Senast uppdaterad:

Skriv ut

Juniorverksamhet

I GIT finns det nu möjlighet att följa upp juniorernas utveckling och juniorverksamheten i din klubb i samband med införandet av en ny inmatningssida för juniorernas nyckeltal.
Under menyn Rapporter - Juniorverksamhet ligger sidan som lanseras under maj 2023. Det är steg 1 av 2 för att klubbarna ska starta upp och registrera viss information inför steg 2. Under steg 2 kommer vi att lansera en ny dashboardrapportfunktion för att se, och ta ut alla statistik över din klubbs juniorer och juniorverksamhet.

Det finns två flikar på sidan:
- Översikt : Innehåller medlemsstatistik och inmatningsrutor för LOK-stödsaktiviteter.
- Inmatning av nyckeltal : Innehåller listan på klubbens alla juniorer (ålderskategori SGF-junior) som är aktiva medlemmar eller prospekt.
All statistik visas max 5 år tillbaka från nuvarande år.

Information som ska matas in manuellt av klubben:
- Antal LOK-stödsaktiviteter under vår & höst.
- Golfäventyrets hcp-nivåer.
- Antal juniorer i träning.

Information som läses in från GIT och GIT Tävling:
- Medlemsstatistik och antal juniorer.
- Om en junior har deltagit i minst en klubb- eller externtävling.
- Om en junior är en aktiv medlem eller prospekt.
- Antal spelade ronder.
- Officiellt hcp.

Behörigheter som krävs för att komma åt sidan är:
Läs Person
Uppdatera Person

Inmatning av nyckeltal

Varje gång du öppnar fliken får du den senast uppdaterade juniorlistan från GIT. 
Alla klubbens juniorer finns sorterade på förnamnet i alfabetisk ordning och det går att sortera alla kolumner genom att klicka på kolumnrubrikerna. 

Sökfunktionen filtrerar direkt vid första inmatning av ett tecken och om du vill visa fler än 10 sökresultat på sidan kan du välja från dropdownlistan till höger.Kolumnen HCP laddar in alla officiella handicap. Om en junior inte har ett officiellt handicap är defaultvärdet satt på 99. I dropdownlistan kan du ändra värdet till nivån som junioren har uppnått om din klubb använder sig av Golfäventyrets mätvärden. 
Du kan också bocka i kryssrutan på juniorer som aktiv deltar i klubbens träning. 

Du kan bara redigera juniorer som har ett medlemskap vars giltighetsdatum inte är passerat. Till höger om raden finns det en informationsikon (!) som berättar om juniorens medlemskap är giltig. 
Så fort giltighetsdatumet är uppdaterat under juniorens personbild går det att redigera data. Kicka på "Spara"-knappen för att spara ändringar du gör på HCP och träningskolumnen.

Här hittar du också ett inspelat webbinarier på ca 20 minuter som handlar om Idrottsstöd för juniorer i GIT.

Vårdnadshavare - Visning av hcp nivå i MinGolf

Juniorer och dess utveckling följs upp genom Golfäventyrets utvecklingsnivå och spelaren kan se vilken nivå som uppnåtts på första sidan efter inloggning i Min Golf. När hcp uppdateras på inmatningssidan uppdateras informationen direkt i Min Golf.

Är du Vårdnadshavare som loggar in som junioren kan du också se nivån som ligger under knappen "Spelprov".