Senast uppdaterad:

Skriv ut

Par- och lagtävling

Beskrivning av hur man skapar en Partävling eller Lagtävling

Par- respektive lagtävling är egentligen samma sak, det enda som skiljer är hur många spelare som ingår vilket sätts i klassegenskaperna.

Man lägger upp en par- eller lagtävling på samma sätt som en singeltävling, se sidan Singeltävling », med följande tillägg/ändringar:

 1. Välj mallen Lagtävling, 2 klasser när du skapar tävlingen
 2. Tag bort eller lägg till de klasser du önskar
 3. Lägg upp tävlingen som vanligt med ronder och spelformer etc
 4. Ange om anmälan skall ske enskilt, i lag eller både och.
 5. Ställ in hur lagnamnen skall visas (Inställningar/Anmälan/fliken Lagnamn)
 6. Registrera anmälningar och para ihop spelare alt 
 7. Skapa lag manuellt och tilldela spelare alt
 8. Anmälan enskilt och låt systemet Beräkna lag

OBS! Det är viktigt att stegen utförs i rätt ordning.

När man skapar en tävling i allra första steget finns en mall för par/lagtävling.

 

Information

De funktioner som inte är beskrivna här (Banor, Startomgångar, CUT, Publicering, Kontaktpersoner, Startlista, Resultatlista etc) kan du läsa om under Singeltävling » då dessa i stort sett är likadana.

Vi har beskrivit även hur anmälan går till för par- och lagtävlingar här på denna sida, för att samla allt på ett ställe angående par- och lagtävlingar.

Skapa lagklasser

Det är i klassegenskaperna som man skapar en par/lagtävling. Om man vid skapandet av tävlingen väljer mallen Lagtävling, 2 klasser så är en par-/lagtävling skapad.

Om man missar att välja en lagklassmall så skapas default en singelklass. Man kan inte ändra klasstypen så man börjar med att lägga till en eller flera nya klasser med klasstypen Lagklass och därefter raderar man singelklassen.

 

             

Ange ett klassnamn, kortnamn och välj klasstyp Lagklass.

Man har dessutom samma möjlighet att specificera spelarinställningar som i vanliga singeltävlingar.
När man har lagt till en ny lagklass aktiveras laginställningarna. Man kan ange HCP-gränser för laget (LagHCP) och antal personer (Lagstorlek) som skall ingå i laget.

 

             

När man har lagt till en lagklass skall man radera den singelklass som lades upp som default klass.
Klicka på länken A-klass och därefter på knappen RADERA.

OBS! För att kunna välja Greensome, Foursome eller Fyrboll som spelform, måste man ange lagstorleken som Min = 2 och Max = 2 och tävlingen blir då en partävling.

Ange hur många ronder som skall räknas för paret/laget

I rondegenskaperna anger man Spelform för laget Singel, Fyrboll, Foursome, Greensome eller Scramble.
Har man olika spelformer under 18-hålsronden skapar man flera ronder med varierande spelformer t.ex. Fyrboll hål 1-6, Greensome hål 7-12 och Foursome hål 13-18.
Förutom typen av parspel väljer man spelform slagtävling, poängbogey, modifierad poängbogey eller slaggolf.

 

I Klasstyp anger man hur mycket av spelarens SHCP som ska räknas HCP-tävling = 100 %, Scratch-tävling = 0 % och t.ex. en Fyrboll = 90%. 

Här anger man hur många scorer som skall räknas samt om det gäller per hål eller per rond.

För t.ex. Foursome, Greensome och Scramble kan man ange HCP-reducering. Klicka på knappen INSTÄLLNING.

Det finns flera olika inställningar för reducering och beräkningsdetaljer.
Det finns 4 olika Beräkningsmetoder.

 1. Summa
 2. Justera spelarens HCP
 3. Tilldela efter lagstorlek
 4. Genomsnitt

Under Beräkningsdetaljer anger man reducering och avrundning mm.

OBS! From. 2016 är Avrundning 2 rutan ikryssad i defaultläge vid spelformerna Greensome, Foursome och Scramble. Skall decimaler visas på Spel-HCP för spelformerna så behöver bockrutan för Avrundning 2 vara URBOCKAD.

Under Gränser kan man ange Maxvärden för lagets SHCP.

Till höger i dialogrutan visas ett exempel på de val man har gjort.

Standard vid olika spelformer:

Så här mycket av spelarnas SHCP får spelarna tillgodoräkna sig:
Greensome: 60 % för spelare 1 och 40 % för spelare 2
Foursome:   50 % för varje spelare
Fyrboll (=Bästboll):  90 % för varje spelare, avrundas till heltal.
Scramble:    Beroende på lagstorlek finns det olika rekommendationer på beräkningsvärden. 

Tvåmannalag - Spelare med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,5. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.

Tremannalag - Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,3. Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2. Spelaren med tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1.

Fyrmannalag - Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2. Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,15. Spelaren med tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1. Spelaren med fjärde lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,05.

Anmärkning 1 (avser för scramble): När alla lag inte har samma antal spelare, rekommenderas att man "lägger in" en fiktiv spelare med ett handicap motsvarande lagets snitthandicap och därefter räkna ut lagets spelhandicap.

Ovanstående standards är hämtade ifrån Spel och Tävlingshandboken från 2023.

Ange inställningar för lagnamn

Innan man gör några anmälningar skall man ange hur lagen/paren skall namnges, antingen automatiska lagnamn eller manuellt angivna lagnamn.

Automatiska lagnamn

Klicka fliken INSTÄLLNINGAR och därefter på knappen  REDIGERA vid Anmälan

Klicka sedan fliken ANGE LAGNAMN i dialogrutan för anmälningsinställningar.

Markera ett av alternativen för hur lagnamnet skall se ut i den automatiska namngivningen. Man kan även ta med klubbnamnet före eller efter namnen.
Längst ner i dialogrutan visas ett exempel på hur lagnamnen kommer att se ut med de olika alternativen.

 


Under rubriken Lagöversikt kan man se antalet Godkända, ej kvalificerade och raderade lag som finns i tävlingen. 

Alla lag som skall få delta i tävlingen skall återfinnas bland Godkända.

Att lag hamnar som Ej kvalificerade, kan bero på att laget har för få deltagare enligt bestämmelserna som är angivna i Lagstorlek som anges i inställningarna för klasser. En anledning till att lag hamnar som Ej kvalificerad kan bero på att enskild lagmedlem ej är kvalificerad enligt inställningarna för Klasser.
Vill man tillåta lag att delta, klicka i så fall på laget och gå in i fliken Status och ge laget Dispens för att delta.

Manuella lagnamn

Man kan använda manuella lagnamn i stället för de automatiska.

Om man  inte vill att lagnamnen skall skapas automatiskt kan man i stället skapa manuella lagnamn innan några anmälningar görs.
Klicka på länken Nytt lag manuellt under Åtgärder för Anmälan.

 

             
               

Skriv in lagnamn i steg 1.

Man skall också välja färg för laget och Land.

 

  

 

 

 

                            

I steg 2 kan man välja medlemmar till laget med Drag-and-Drop om det finns anmälda spelare.  

 

 

OBS

Det är viktigt att man gör alla inställningar klara INNAN man registrerar några anmälningar.

Registrera anmälningar och para ihop spelarna

Man anmäler spelare som vanligt via Min Golf eller direkt här i GIT Tävling.

I GIT Tävling finns fyra alternativ för anmälan, Snabbanmälan via Golf-ID, Manuell anmälan via namn eller anmälningar via Excelimport sista sättet att anmäla in personer är via Kopiera deltagare. Klicka resp länk under ANMÄLAN.

Gör man anmälan via Snabbanmälan skapas lagnamnen direkt vid anmälningen.

När man har sökt fram en person och klickat LÄGG TILL så skapas ett nytt lag för personen. En röd ruta visas vänster om namnet pga. det inte

är ett komplett lag (enbart 1 spelare i laget).


 

 

Lägger man till ytterligare en spelare så blir båda spelarna gröna, vilket innebär att laget nu är komplett.
(OBS... Har angett att laget skall bestå av 2 spelare). 

Genom att klicka på Spara eller Verkställ så läggs lag in i tävlingen. Skulle det vara så att man enbart lägger in en spelare och skapar nytt lag så skapas nytt lag som läggs som placerade som Ej Kvalificerade pga. för få deltagare. Genom att radera laget, så försvinner laget. Deltagaren som ingick i laget finns fortfarande kvar som Godkänd deltagare. 

Om vi istället enbart vill lägga till en deltagare i tävlingen (ev anledningar kan vara, sen anmälan eller en ersättare i tävlingen).
Vi väljer att lägga till spelaren och därefter flyttar vi upp spelaren, så att personen hamnar under rubriken Inget lag (vilket innebär att spelaren inte har någon koppling till något lag alls).  


 

 

 

 


 

 

Om man gör anmälan via namn eller Excel-import måste man skapa lagnamn manuellt och koppla spelarna till lagen.

För att se vilka spelare som är anmälda klickar man på Godkända eller Ej kvalificeradeSpelaröversikten i bilden ANMÄLAN.

 

Klicka på pilen längst till höger för att redigera spelarens uppgifter eller uppdatera spelaren, t.ex. nytt HCP. Man kan också radera spelaren.
I bilden ovan har tre spelare inte tilldelats något lag ännu.

Spelare eller lag som ligger under Ej kvalificerade uppfyller inte alla kraven i klass- eller rondegenskaperna.
T.ex. om tävlingen är uppsatt med krav på ETH (Exakt Tävlings Handicap) blir spelare och lag som innehåller en spelare med bara EH (Exakt Handicap) placerade i gruppen Ej kvalificerade.

Har man spelare som ej är kopplade till något lag (val Ingen i Lägg till i lag) måste man skapa lagen i efterhand.

             

För att skapa nya lag klickar man på länken Nytt lag manuellt (även när man valt automatiska lagnamn) i bilden ANMÄLAN.

 

             

Om man har markerat att lagnamnen skall skapas automatiskt med namnet, skall man inte skriva in något lagnamn i fönstret NYTT LAG, men för att komma till steg 2 måste man skriva något i fältet Namn, t.ex. xxx.

I steg 2 visas ett tomt lag till vänster och tillgängliga spelare till höger. Dra aktuella spelare från höger till vänster via Drag-and-Drop för att skapa laget och klicka på SPARA. Lagnamnet skapas automatiskt från de spelarnamn som lagts till i laget.

 

Om man anmäler spelare via en Excel-import skapar man lagen på detta sätt och tilldelar spelare med Drag-and-Drop.

OBS

När man har mer än en lagklass upplagd i tävlingen så kan man inte använda funktionen under Anmälan - Beräkna likvärdiga lag, den funktionen fungerar endast om man bara har en klass.

Men det finns en tillfällig workaround

 • En klass
 • Beräkna likvärdiga lag
 • Skapa en lagklass till

Nu blir spelarna fördelade i de två klasserna utifrån de HCP-gränser för resp. klass som angetts.