Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starter

Starter är ett digitalt verktyg för att se aktuell bokningsläge och ankomstmarkera spelare direkt via mobil, platta eller dator. För att använda Starter behöver du en behörighetsroll som tilldelas i GIT. Härnedan beskrivs vilka funktioner som finns i Starter och hur du får tillgång till dessa.

Allmän info om Starter

Du hittar Starter på följande webbadress: gitonline.se/starter i din mobil eller platta. Använd din vanliga GIT inloggning (Golf-ID och lösenord).

Tips: Använd funktionen ”lägg till på hemskärm”(Iphone) eller ”lägg till på startskärm” (Android) så får du en ikon på skärmen precis som om det vore en app. Logga in innan du skapar bokmärket så kommer telefonen ihåg ditt lösenord.

Missa inte att de finns en instruktionsfilm som visar hur Starter fungerar. 
Klicka här för att se.

De finns olika behörighetsnivåer i Starter

  • Starter/Golfvärd (kan ank. markera) Kan se schemat, spelarna som ingår i starttiderna och ankomstmarkera.
  • Starter/Golfvärd Enbart se schemat och spelarna som ingår i starttiderna.

Det finns två nivåer av behörighet. Den första låter dig se dagens starttider och vilka spelare som är med i varje starttid. Den andra nivån ger dig även möjlighet att markera spelarnas ankomst. Båda behörighetsrollerna tilldelas i GIT av den på klubben som ansvarar för behörighetsroller.

Funktioner i Starter

Starter är webbaserad så du behöver bara nätverksuppkoppling och en enhet som mobil, platta eller en dator (fungerar med både PC & Mac), för att du ska vara igång. När du är ansluten kan du se dagens starttider, vilka spelarna som går ut på respektive starttid och även ankomstmarkera spelarna. ( om du har den behörigheten) Syftet med funktionen är att det skall underlätta det dagliga arbetet för dig som arbetar som starter alternativt som golfvärd.

 

Funktioner i GIT - Starter Visa

Inloggning

Gå in på sidan https://gitonline.se/starter
Skriv ditt Golf-id samt lösenord som du har till GIT. Om du är en ny användare har du fått ett mejl med instruktioner för din första inloggning

 

Klubbarna som du har behörighet visas i listan.


Starttider samt Spelarkort 
I den övre delen av vyn visas starttiderna för dagen (det är enbart dagens starttider som visas i Starter). Om klubben du är inloggad på har flera banor kan du välja bland dessa uppe till vänster i bild.

I den övre delen som visas i Starter är dagens starttider. Du kan snabbt överblicka om personerna är betald- (blå färg) eller ej betalmarkerade(röd färg) samt visas en bock för en specifik spelare så innebär de att hen är ankomstmarkerad.

De går också att se om spelarna i en starttid tillhör samma bokning (har samma bokningsnummer), genom att se om spelarna flyter samman alternativt visas ett streck mellan spelarna i en starttid.


I vyn kan du se startförbud och blockering, dessa markeras i grå färg. Genom att klicka på en tid som är gråmarkerad så kan du utläsa om de är ett startförbud eller en blockering (är den skapad som blockering med notering, så visas texten som är inskriven).


Det finns en röd linje (nu-markering) i starttidsschema, den visar vad klockan är just nu.

Spelarna som ingår i respektive starttid visas i "spelarkorten" följande info visas namn, handicap, är person medlem (M) alt gäst (G) och spelarens hemmaklubb. Om spelaren är skriven i svart färg innebär de att spelaren är Betald, är färgen däremot röd innebär de att spelaren ännu inte är betald.I vyn för specifik starttid finns också möjlighet att ankomstmarkera spelare, dels kan en spelare i taget ankomstmarkeras alternativt om samtliga spelare är på plats går de utmärk att klicka på Ankomstmarkera alla. För att kunna ankomstmarkera i Starter krävs vissa rättigheter från GIT.Om du använder Starter i en mobil eller via "padda" då kan du swipa åt sidan för att förflytta dig till nästa "spelarkort" (starttid), du kan både gå framåt och bakåt i bland starttiderna. Detta fungerar även för överblicksvyn för starttiderna.