Senast uppdaterad:

Skriv ut

Före tilldela

Före tilldela (registervård)

Syftet med att skapa ett steg Före tilldela avgifter är att hjälpa dig som administratör att göra så få fel som möjligt. Smarta listor och möjligheter att ta fram listor på personer som har obetalda avgifter och rensa dessa med en knapptryckning är till stor hjälp.

Att jämföra antalet medlemmar som kommer att få en avgift tilldelad till sig med antalet medlemmar per medlemskategori är också ett bra hjälpmedel. Du kan få upp skillnaden och även samtliga personer som ingår i differensen.

Att gå igenom Före tilldela gör du vid behov och behöver inte göras i samband med att du ska börja tilldela avgifter.

1. Kontrollera artiklar och medlemskategorier

På den här sidan kontrollerar du dina medlemskategorier, kökategorier och Partnerkategorier. Här ser du även hur många aktiva medlemskategorier du har och vilka som inte används (ej aktiva).

Tips: Avaktivera de kategorier du inte använder.

Du kan här klicka på: 

- Gå till sök artikel
- Gå till medlemskategori 
- Gå till partnerkategorier 
- Gå till kökategorier 

2. Kontrollera avgifter som är angivna som förinställda för resp. medlemskategori

Här kontrollerar du alla avgifter som är förinställda för dina medlemskategorier.

Varje artikel/avgift är klickbar så att du kan se mer information och redigera din artikel/avgift om du önskar.

Du sorterar kolumnerna genom att klicka på rubriken.

 

3. Kontroll av avgifter, ta även med 0-avgifter

Här kontrollerar du avgifter med status upplagda, alltså alla avgifter som är helt obetalda.

Inför din årliga Tilldelning av avgifter som sker innan du skapa fakturaunderlag/debitera årsavgifterna såsom medlems- och spelavgifter så bör denna lista vara tom. Om listan innehåller personer så kan de ha flera orsaker, ex.

- Du har redan tilldelat avgifter på personerna xx för nästkommande år, det kan vara korrekt men du bör undersöka.

- Det kan ligga kvar obetalda avgifter på personer sedan denna säsong, ta bort dessa avgifter på resp. person om de inte ska betalas.

Det är möjligt att i den här listan markera en avgift på en spelare och klicka på knappen Ta bort, då rensas den avgiften på spelaren. Om du vill använda kryssrutan "Markera alla" så markeras alla avgifter som visas på sidan (inte alla avgifter som finns med i sökresultatet).

När du använder sökfunktionen så söker den i samtliga kolumner och på samtliga sidor i sökresultatet.

 

 

4. Medlemmar som saknar giltigt medlemskap

Steg fyra i Före tilldela motsvarar att ta ut rapporten "Medlemmar utan giltigt medlemskap" från gamla GIT.

Innan du Tilldela avgifter inför att du ska Skapa fakturaunderlag/debitera avgifter såsom medlems- och spelavgifter så bör denna lista vara tom. 

Tips: Listan  borde vara tom inför Tilldelning av avgifterna, innan du skapar fakturaunderlag/debitera årsavgifterna. Om inte skriv ut och åtgärda, d.v.s. gör utträde eller ändra Giltig t.o.m. datum om den är felaktig och om medlemmen skall vara aktiv. OBS! Se alltid till att det finns ett datum i Giltig t.o.m. Om det är en medlem som skall utträda - sätt datumet till utträdesdatum.

 

5. Fördelning per medlems-, kö- eller företagskategori

Motsvarar rapporten: ”GIT_Stat.Fördelning per medlemskapstyp eller kö.rpx” (i gamla GIT).

Listan innehåller samtliga personer i registret (se kolumnen Totalt), fördelat på respektive medlemskategori, de som inte har ett aktuellt Giltig t.o.m. / har en status på medlemskategori som ej är aktiv (är bortselekterade i kolumnen Aktiva totalt).

Sortera kolumnerna genom att klicka på en rubrik.

Listan går att exportera till Excel.