Senast uppdaterad:

Skriv ut

Lägg in Golf-ID på Manuell anmälan

Att lägga in en Manuell anmälan kan vara användbart av flera anledningar, vanligast görs detta för att spelaren saknar Golf-ID (t.ex. utländsk spelare), de kan också bero på att vi vill lägga in en fiktiv spelare i t.ex. för att komplettera ett lag. Möjligheten att i efterhand lägga in ett Golf-ID på en manuellt anmäld spelare går att göra, vilket möjliggör att t.ex. kunna anmäla in Wild Card/sponsor spelare före anmälan öppnas upp för utomstående spelare. Detta leder till att anmälningsordningen blir korrekt, kom ihåg att om de är en lagtävling behövs lagen också skapas i inledningsskedet.

Lägga in Golf-ID på manuell anmälan

För att lägga in Golf-ID på en anmälan, krävs först och främst att vi gjort en manuell anmälan, detta kan ha gjorts pga. Golf-ID saknades vid anmälningstillfället. Anmälningsordningen som den manuella anmälan fick i samband med anmälan gjordes, överförs till den identifierade spelaren. Vilket leder att funktionen går att tillämpa vid en rad olika tillfällen. T.ex. Om wild card skall delas ut alternativt sponsorer skall få startplatser. 

Genom att skapa Manuella anmälningar (vid lagtävling också skapa Nytt lag manuellt) före anmälningen öppnas offentligt, så framgår de tydligt i anmälningslistan att några platser är reserverade för wild cards alternativt sponsorer. På så vis undviks eventuella frågor vid överanmälningar om anmälningsordningen, då de oidentifierade spelarna ligger längst upp anmälningslistan.

Lägg in Golf-ID på manuell anmälan vid Singeltävling Visa

Skapa en manuell anmälan, info behöver skrivas in i följande fält: förnamn, efternamn, födelsedatum och HCP.

Gå in på Spelaröversikten och Godkända deltagare, välj sedan spelare, klicka på raden alternativ blå pilen och välj Redigera.

Golf-id läggs in på raden Golf-id, ta sedan och uppdatera spelaren och spara.

Om spelare skall delta i annan klass än vad kriterierna säger behöver du ange detta inne i fliken status (tilldela dispens).

Lägg in Golf-ID på manuell anmälan vid Lagtävling Visa

Vid lagtävling är de viktigt att se till att skapa spelarna också kopplas ihop till lag.

Börja med att lägga in Manuell anmälan, instruktioner finner du i ovanstående stycke "Lägg in Golf-ID på manuell anmälan vid Singeltävling". 

Vill du t.ex. lägga in sponsorlag, kan en idé vara att skapa manuell anmälan och döpa spelarna till ex. förnamn: Spelare 1 Efternamn: sponsor 1 och osv Spelare 2 sponsor 1. 


När anmälningarna är inlagda för spelarna, då ska vi ta och skapa lagen så att dessa hamnar i anmälningslistan för laganmälan och får rätt anmälningsnummer. Gå in på Nytt lag manuelltpara ihop rätt spelare t.ex. Spelare 1 och spelare 2 i Sponsor 1.

När detta är klart, då kan du överblicka i lagöversikten att sponsorlagen är inlagda, därefter kan anmälan öppnas upp offentligt.