Senast uppdaterad:

Skriv ut

Multiklasser (delta i flera klasser)

Med Multiklasser menas en tävling där man kan delta i flera klasser samtidigt, t.ex. KM med flera åldersklasser och HCP-klasser där ett resultat räknas in i flera olika klasser.

Skapa tävlingen

Lägg upp en vanlig singeltävling med ett antal klasser som vanligt. Bocka sedan i kryssrutan Spelare kan delta i fler än en klass.

Resten av inställningarna för tävlingen görs som en vanlig tävling. I detta exempel kommer Dam och Herr-klasserna att spela 54 hål på två dagar.
Övriga klasser kommer att spela 18+18 hål i två dagar.

Samtliga klasser spelar scratch förutom HCP-klassen.

För HCP-klassen väljer jag 100% i klasstyp = 100% av spelarens HCP räknas. Övriga klasser spelar scratch dvs 0%. OBS! Ronder som ingår i flera klasser måste spelas från samma tee.

Särskiljning

Särskiljning kan skilja sig åt mellan de olika klasserna.

I samtliga klasser har vi valt Särspel om första platsen och därefter matematiska metoden. Förutom i HCP-klassen där jag valt särskiljning enl. Spelhandicapsmetoden i första hand och inget särspel om förstaplatsen.

Anmälan

När man anmäler spelarna bockar man i alla de klasser som spelaren vill delta i.

När spelare är anmälda så visas de på följande vis. Antalet anmälda per klass, siffran som står inom parentes är antalet spelare som deltar i klassen där klassen är den sekundära klassen.

Det är möjligt att redigera anmälan på en enskild spelare på samma vis som på vanliga tävlingar och ändra vilka klasser som spelaren deltar i under fliken Status.

Håll musen över ett frågetecken för att se varför den här spelaren inte passar in i klassen. För att redigera anmälan för flera spelare och för att få en översikt klicka på menyvalet Multiklasslista (under rubriken Listor) då visas följande:

Listan ovan går nu att redigera och du kan anmäla/avanmäla spelare i olika klasser.

GRÖN markering betyder att ”det är OK” enligt de regler jag satt på respektive klass.
GUL markering indikerar i detta exempel att jag anmält en kvinna i en klass som endast är öppen för män. För tävlingen är det inget problem och går att genomföra.
RÖD markering betyder att tävlingen inte kommer att gå att genomföra. Ex. en spelare som ska delta i två olika klasser varav den ena klassen spelar hål 1-9 och den andra klassen hål 10-18.

En spelare med RÖD markering MÅSTE åtgärdas innan startlista skapas.

Startlista

Nu är allt på plats och det går bra att skapa startlistor som på en vanlig tävling. En spelare kommer att lottas in på startlista i sin primära klass.

Resultat Visa

Om en spelare är anmäld till flera klasser kommer nu en inmatad score ge resultat i samtliga klasser (ronder) som ingår i samma startomgång.

Exempel: Spelare 1 spelar i D-klassen som sin primära klass. Sekundära klasser är D35 och HCP-klassen.
Resultat i startomgång 1 räknas i alla tre klasserna som rond 1.
Resultat i startomgång 2 räknas endast i i D-klassen. 
Resultat i startomgång 3 räknas i samtliga klasser. Som rond 3 i D-klassen och som 2 i D35 och HCP-klassen.

Nyttig information om Multiklasser Visa

Tänk på följande om du använder funktionen Multiklasser:
  • CUT - i den första versionen, en missad cut betyder missad cut i alla klasser, oberoende av plats i någon av klasserna.
  • Det kommer inte att vara möjligt att vara med i flera olika klasser som spelar olika hål. Det innebär att det inte går att spela med i en klass som spelar hål 1-9 och en klass som spelar hål 10-18.
  • Multiklasser gäller endast singelspel och inte par-/lagspel
  • Spelaren blir inlottad i den Primära klassen, om inte den sekundära klassen har en rond som den primära klassen inte har, då följer startlistan den sekundära klassen för den omgången.
  • Om en spelare gör en NO eller får en DQ, gäller detta samtliga klasser i den ronden.
  • Om en spelare spelar både slagtävling och poängbogey i olika klasser, får spelaren inte plocka upp bollen.

Hur hanteras en missad CUT (MC)? Visa

Hur hanterar man missad cut (MC) i en tävling med t.ex två ronder i KM H55 och tre ronder i KM Herr med cut efter två ronder?

Om en spelare deltager i två klasser enligt ovan och missar CUT blir denne resultatlös i H55 som var den sekundära klassen eftersom statusen MC från KM Herr tar över även i H55. Lösningen är att:

  • göra H55 till den primära klassen (görs i Multiklasslista under Anmälda/Listor)
  • ta bort deltagandet i KM Herr (görs i samma lista)
  • ändra spelaren i scoreinmatningen från att varit MC till att vara spelande

Spelaren kommer nu att vara med i H55:s resultatlista men inte i resultatlistan för KM Herrar.

Tips för Pro-Am/Företagsgolf Visa

Tips för t.ex. Pro-AM eller företagsgolf där man vill spela både singeltävling och lagtävling men bara spela 1 rond.

Läs mer på sidan Tips och Råd » Företagsgolf mm ».