Senast uppdaterad:

Skriv ut

Flexmodellen

Flexmodellen är en ny funktion i GIT för att begränsa antalet samtidiga bokningar spelare får ha på sin klubb

Den är ett komplement till den nuvarande modellen för antal samtidiga bokningar. Här får du lära dig hur du aktiverar funktionen.

Läs igenom FAQ:n för mer information om funktionen och dess användningsområde.

 

Aktivera Flexmodellen

Gå till Inställningar > Bana > Inställningar och ställ in att du vill börja använda flexmodellen.

Steg 1, Öppna schema för Flexmodellen, betyder att du kan skapa dina scheman. När du är klar och redo att införa flexmodellen går du in på denna sida igen och bockar i Aktivera flexmodellen (steg 2).

I samband med det slutar funktionen för vardag/helg att fungera och ersätts av flexmodellen.

Gå in på Bana > Hantera bana och klicka på den bana du vill redigera.

Gå till fliken Samtidiga bokningar och gör alla inställningar och skapa dina scheman.

Till skillnad från den tidigare modellen med två val (vardag respektive helg) finns nu tre val av starttider: grön, gul och röd. Inställningarna är väldigt lika de som finns för vardag/helg förutom att du nu också kan skapa dina egna scheman, baserat på klubbens behov.

I GIT kan du alltid ”övertrassera” max antal samtidiga bokningar. En varning visas men det är möjligt att boka.

Det finns två nya inställningar:

✓ Inkludera personer i en gruppbokning. Om detta väljs räknas gruppbokningar med i en spelares max antal samtidiga bokningar. Bokaren räknas endast med en gång.

✓ Exkludera partnerbokningar

 

Skapa scheman

✓ Du kan skapa ett eller fler scheman.

✓ Om du har fler banor kan du importera scheman från dina andra banor. Använd knappen Snabbfyll för att fylla tider och dagar med färger.

✓ Tidsperioder måste hänga ihop, det får inte finnas något glapp någonstans.

✓ Datumperioder måste också hänga samman. Se till att de även överensstämmer med de starttidsintervall du har lagt upp.

För att ändra i ett schema markerar du en eller flera rutor och klickar på den färg du vill ändra till