Senast uppdaterad:

Skriv ut

Statistik Övrigt

Här hittar du rapporter som är lite mer övergripande. Här hittar du bland annat övergripande fördelning av medlemmar samt beslutsunderlag med både totalt antal ronder och antal in och utträden för klubben. Här återfinns även rapporten som SGF tar ut för medlemsdebitering.

Exempel på övriga statistikrapporter

  • GIT_Stat.SGFStatistik - denna rapport är den som Golfförbundet körkontinuerligt för att mäta samtliga klubbars medlemsantal
  • GIT.Stat.Bokade starttider ackumulerat - sammanställer samtliga bokningsrader ackumulerat per år. Du slipper klippa ihop månad för månad som tidigare gjorts.