Senast uppdaterad:

Skriv ut

Behörighet i GIT

Behörighetsroller i GIT används för att ge olika GIT användare tillgång till olika delar i GIT

Säkerhet i GIT

Grundprincipen är att varje användare ska ha behörighetsroller som motsvarar deras befogenheter. Det innebär att varje användare tilldelas en eller flera behörighetsroller för att kunna hantera just sina uppgifter på klubben, men får inte tillgång till andra obehöriga behörighetsroller.

Rekommendationen är att ge fler personer, högsta behörighet, GIT super user klubb för att minska risken för sårbarhet om en nyckelperson av någon anledning helt plötsligt ej skulle vara tillgänglig. Du kan minst 1 och max 3 personer för GIT super user klubb. 

Från och med 12 september finns de nya behörighetsrollerna i nya GIT.

Du hittar all information under rubrikerna nedanför.