Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fler Säljorganisationer

För klubbar med fler säljorganisationer, ex. klubb och ett av klubben helägt driftsbolag. Genom att klubben kopplar rätt säljorganisation till rätt artiklar/avgifter kommer intäkter för resp. organisation att gå in till rätt bankkonto direkt. Ingen transferering av pengar eller internfakturering mellan klubb och bolag krävs.

Läs igenom checklistan för mer information.

Det finns flera fördelar:

  • Rätt kontonummer och kostnadsställe till resp. artikel/avgift ger att GIT's Transaktionslista kan leverera ut ett komplett bokföringsunderlag.

  • Rätt säljorganisation till rätt avgifter/artiklar ger att korrekt köpevillkor på resp. artikel/avgift (beroende på om det är klubb eller bolag) till köparen på Min Golf, Min Golf bokningsApp m.fl.

  • För klubb är det endast möjligt att alla avgifter och artiklar som ska säljas via starttidsschemat (på Min Golf/MG Boknings app/Golfterminalen) tillhöra en och samma säljorganisation.
    Det är alltså inte möjligt med att koppla greenfeeavgiften till en avgift och golfbilen till en annan avgift och tala om för golfaren att hen ska/måste betala via Min Golf/MG Boknings app/Golfterminalen.

Förutsättningar

1. Klubben (kan även vara ett distrikt eller annan organisation) har webbetalning aktiverat.

2. Klubben har minst ett avtal med Swedbank Pay. Det är möjligt för klubben att ha fler än ett avtal med Swedbank pay.

3. Om klubben har fler än ett avtal med Swedbank Pay och det är inlagt i GIT av Klubbsupporten måste klubben därefter aktivera samtliga avtal de vill koppla till sina artiklar/avgifter

4. Klubben aktiverar avtalen under menyvalet Klubb- och webbinfo och fliken Säljorganisationer. Klubben kryssar i Aktivera betalning på webben samt fyller i alla uppgifter (mestadels uppgifter som krävs för att Min Golf/app/Golfterminal osv. ska kunna visa korrekt information till köparen på ett kvitto). (se bild 1)

5. Klubben går därefter in på resp. artikel/avgift som ska säljas via Min Golf/MG Bokningsapp/Golfterminal osv. Exempel på artiklar är Greenfee, Förbokningsavgifter, Medlemsavgift, Spelavgifter, Övriga avgifter m.fl. och kopplar sina resp. Säljorganisationer till sina artiklar/avgifter.

6. Gå till menyvalet Söka artiklar och avgifter och sök fram de avgifter artiklar du vill redigera, se mer här »

Kom ihåg

Betalning via Swedbank (för era säljorganisationer) kan användas, via GIT, Min Golf, Min Golf bokningsapp, GIT Tävling, TietoEvrys Golfterminal och Boxnet Go (obemannade iPadkassa).

Längst ner finns en beskrivning för hur Proplanner läggs upp.

Viktigt vid betalning av greenfee och ex. golfbilar Visa

För klubb är det endast möjligt att alla avgifter och artiklar som ska säljas via starttidsschemat (på Min Golf/MG Boknings app/Golfterminalen) ska tillhöra en och samma säljorganisation.

Det är alltså inte möjligt med att koppla greenfeeavgiften till en avgift (kopplad till säljorganisation x) och ex. golfbilen till en annan avgift (kopplad till säljorganisation y) och tala om för golfaren att hen kan/ska betala via Min Golf/MG Boknings app/Golfterminalen.

Hur lägger jag upp fler Säljorganisationer?

1. Skicka in ansökan till Swedbank Pay för att lägga upp en eller fler säljorganisationer på er klubb (till exempel ett avtal för klubben och ett avtal för klubbens driftbolag). Swedbank Pay Webbetalningsavtal görs med digital signering. Kontakta klubbsupporten för att få ett avtal utskickat till er.

2. När avtalet är klart hos Swedbank Pay meddelar Swedbank SGF's Klubbsupport. De lägger upp klubbens uppgifter i nya GIT och i GIT Tävling. När det är klart meddelas klubben.

3. Klubbadministratören går in i nya GIT och aktiverar sina resp. Säljorganisationer. Det är en del information som behöver läggas till, som ex. adress, telefon och mailadress. Detta är information som visas på kvittot.

4. Klubbadministratören går sedan in på sina artiklar i nya GIT och kopplar de avgifter/artiklar som ska säljas i annan kanal (ex. Min Golf, Min Golf bokningsapp eller Golfterminalen) än i GIT. 

5. SGF rekommenderar också att ni är extra noga med att lägga in korrekt köpevillkor på resp. artikel. Särskilt viktigt om ni publicerar medlems- och spelavgifter på Min Golf för betalning. Malltexter (som ni kan kopiera) kan ni hitta här »

I sökresultatet visas en del nya fält, de flesta fält uppdateras via att du klickar på artikelnamnet i sökresultatet och redigerar artikeln.

Gå vidare för att redigera avgifter/artiklar »

Upplägg av ProPlanner

Ni behöver först skapa en artikeltyp Övriga avgifter i GIT. Sedan följa nedanstående steg.

När ni skapat en artikel kontaktar ni Klubbsupporten som lägger en beställning till Golfbox. Ni får en bekräftelse av oss när upplägget är klart.

1. Ni  behöver gå in i Proplanner admin, se bilden nedan.
2. Där fyller ni köpevillkor i fältet "conditions" (markerat med en 1.a i bilden)
3. Ni aktiverar genom att flytta reglaget till Yes i "Use the merchant i..." (markerat som nr 2 i bilden)
sedan  är det klart.