Statistikrapporter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns en hel del statistik i GIT, som tas fram via olika statistikrapporter. Det finns statistik över både tidbokning och andra områden.

Under menykommando Rapporter » Statistikrapporter » finns ett antal statistikrapporter för organisationsenheten.
Tidbokningsstatistik visas under ett eget kommando Statistik tidbokning ».


Greenfeestatistik m.m. finns under kommando Rapporter » Organisationsenhet » GIT-tidbokning » .

Följande statistikrapporter finns under kommando Statistik övrigt ». 

  • Avgifts- o kapitalinsatsstatistik
  • HCP-statistik
  • Medlemskapstypsstatistik
  • Åldersstatistik
  • Hålstatistik
  • Medlemsstatusstatistik
  • Nybörjarstatistik
  • SGF-statistik. SGF-statistiken finns både som vanlig rapport och som Excel-anpassad rapport.
  • Fördelning med medlemskapstyp eller kö historik  
  • Beslutsunderlag spel och medlemmar (med jämförande nationella värden

Läs mer på sidan Beslutsunderlag Spel & Medlemmar ».