Senast uppdaterad:

Skriv ut

Min Golf

Mina Inställningar » Mitt konto och kontaktuppgifter

 • Ändra profilbild
 • Ändra lösenord
 • Telefon- och adressuppgifter
 • Kontaktuppgifter Partners - (vissas endast för personer som är kontaktperson för ett företag)
 • Familjegrupp - visar personer som ingår i familjegruppen, det är endast golfklubben som kan ändra vilka som ingår i en familjegrupp.
 • Godkänna betalningar - Listan visar personer (18 år eller äldre) som ingår i min familjegrupp. Användaren kryssar i vilka av dessa personer som får "betala mina avgifter på Min Golf".

Mina Inställningar » Sekretess och nix

 • Sekretess
 • Temanyhetsbrev - golfaren kan nixa sig från olika utskick
 • Utskick - information - golfaren kan nixa sig mot olika utskick och ex. bokningsmail)Golfpanelen (golfaren markerar om hen vill ta emot enkäter kring golfmarknaden)
 • Visning av personnr. - på mina kvitton för friskvårdsbidrag

 

Visning av personnr. på mina kvitton för friskvårdsbidrag

En kryssruta som gör det möjligt för användaren att aktivera att hens personnr. visas på hens kvitton för friskvårdsbidrag. Gäller samtliga kvitton där betalningen skett via Min Golf.

Mina inställningar » Mitt medlemskap och spel

 • Medlemsklubbar - Visar alla kubbar som spelaren är medlem i. Finns också knapp för att komma till en sida som visar klubbens alla kontaktpersoner
 • Byt medlemskategori - Medlemmen kan själv ändra sin medlemskategori på Min Golf om klubben har öppnat upp för det. Klubben kan sätta en tidsbegränsning för när denna möjlighet är tillgänglig och klubben bestämmer också vilka kategorier medlemmen ska kunna byta till.
 • Max antal samtidiga bokningar - Om klubben har regler inställda för Max antal samtidiga bokningar visas dessa 
 • Introduktionskort och utmärkelser - Visar om spelaren har introduktionskort och utmärkelser
 • Spelavgift rond – avräkning på antal spelade ronder, visar både alla förbrukade ronder och hur många som finns kvar
 • Spelavgift credits -visar både alla ronder bokade med credits och hur många som finns kvar
 • Avgift uthyrningsartikel - avräkning på antal tillfällen, visar både förbrukade tillfällen och hur många som finns kvar. Denna avgift kan användas T.ex. för digitalt klippkort för uthyrning av golfbil.
 • Tillstånd transportmedel - visar om spelaren har tillstånd transportmedel