Senast uppdaterad:

Skriv ut

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens gemensamma administrations- och kommunikationssystem.
Via IdrottOnline har din golfklubb bland annat möjlighet att ansöka om LOK-stöd och Idrottslyftsmedel hos RF, och i vissa fall aktivitetsbidrag hos din kommun.


Alla idrotter måste registrera sina medlemmar i IdrottOnline, om de vill ta del av statliga idrottsstöd som exempelvis LOK-stöd.

För att underlätta för alla golfklubbar har SGF och RF utvecklat en koppling som skickar data från från GIT till IdrottOnline, som innebär att personuppgifter för golfklubbens medlemmar förs över och uppdateras i IdrottOnline två gånger i veckan (natten mellan lördag och söndag samt natten mellan onsdag och torsdag).

Genom kopplingen till IdrottOnline får golfen tillgång till RF:s verktyg för att administrera LOK-stödet. Det underlättar hanteringen av träningsgrupper, kallelser och närvarokontroller.

Mer information:

GIT koppling till IdrottOnline »

https://www.rf.se/bidrag-och-stod/it-tjanster/idrottonline

Viktiga datum för ansökan

Ansökan om LOK stöd kan göras två gånger varje år.

Läs mer om vilka datum som gäller för ansökan vår och höst här.