Senast uppdaterad:

Skriv ut

Juniorverksamhet

I GIT finns det nu möjlighet att följa upp juniorernas utveckling och juniorverksamheten i din klubb i samband med införandet av en ny inmatningssida för juniorernas nyckeltal, samt en dashboard-rapport för att se, och ta ut alla statistik över din klubbs juniorer och juniorverksamhet.
Under menyn Rapporter - Juniorverksamhet ligger sidan som lanserades under maj 2023.

Sidans struktur

Behörigheter som krävs för att komma åt sidan:
Junioradministratör (Anställda)
Juniorkommitte (ej Anställda)

Det finns tre flikar på sidan: 
- Översikt : Innehåller medlemsstatistik och inmatningsrutor för LOK-stödsaktiviteter.
- Inmatning av nyckeltal : Innehåller listan på klubbens alla juniorer (ålderskategori SGF-junior) som är aktiva medlemmar eller prospekt/nybörjare.
All statistik visas max 5 år tillbaka från nuvarande år.
- Dashboard 

Information som ska matas in manuellt av klubben:
- Antal LOK-stödsaktiviteter under vår & höst.
- Golfäventyrets hcp-nivåer.
- Antal juniorer i träning.

Information som läses in från GIT och GIT Tävling:
- Medlemsstatistik och antal juniorer.
- Om en junior har deltagit i minst en klubb- eller externtävling.
- Om en junior är en aktiv medlem eller prospekt/nybörjare.
- Antal spelade ronder.
- Officiellt hcp.

Översikt Visa

I denna flik ser du en tabellvy av klubbens aktiva medlemsstatistiken varav det totala antalet juniorer. Juniorer räknas som personer som ingår i ålderskategorin SGF-Junior (0-21). I medlemsstatisken är inte juniorer med status Prospekt / Nybörjare medräknat, eller medlemmar med statusen Passiv. 

Antal junior inkluderar Prospekt/Nybörjare i denna siffra, dvs klubbens juniorer med ett aktivt medlemskap (SGF-status Aktiv) och juniorer med SGF-status Prospekt och Nybörjare, som används om din klubb vill kunna följa upp t.ex juniorer som går i träning och inte är medlemmar/har ett medlemskap i annan klubb. 

I kolumnen LOK-gruppaktiviteter vår / höst anger du i början av säsongen antalet LOK-stödsgrundande aktiviteter som är inplanerade och uppdaterar vid säsongslut det faktiska antalet genomförda aktiviteter.  

Kom ihåg att juniorer med status SGF-nybörjare och prospekt inte får räknas med för LOK-stöd. 

OBS! Informationen som anges här är indatan till dashboard-statistiken och synkas inte med SISU. 

 

Inmatning av nyckeltal Visa

Varje gång du öppnar fliken får du den senast uppdaterade juniorlistan från GIT för innevarande år.  
Alla klubbens juniorer finns sorterade på förnamnet i alfabetisk ordning och det går att sortera alla kolumner genom att klicka på kolumnrubrikerna. 

Sökfunktionen filtrerar direkt vid första inmatning av ett tecken och om du vill visa fler än 10 sökresultat på sidan kan du välja från dropdownlistan till höger. Du har också möjlighet att exportera datan till Excel.Kolumnen HCP laddar in alla officiella handicap. Om en junior inte har ett officiellt handicap är defaultvärdet satt på 99. I dropdownlistan kan du ändra värdet till nivån som junioren har uppnått om din klubb använder sig av Golfäventyrets mätvärden. 
Du kan också bocka i kryssrutan på juniorer som aktiv deltar i klubbens träning. 

Kolumnen Antal spelade ronder är alla ronder som personen har spelat under året inom Sverige. 

Du kan bara redigera juniorer som har ett medlemskap vars giltighetsdatum inte är passerat. Till höger om raden finns det en informationsikon (!) som berättar om juniorens medlemskap är giltig. 
Så fort giltighetsdatumet är uppdaterat under juniorens personbild går det att redigera data. Kicka på "Spara"-knappen för att spara ändringar du gör på HCP och träningskolumnen.

Här hittar du också ett inspelat webbinarier på ca 20 minuter som handlar om Idrottsstöd för juniorer i GIT.

Dashboard Visa

Fliken Dashboard visar 8 diagram samt tabelldata för 8 nyckeltal. Man kan välja år med dropdown-listan under Urval, samt ladda ner den befintliga dashboardvyn för vald år till en PDF fil genom att klicka på knappen Exportera.

Alla diagram har tooltips där datan visas där man pekar med musen. 

För mer utförlig information om användning och tolkning av data samt juniorverksamhetsplanering ta gärna kontakt med din Idrottsrådgivare.

Diagram 1 - Medlemmar
Visar andel juniorer av det totala medlemsantalet i procent (%) samt medlemsstatistiken i tabelldatan.

Diagram 2 - LOK gruppaktiviteter
Visar antalet angivna LOK gruppaktiviteter vår och höst de senaste fem åren.

Diagram 3 - Åldersfördelning
Visar åldersfördelningen mellan kön.

Diagram 4 - Könsfördelning
Visar könsfördelningen samt andel i procent (%) mellan könen i tabelldatan.

Diagram 5 - Utvecklingen
Visar juniorernas handicaputveckling per ålder. Plotdiagramet visar  procentantalet av juniorer per ålder som nått den förväntade handicapnivån för sin ålder. Se längre ner för information om matrisvyn. 

Diagram 6 - Klubbtävlingar
Visar andel juniorer per kön som har anmält sig till minst en klubbtävling under året.  Datan kommer från tävlingar uppsatta i GIT Tävling.

Diagram 7 - Tävling utanför klubben
Visar andel juniorer per kön som har anmält sig till minst en tävling utanför klubben under året. Datan kommer från tävlingar uppsatta i GIT Tävling.

Diagram 8 - Andel i träning
Visar andel juniorer som har deltagit i minst en träning på klubben.

 

Extra information om matrisvyn i Diagram 5 - Utvecklingen

På Diagram 5 finns det en matrisvy, en sk. "utvecklingstrappa". Denna matris visar antalet juniorer per ålder kontra handicapnivå och är en guide för klubben för att se hur en junior ligger till i sin golfutveckling för sin ålder. 

OBS! Det saknas just nu historisk handicapdata för 2019-2022 och bara 2023 är korrekt. Om man har byt årsvy visas samma handicapdata och personer men för deras ålder åren innan. 

Den mörkgröna linjen visar förväntad nivå en junior borde ha uppnått. Siffrorna visar antalet juniorer på, över eller under linjen. Klickar man på en ruta visas mer detaljinformation om juniorerna i frågan, deras Golf-ID samt exakt handicap.  


Vårdnadshavare - Visning av hcp nivå i MinGolf Visa

Juniorer och dess utveckling följs upp genom Golfäventyrets utvecklingsnivå och spelaren kan se vilken nivå som uppnåtts på första sidan efter inloggning i Min Golf. När hcp uppdateras på inmatningssidan uppdateras informationen direkt i Min Golf.

Är du Vårdnadshavare som loggar in som junioren kan du också se nivån som ligger under knappen "Spelprov". 

VIKTIGT! Hantering av historisk data Visa

Vid årsskiftet sparas och lagras all data från innevarande året i GITs Historikdatabasen. Detta för att kunna säkerställa systemprestanden inför det kommande året. Det innebär att din klubb alltid ska jobba löpande och konsekvent med inmatning av nyckeltal under det pågående året, eftersom det inte går att fylla i nyckeltal retroaktivt för fg. år.

Alla Golf-IDs sparas inte undan, bara alla namn som går fortfarande att söka/filtrera efter i sökfältet. 

Ha koll på Årsplanen och vänta inte för länge för att registrera era juniorers deltagande i träning eller ändrade Golfäventyrshandicap!