Senast uppdaterad:

Skriv ut

Min Golf

Sidan kompletteras kontinuerligt inför releasen 23 nov. 2021

Några av menyvalen i Min Golf genomgår en förändring för att anpassas till nya GIT. Menyvalen Mitt konto och Mina kontaktuppgifter kommer båda att anpassas efter den färg och form vi har på sidorna i nya GIT.

Mina Inställningar - Mitt Konto

Kommer som tidigare att innehålla avdelningarna/funktionerna:

- Ändra profilbild
- Sekretess
- Temanyhetsbrev (golfaren kan nixa sig från olika utskick)
- Utskick - information (golfaren kan nixa sig mot olika utskick och ex. bokningsmail)
- Golfpanelen (golfaren markerar om hen vill ta emot enkäter kring golfmarknaden)
- Medlemsklubbar (med möjlighet för golfaren att se klubbens kontaktpersoner)
- Familjegrupp
- Godkänna betalningar (nytt val från 23 nov. 2021) se nedan
- Visning av personnr. på mina kvitton för friskvårdsbidrag (nytt val från 23 nov. 2021).  se nedan

Godkänna betalningar

Listan visar personer (18 år eller äldre) som ingår i min familjegrupp. Användaren kryssar i vilka av dessa personer som får "betala mina avgifter på Min Golf".

Visning av personnr. på mina kvitton för friskvårdsbidrag

En kryssruta som gör det möjligt för användaren att aktivera att hens personnr. visas på hens kvitton för friskvårdsbidrag. Gäller kommer att gälla samtliga kvitto där betalningen skett via Min Golf. Ni november 2021 avser detta kvitto där betalningen avser Spelavgifter. 

Från releasen i feb. 2022 kommer detta även gälla betalningar som skett på en bokad starttid (greenfee) och tävlingsavgifter. 

 

Mina Inställningar - Mina kontaktuppgifter

Vid uppdatering av nya GIT 23 november 2021 görs en del förändringar i en persons kontaktuppgifter. Det påverkar såklart även golfarna.

Läggs till:

- Folkbokföringsadress, (hämtas från Skattemyndigheten, via en SPAR-körning).
Görs endast på personer med personnr. i GIT
Personer 16 år eller yngre får en av sina vårdnadshavares adress.
Adressen kan redigeras av både GIT-administratören i GIT samt av golfaren på Min Golf.

Tas bort:

- Adresserna Bostad och Arbete

- Fax nr.

 

Ändras:

- De 5 telefon- och mobilfälten dras ner till två telefonnr. varav ett kan väljas som primär. 

Oförändrat:

- Båda mailadresserna blir kvar, varav en kan väljas som primär

Mina Inställningar - Betalningar

Vid uppdatering av nya GIT 23 november 2021 görs en del förändringar när klubben publicerar avgifter (ex. medlems- och spelavgifter, skåpavgifter osv.) på Min Golf för betalning.