Senast uppdaterad:

Skriv ut

GPB FAQ

Här finns en lista på de mest frekventa frågorna. Listan fylls på löpande.

Fråga: Vi har inte webbokning på vår klubb, kan vi ändå använda tjänsten?
Svar: Ja.

Fråga: Vi har tidigare kunnat boka spelare utan Golf-ID. Varför går det inte nu?
Svar: Alla spelare i bokningen ska vara identifierade med Golf-ID i nya GPB eftersom man nu kan lägga till uthyrningsartiklar (som t.ex golfbilar) på personen i bokningen.

Fråga: Hur gör våra partners om de har glömt sitt användarnamn eller lösenord?
Svar: De kontaktar golfklubben så kan de via GIT generera ett nytt lösenord som automatiskt skickas till företagets kontaktperson. OBS - säkerhet! Klubben ska alltid säkerställa att kontaktpersonen är korrekt.

Fråga: Vad händer om företaget byter kontaktperson och/eller e-postadress?
Svar: Företaget måste informera klubben. När klubben på företagets begäran ändrar e-postadress, skickas automatiskt ett mail till gamla e-postadressen med uppgift om att adressen har ändrats.

Fråga: Hur tar jag bort ett Partnerkonto?
Svar: Partnerkonton kan inte tas bort när de är skapade. Anledningen är att konton är specifik till en partner som kanske vill koppla, eller har redan kopplat, andra klubbar/banor. 

Fråga: Hur tar jag bort möjligheten för en användaren att boka på min klubb då? 

Svar: Du tar bort banan från Partnerkontot. Även om en partner fortfarande kan logga in till GIT Partnerbokning kommer banan inte att synas i deras starttidsschemat.  

Fråga: Vi vill bara att hotellet ska kunna boka de tider som är öppna för våra gäster, ej våra medlemstider. Går det?
Svar: Ja, man kan begränsa/styra bokningar på reservation, bokande system samt HCP.
Läs mer på sidan Partners » Inställningar för Partners ».

Fråga: Kan klubben själv skapa ett partnerkonto.
Svar: Ja, bara klubben har behörighet att skapa partnerkonto.

Fråga: Kan man i företags bokningen på något sätt reglera hur många bokningar som ett företag får boka?
Svar: Ja, vid spelavgift Partners kan max antal bokningar läggas in.

Fråga: Vad händer när max antal ronder har uppnåtts som omfattas av spelavgift Partners?
Svar: Bokningen genomförs men spelaren tilldelas den greenfeeavgift som gäller för personen/tidpunkten.

Fråga: Om jag har fler banor, kan jag exkludera någon från min beställning?
Svar: Ja, när man kopplar en klubb till ett partnerkonto, väljer man vilken eller vilka banor det gäller.

Fråga: Kan man skriva ut information om företagsbokningar?
Svar: Ja, både via GPB och GIT, läs mer här.