Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artiklar och avgifter i GIT

De finns flera olika avgifter som kan kopplas till medlemmar. Vanligast är årsavgifterna, som vanligtvis innehåller spel-, medlems- och ev skåpavgift..

Artiklar och avgifter

Under fliken Artiklar och avgifter hittar du avgifter som är kopplade till en specifik person.

I den översta boxen hittar du alla aktiva avgifter vars Giltigt  t.o.m. inte har passerat med mer än 3 månader. Där ligger också  avgifter med status upplagd och avgifter som saknar Giltigt t.o.m. datum och har status fakturerad.

I den undre boxen hittar du Avgiftshistorik, klicka på pilen för att se alla avgifter som har ett Giltigt t.o.m. datum som är passerat med mer än 3 månader.

Olika typer av avgiter och artiklar

Man kan ha flera olika typer av avgifter t.ex. årsavgift, städavgift, skåpavgift osv.  Läs under rubriken Ekonomi » Avgifter » Medlems- och spelavgift » hur man skapar avgifter.

Genom att klicka på respektive rubrik kan du sortera uppgifterna i kolumnen. Du kan klicka på avgiftsnamnet som är markerad med underlinje, då kommer du direkt till avgiften och kan titta på detaljer. (här kan du inte justera något utan endast titta) Vill du justera något på artikeln gör du det under Ekonomi och Hantera Artiklar

 

Rubrikerna har följande betydelse.

 1. Avgiftsnamn: Namnet på avgiften
 2. Avgiften: Avgiftsbeloppet
 3. Status: Vi upplägg av avgiften får avgiften status Upplagd. När den är aktiverad (se punkt 10) så får den status Aktiverad. Klickar man sedan ur  rutan Aktiv blir status Inaktiverad. 
 4. Upplagd: Datum när avgiften läggs upp.
 5. Fakturerad: Faktureringsdatum
 6. Aktiverad: Aktiveringsdatum
 7. Giltig t.o.m.: Giltighetsdatum hämtas från definitionen av respektive artikel vid tilldelningen och visar hur länge artikeln är giltig för medlemmen.
 8. Krediterad: Visar datum när artikeln krediterades
 9. Förfallodatum: Visar förfallodatum om det finns angett på avgiften.
 10. Restbelopp: Om det finns ett belopp kvar att betala eller fakturera.
 11. Aktiv: När man har betalat avgiften (fakturerat med automataktivering) sätts en bock i fältet A (Aktiverad). Är rutan i bockad är artikeln aktiv
 12. Penna: Nyttjandegrad (för Spelavgift rond eller Spelavgift credits) eller skåp.
 13. Ta bort: Radera artikeln
 14. Expandera för fakturahistorik: För information om fakturahistorik på artikeln.

När man registrerar en medlemskategori, eller ändrar medlemskategori, läggs avgifter kopplade till vald medlemskategori automatiskt in på medlemmen (d.v.s. om avgifterna är i bockade när nya medlemskategorier sparas).

Klicka på Lägg till avgift för att söka fram nya enstaka avgifter som du vill knyta till medlemmen. På samma sätt klickar du på Lägg till skåp för att lägga till skåp på medlemmen. Läs mer här om att lägga till skåp på person.

Avgift med status upplagd kan alltid raderas, men du kan aldrig ta bort en avgift som är aktiverad eller krediterad. Läs mer här om regler kring att radera avgift på person.

Alla bokningar (passerade och framtida) som är kopplade till en artikel av typen Spelavgift kopplas om till greenfee vid inaktivering av en spelavgift. Så då går det att radera den inaktiverade spelavgiften så länge som den inte har varit fakturerad. Om avgiften har varit fakturerad får du felmeddelandet ” Du kan inte ta bort en avgift som har varit fakturerad”.

 Under personrapporter finns rapport för en avgiftsförteckning GIT .avgifter.rpx. Årsavgifter som skall debiteras för varje år tilldelas i faktureringsrutinen för ett antal medlemmar i taget se Fakturering » Tilldela avgifter eller lån ».


Regler kring radera avgift på person Visa

Gäller från 2022-11-29:
Syftet med de ändringar som är gjorda är att det alltid ska finnas spårbarhet för avgifter som blivit fakturerade eller där fakturaunderlag har skapats. Istället för att radera fakturor och underlag ska dessa alltid krediteras, detta skapar full spårbarhet.

Avgifter med status:

Upplagd - kan alltid raderas

Aktiverad – Kan ej raderas när avgiften varit fakturerade eller krediterade
En avgift som aldrig har varit fakturerad eller krediterad kan raderas

Fakturerad (faktura eller fakturaunderlag skapat) – Kan ej raderas

Krediterad – Kan ej raderas

Inaktiverad – Kan raderas
Det går att inaktivera avgifter som har varit fakturerade (och krediterade).
Inaktiverade avgifter som har varit fakturerade eller krediterade kan ej raderas.