Senast uppdaterad:

Skriv ut

Resultat

Beskrivning av hur man matar in scorer och visar resultatlista.

Innan man har börjat rapportera scoren har tävlingen status = Klar att öppnas.

När man skall börja registrera scorerna, börjar man med att öppna tävlingen för scoreinmatning genom att klicka på länken Öppna för scoreinmatning i bilden för Resultat, status ändras då till Scoreinmatning.  Försöker man att mata in scorer innan man har öppnat för inmatning, visas ett felmeddelande "Scoreinmatning har ännu inte öppnats".

När man öppnar för scoreinmatning får man möjlighet att uppdatera spelarinformationen, Lär mer på sidan Uppdatera spelarinformation ».

När man har öppnat för scoreinmatning låses startlistans inställningar för ändring. Flytta, Lägg till och Ta bort spelare kan göras för hantering av- och efteranmälningar.

 

  

 

När man börjat mata in scorerna, uppdateras Status med hur många procent av scorerna (%) som är inmatade.

             

För att registrera in scoren söker du upp personen genom att skriva en eller flera bokstäver i namnet i sökrutan, och klickar sedan på namnet när det visas i listan.
Man kan också söka på spelarnr.

Ett annat sätt att hitta spelarna för scoreinmatning, är att visa den kompletta resultatlistan sorterad på t.ex. namn och där klicka på den spelare man vill mata in scoren för. 

Mata in scoren i hål för hål. Tvåsiffriga resultat eller (-) kan skrivas in. Men om man inte är snabb nog vid inmatningen av två siffrigscore som börjar på 1, frågar systemet om du vill registrera en Hole-in-one. Försök då igen.
I fältet spelande anger man uteblivet resultat eller diskvalificering, välj i listan av alternativ.

 

  

 

När man matat in ett antal scorer kan man uppdatera resp leaderboardsfönster via länken Uppdatera.
Länken Komplett lista visar hela resultatlistan för resp klass.

 

 

 

 

Välj typ av resultatlista i listrutan i överkanten (Slag, Poängbogey eller Modifierad poängbogey). I valrutan Klasstyp väljer du HCP eller Scratch. Du kan sortera resultatlistan genom att klicka på resp rubriknamn.

Klickar du på en person så visas scoreinmatningsbilden för ev justering av scoren. Om man matar in scorerna från resultatlistan, uppdateras listan automatiskt efter varje score.

 

             

När alla scorer har matats in (100 %) måste man stänga scoreinmatningen med länken Stäng scoreinmatning.

Nästa steg är att överföra HCP till GIT och ev uppdatering av Order of Merit-listor. 

Tips Visa

Om du i en HCP-tävling vill ta ut en bruttoresultatlista för att exempelvis dela ut ett scratchpris så byter man visningsläge i droplistan ”Klasstyp” till Scratch.

Om du vill ta ut en nettoresultatlista från en scratchtävling för att exempelvis dela ut ett nettopris så är det samma där, byt visningsläge i droplista klasstyp till HCP

Kom ihåg att byta tillbaka till korrekt resultatlista när er lista är utskriven.

Registrera vinnare vid särspel

Om man har en tävling med särspel för att utse segraren skall man ange vem som segrat.
När scoreinmatningen har avslutats och stängts visas länken Välj vinnare under fältet Leaderboard.

 

 

             

När du klickar på länken Välj vinnare visas en lista med spelare med lika resultat. Markera segraren och klicka på SPARA.

Redigera score i efterhand.

Man kan redigera en inmatad score efter man har stängt scoreinmatningen och även efter man har överfört HCP, genom att klicka på knappen REDIGERA SCORE.

 

           

OBS! Om man redan har justerat HCP genom att överföra scorerna, måste man gå in i GIT och göra en manuell HCP-justering på spelaren.

 

 

För att scoreinmatning ska vara möjlig på spelare Visa

Behöver spelaren vara inlagd i startlistan för aktuell rond som scoreinmatning skall ske på.

Länkar Visa