Senast uppdaterad:

Skriv ut

Statistikrapporter

Här har vi samlat ett antal statistikrapporter som främst handlar om spelet och om fördelning av medlemmar.
.

Statistik körs från Historikdatabasen Visa

Det betyder att om du i efterhand vill rätta till bokningar som att exempelvis skriva in från "greenfeeboken" för att få statistik, eller ev. ta bort personer som inte varit på plats och kanske avanmält sig på godkänt sätt, har du 3 dagar (innevarande +2) på dig.
Har du inte uppdaterat under den tiden får du inte med ändringen i statistiken.
Så för att få med en uppdatering för den sista i månaden skall du ha gjort ändringen den 2:a. Efter det är det ingen idé för historikdatabasen uppdateras inte. 

 

Statistik Tidbokning

Medlemmars spel och samlingsrapporten startar båda två i Excelläge.

Du kan välja att söka på vilket år/månad du vill titta på, rapporttyp eller helt enkelt välja den rapport du är intresserad av i listan som visas.

 

Medlemmars Spel Visa

Medlemmars spel startar direkt i Excel vilket gör att om du startar den på en dator utan Officeprogram kan du få problem. Rapporterna fungerar dock även i Open Office men möjligen kan du sakna vissa funktioner som finns i Excel.

Förstasidan i rapporten är en sammanställning av vad övriga flikar innehåller. Välj någon av flikarna antingen via att markera fliken eller beskrivningen.

Om du väljer Antal spelade ronder ackumulerat (sheet 6) kan du som har lite kunskaper i Excel lätt ställa samman exempelvis antal spel/medlemskapsstyp, antal ronder/medlem, vem spelar mycket och vem spelar inte alls.

Ex:
Här har exempelvis rapporten sorterats efter totalt antal ronder.

 

 

Att analysera informationen med hjälp av Pivot gör det enklare att summera det du vill.
Ex:

Samlingsrapport/Beläggningsstatistik Visa

Samlingsrapporten även omtalad som beläggningsstatistiken startar direkt i Excel vilket gör att om du startar den på en dator utan Officeprogram kan du få problem. Rapporterna fungerar dock även i Open Office men möjligen kan du sakna vissa funktioner som finns i Excel.

Förstasidan i rapporten är en sammanställning av vad övriga flikar innehåller. Välj någon av flikarna antingen via att markera fliken eller beskrivningen.

Om du väljer Årsrapport (sheet 5) kan du enkelt få en överblick av antal spel per månad av medlemmar/gäster/oidentifierade. En oidentifierad spelare är en spelare oftast registrerad som "gäst" till annan spelare i samma boll utan info om vem personen är. Dvs. du bokar in Kalle + 3 gäster. Alternativt att du lagt in en gruppbokning och sedan struntat i att identifiera spelarna som kommit.
Gästerna i sig kan ju vara andra medlemmar, medlemmar i grannklubben eller utländska spelare. Att hålla nere antalet Oidentifierade hjälper dig att förstå vem som spelar golf hos dig och enklare ha "rätt erbjudande till rätt kund", rätt bemanning och rätt pris.

Ex:

 

 

 

 

Förklaringar:
1. % av totalt antal slotrader - fördelningen mellan gäster/medlemmar/obokat - mindre intressant eftersom den är beroende av hur långt starttidsintervall du sätter upp.

2. Startförbud tävling - Antal slottider du satt startförbudet i GIT Tävling.

3. Beläggningsgrad - är helt beroende på hur långt starttidsintervall du satt upp.

4. Tävling - Ibland svår att förstå, men dels hur många starttider det var i tävlingen, hur mycket tid med vilket tidsintervall var avsatt. Sedan hur många var det som spelade? Tänk på att ibland har du kanonstart=många startande på samma tid, ibland par eller lagspel=många personer i samma boll och ofta lottar du i 3-bollar när det är singelspel.

 

Tidigare användes Sheet 6 Bokade starttider för att månad för månad klippa ihop all information om beläggning. Nu mer finns en ackumulerad rapport som gör att du slipper detta arbete se vidare under Statistik övrigt.