga sedan in i GIT. Sedan kan inloggning ske direkt i GIT Online - Starter.