Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skapa faktura i GIT och Min Golf

Vill din klubb använda Min Golf för betalningar? Då har ni nu ytterligare ett alternativ: medlemmen kan själv välja att skapa en faktura.

Så här går det till:
✓ Klubben lägger upp avgifter i Min Golf.

✓ Medlemmen loggar på Min Golf och bockar för vilka avgifter som ska vara med på fakturan (till exempel avgifter för övriga familjen) och betalar via bankgiro.

✓ Klubben måste manuellt betalmarkera och eventuellt kreditera fakturorna som skapas i Min Golf.

✓ Om medlemmen vill ha en faktura utskriven eller digitalt kan klubben gå in och skapa en faktura från personbilden i GIT. Fakturan kan skrivas ut eller sparas som en PDF-fil och mejlas till golfaren.

✓ Medlemmen kan se alla sina fakturor i Min Golf under Mina inställningar och Mina fakturor.

OBS! Det är möjligt att ha funktionen Skapa faktura i GIT och Min Golf aktiverad utan att ha betalningar via Min Golf (Checkoutavtal via Swedbank pay).

Familjefakturering och betala för hela familjen

Min Golf
I Min Golf kan en medlem godkänna att personer i samma familjegrupp får betala dess avgifter. Vårdnadshavare kan alltid betala för sina underåriga.
Vid skapande av egen faktura behöver medlemmen välja vilka avgifter som ska vara med på fakturan.

GIT
I GIT kan klubben skapa en faktura med samtliga upplagda avgifter på personer som ingår i samma familjegrupp.

Förberedelser: Säljorganisation

Har du redan de säljorganisationer du önskar på klubben, hoppa över detta steg.

✓ Om klubben saknar säljorganisation och vill ansöka om ett Swedbank Pay Checkoutavtal: Kontakta klubbsupporten och skriv att ni vill ansöka om detta avtal. Ange namn på och e-postadress till firmatecknaren, klubbnamn och organisationsnummer

✓ Om klubben saknar säljorganisation men inte vill ansöka om ett Swedbank Pay Checkoutavtal: Kontakta klubbsupporten och skriv att ni vill ha en säljorganisation utan ett sådant avtal. Ange klubbnamn och organisationsnummer.

Förberedelser: Gör dina inställningar i nya GIT

1. Menyval Inställningar -> Säljorganisation
- granska samtliga fält
- lägg till bankgironummer
- lägg till kontonummer för Fordran Swedbank Pay och Fordran medlem (detta skrivs ut på bokföringsunderlag som du tar ut från GIT)
- Kryssa i rutan Aktivera betalning på webben (även om du bara ska ha valet att Skapa faktura på Min Golf)

2. Menyval Inställningar -> Klubb och webbinställningar
- Aktivera möjlighet för medlem att välja att skapa en faktura med betalning via klubbens Bankgiro
- Skriv i ett från-och-med-datum. Om du vill att det ska vara möjligt tills vidare lämnar du till-och-med-fältet tomt.

3. Menyval Ekonomi - Artikelgrupper:
- Ange kontonummer för moms på de artikelgrupper som har moms. Detta skrivs sedan ut på det bokföringsunderlag du exporterar från GIT.
- För att använda dig av påminnelseavgift: skapa en ny artikelgrupp

4. Menyval Ekonomi - Påminnelseavgift/förfallodatum
a. OBS TIPS: Om du vill använda funktionen med att visa förfallodatum för medlemmen på Min Golf måste artiklarna läggas upp i nya GIT.
b. Rekommendation: Inaktivera gamla avgifter (som är skapade i gamla GIT) i samma takt som du lägger upp nya artiklar. De gamla artiklarna visas inte längre i sökresultat när du söker artiklar.

5. Menyval Ekonomi – Hantera artiklar: För att medlemmen ska kunna ta med en avgift på sin faktura, behöver det aktiveras på respektive artikel. Gå in på artikeln och aktivera i gruppruta Bankgiro faktura.

Nu är du redo att tilldela avgifter. Försäkra dig om att du gjort alla inställningar på artiklar som ska tilldelas. Läs mer om Tilldela avgifter.