Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemshantering

Allmän information om medlemshantering och vilka som ska finnas registrerade i registret. GIT:s medlemsregister omfattar alla medlemmar i Sverige och lagring sker centralt för alla klubbar. Detta gör att man kan söka efter medlemmar i alla svenska golfklubbar. Golf-ID är den unika identitet, som varje person som registreras i GIT får sig tilldelad.

Eftersom registret är ett gemensamt register för hela Sverige, är det viktigt att man inte lägger in testpersoner, ”företagspersoner” eller andra påhittade personer i registret. Registret skall enbart innehålla medlemmar, köande, och personal.

Idrottsföreningar kan också vara med i RF:s IdrottOnline (IOL) register. 
Från 2013 finns en koppling mellan GIT och IOL, läs mer på sidan IdrottOnline ».

I samma release införes en automatiskt rensning av medlemmar som inte längre är medlemmar i en klubb.
Läs mer på sidan om Personbild

Man kan också lägga in företag i en egen funktion som dokumenteras under rubriken Företag ».

Läs mer om Regelverket för behandling av personuppgifter i GIT här.

Man måste ha behörighet och inloggningskonto för att kunna arbeta med medlemshantering i GIT. Den som är IT-ansvarig på klubben har behörighet till alla funktioner i systemet bl.a. till att skapa uppdrag och tilldela rättigheter till andra funktionärer.
För att kunna logga in i GIT-systemet måste man dessutom ha fått ett inloggningskonto. Läs mer under om behörigheter under Administration » Behörighet och rättigheter ».