Senast uppdaterad:

Skriv ut

Byta Spelare - Vid lagtävling

Om man vid en lagtävling (t.ex. Scrambletävling), får återbud från spelare i ett lag efter att startlistan är lottad. Då vill vi byta ut spelaren som lämnat återbud och ersätta med en ny spelare, detta för att laget skall ha en korrekt laguppställning. Här ger vi er tips på hur man kan gå tillväga för att lägga in en ny spelare i laget samt radera spelare genom att använda sig av funktionen Byt Spelare. Med hjälp av funktionen byts spelaren ut i laget och spelaren som ersätter går rakt i in i laget samt i startlistan, utan att vidare handpåläggning behöver göras.

Ett tänkt scenario kan vara på följande vis där funktionen Byt spelare kan vara användbar.

Startlistan är lottad i tävling.

Spelare hör av sig och lämnar återbud i tävling.

Vi får fram en spelare som kan ersätta spelare som lämnat återbud.

Vi går till fliken Anmälda- klickar på Snabbanmälan- Skriver in Golf-ID på person som skall ersätta - Sök och lägg till - Flytta upp spelare till rubriken Inget lag - Klicka på Spara.

 

Genom att placera spelaren under (Inget lag) innebär det att spelaren läggs in som en individ och inte som ett (nytt) lag. Genom att spelaren lagts till som en individ så räknas också spelaren som tillgänglig och blir då tillgänglig för övriga lag i tävlingen. Att spelaren ligger som tillgänglig är en förutsättning för att vi ska kunna använda oss av funktionen Byt Spelare

Klicka på Byt Spelare - Välj spelare som lämnat återbud - Välj spelare som skall ersätta - klicka på Byt Spelare

 

 

Steg 1 av 3

Steg 2 av 3

Steg 3 av 3

Kolla nu i startlistan, så återfinns nya spelaren i starttiden som laget har.


Resultatet av funktionen Byt Spelare är följande:

  • Spelare som lämnade återbud har blivit raderad i tävlingen.
    Nya spelaren som vi lagt in har lagts till i laget som spelaren som lämnade återbud ingick i.
    Nya spelaren ligger nu med i startlistan i laget som han/hon nu ingår i.