Senast uppdaterad:

Skriv ut

Guiden Tilldela avgifter steg 1-5

Guiden steg 1

I första steget av guiden bestämmer du till vilken grupp (medlemmar, köande eller företag) du vill vill tilldela alt. om du vill tilldela skåpavgifter.

Du kan också välja om dina 0 avgifter ska aktiveras automatiskt genom att kryssa i rutan. Det betyder att alla 0kr-avgifter kommer att aktiveras när de tilldelas.

I varje steg kommer du att se en sammanfattning av dina val till höger.

Vissa funktioner kan inte användas beroende på dina tidigare val och dessa steg hoppas då över.

2. Välj medlemskategorier och ålderskategorier

När medlem är valt i steg 1 så väljer du i detta steg vilka medlemskategorier och ålderskategorier som ska ingå i din tilldelning.

Valen är andra om du i steg 1 valt köande eller partners.

 

3. Ange vilka avgifter/lån som automatiskt ska tilldelas på det urval som har gjorts

I den första grupprutan gör du först ett av valen:

  • Endast förinställda avgifter på en medlemskategori (förvalt).
  • Eget urval av avgifter
  • Eget urval av lån
  • Förnya spelavgift för uthyrningsartikel

I den andra grupprutan Välj år och tillval:

Här väljer du för vilket år du vill tilldela.

Om du valt Endast avgifter som är angivna som förinställda för en medlemskategori har du möjlighet att göra en kontroll av vilka avgifter som är kopplade till de medlemskategorier som du valt.

Du har också möjlighet att lägga till valen Förnya även långtidsavgifter (skåp osv.) och Förnya även spelavgift för uthyrningsartikel.

 

4. Ta endast med personer som har nedanstående avgift eller lån

Den här funktionen används när du vill tilldela en avgift endast på personer som redan har en viss avgift (giltig för samma år) eller en viss typ av lån. 

Denna funktion används inte i normalfallen.

När du markerat något av valen Ange avgift eller Ange lån så visas i gruppruta 2 vilka ytterligare val du kan göra.

 

5. Hantera dubbletter

Du kan endast göra val för dubbletthantering när du i steg 3 valt Eget urval av avgifter eller Eget urval av lån 

Vid alla andra tillfällen så hoppas detta steg över.