Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ny Person i GIT

Här får du information om hur du registrerar en ny person i nya GIT med eller utan personnummer, samt hur du hittar ett Golf-ID på personer som återvänder till golfen efter några års uppehåll..
Person som läggs upp i systemet får ett Golf-ID, som består av de sex första siffrorna i personnummer + ytterligare tre siffror, (ååmmdd-xxx) Det kan vara en ny medlem som ska läggas in men det kan också handla om person som skall jobba på klubben och behöver inlogg till systemet.

Registrera person med personnummer

Det är alltid bäst att registrera en ny person med personnummer, så välj det i första hand. Då elimineras risken för dubbletter samt att det går att söka upp personen i efterhand om personen slutar och vill ta upp golfen efter några års uppehåll.

 

 

Gå till Skapa ny Person Skriv in personnummer med 12 siffror ååååmmdd-xxxx, tryck sedan på Kontrollera, då sker en kontroll om personnumret redan finns upplagt i GIT:s personregister (hela golf Sveriges register).
Om person inte finns i GIT;s personregister visas inga Grunduppgifter.

De finns fler alternativ som kan uppstå när personnummer skrivits in:

  • Om personen finns upplagd på den egna klubben visas rutan Personkontroll och vi ser personens Golf-ID, namn, Postort, hcp och hemmaklubb.

  • Om personen finns registrerad i GIT och har medlemskap i annan klubb visas rutan Personkontroll utan adressinformation.

Men finns det ingen person registrerad ska vi nu skapa en person som ska få ett Golf-ID. Under Grunduppgifter skriver du in namn, tfn, e-post och adress. 

Rutorna under Primär anger det primära telefonnummer respektive den primära e-postadressen, tänk på att bocka i rätt ruta. Man kan registrera 2 olika adresser för varje person, bostadsadress eller en alternativ adress. 

Viktigt att bocka för den adress som skall vara fakturaadress i rutan Faktura  längst till höger. I samband med nyregistrering av en person som sedan läggs till som medlem, skickas ett välkomstmail från Svenska Golfförbundet med info om Golf-ID och hur inloggning görs till Min Golf. Därför är det extra viktigt att ange en Primär e-postadress.

Tryck på knappen Spara för att lägga till personen i registret. Personbilden öppnas. Notera nu att Golf-ID som personen har fått visas i den gula rutan uppe till vänster.

 

 

Klubbrelation

När man har skapat en person skall man normalt registrera en eller flera klubbrelationer.

Om personen ska läggas till som medlem, så väljer du fliken Medlem och klubbinfo. Är det en ny  medlem, lägg då till medlemskategori samt ange ett giltig t o m (datum), under raden Medlem. Därefter väljer du hemmaklubb under raden Klubbinformation.

Om det är en person du vill ställa i kö så lägger du till personen under Kö. När du är klar trycker du på Spara

Man kan vara både medlem och köande t.ex. en medlem som köar till en vagnplats. Längst upp i Basinformationen visas dessa val samt även andra relationer som kan finnas.
Golfklubben som har lagt upp personen visas alltid i rutan Relationen. Därtill kan andra relationer mellan personen och din klubb visas t.ex. person har kapitalinsats i klubben, person har uppdrag (inlogg till klubbens GIT)

OBS... Om person ej skall vara medlem, t.ex. person arbetar på klubben men är ej golfare, lägg då inte till person som medlem under Medlem och klubbinfo. Gå i så fall direkt till Uppdrag och koppla ihop personen med uppdrag på klubben.

Golf-ID på återvändande golfare i GIT! Visa

Om vi har en person som vill återuppta golfen efter några års uppehåll och tidigare har haft ett Golf-ID, kan du hitta personen, under förutsättning att personen registrerades med personnummer när de skapades i GIT.
För att hitta personens Golf-ID så gör du på samma sätt som om du skulle skapa en helt ny person. Gå till Skapa ny person i nya GIT, skriv in personnumret 12 siffror (ååååmmdd-xxxx) och sedan Kontrollera.

Om vi får träff på personen, visas rutan Personkontroll. Där visas personens tidigare Golf-ID, namn och senast kända HCP enligt bild nedan.

Vill du lägga upp personen som medlem och aktivera personens Golf-ID klickar du på namnet så får du upp personbilden med personuppgifterna. Personen får då sitt "gamla" Golf-ID. Komplettera med övriga uppgifter precis som vid upplägg av en helt ny person och klicka på Spara.

På samma sätt visas personbilden om personen redan har ett medlemskap. Du klickar på namnet och får upp personbilden med personuppgifterna. Under fliken Medlem och klubbinfo kan du sedan se vilket medlemskap personen har.

 

Registrera person utan personnummer(utländsk medborgare) Visa

Ska i första hand användas för utländska medborgare som saknar personnummer. Här väljer du istället alternativet "Har inte personnummer". Skriv därefter in förnamn, efternamn, kön och födelsedatum. Det är viktigt att använda korrekta födelsedata ååååmmdd även i detta fall. Felaktiga data kan bland annat ge felaktig statistik och felaktig fakturering av avgifter.

Tryck på knappen Kontrollera för att utföra en kontroll om samma namn och födelsedatum redan finns i registret. Om ingen dubblett finns öppnas övriga fält för tfn, e-post, bostadsadress osv så att du kan skapa en ny person på samma vis som du Registrera person med personnummer. Se information ovan.

Om uppgifterna krockar med en befintlig person med samma namn, får man t.ex. kontrollera adressuppgifter mm.

För personer som registrerats utan personnummer visas alltid fältet Personnummer till vänster utan innehåll. Om man i efterhand vill lägga till personnummer skriver man in personens personnummer i rutan och sparar ändringen. Kontroll sker då att ingen dubbel-registrering sker.

Hur uppgifter för adress, telefonnummer, e-postadress och lägga in person som medlem framgår i ovanstående textavsnitt.

Ny person behöver inte läggas in som medlem Visa

 Tänk på att de går att lägga in personer i GIT som inte är medlemmar i golfklubben, t.ex. kömedlemmar, kontaktpersoner på företag, administrativ personal som inte är medlemmar etc.