Senast uppdaterad:

Skriv ut

Anmälda

De flesta anmälningar sker företrädesvis via Min Golf, men du som administratör kan även registrera anmälningar direkt i GIT Tävling, anmälan kan göras på fyra sätt, via snabbanmälan, manuellt, Excel-import eller kopiera deltagare. Du kan också överblicka anmälda spelare, fördelning av spelare per klass. Du finner flera typer av listor t.ex. avgifts-, dispens- och frågelista.

Administrera anmälningar i tävling

Välj aktuell tävling i listan över tävlingar och klicka på fliken Anmälda. Här registrerar du bl.a. nya anmälningar, uppdaterar eller ändrar en befintlig anmälan samt tar fram listor över anmälningar. Direkt i bilden visas även antalet gjorda anmälningar, samt en sökruta för att söka/visa gjorda anmälningar.

För par- och lagtävlingar skiljer sig anmälningsförfarandet i GIT Tävling, läs mer på sidan Par- och lagtävling » om anmälan till en par/lagtävling.

Antalet anmälda visas i två sorteringar Spelaröversikt resp Klassöversikt. Klickar du på en av raderna visas ingående personer i resp kategori.

 

Vill du redigera en redan anmäld spelare, t.ex. tidig/sen start eller bokning golfbil etc söker du fram aktuell spelare och klickar på aktuellt namn varvid ett antal dialogrutor visas där man kan ändra eller komplettera spelaruppgifterna. 

Det finns fyra sätt att göra en Ny anmälan:

  • Snabbanmälan via Golf-ID eller Namnsökning  (eller medlemsnr för nordiska spelare)
  • Manuellt via namn
  • Import av anmälningar via Excel
  • Kopiera deltagare

Snabbanmälan Visa

Snabbanmälan

Om du skall anmäla några enstaka spelare eller lag och har golf-id alternativt vet namnen på personerna, då är Snabbanmälan den smidigaste funktionen för att anmäla personerna.

Enklast gör du anmälan via Golf-ID och får alla data direkt från GIT:s medlemsregister. Det går att anmäla spelare från flera golfförbund via sina medlemsnr, välj resp golfförbund i valrutan.

Fyll i Golf-ID och klicka SÖK.

Om personen har dubbla medlemskap i flera klubbar visas detta i under Medlemskap, personens valda hemmaklubb är förkryssad. Eventuella önskemål kan anges för spelaren, även val av tee ifall Fritt val av tee samt Tee i HCP tävling tillämpas i den specifika tävlingen. Klicka LÄGG TILL för att lägga in spelaren i tävlingen. Om en spelare inte har ett aktivt medlemskap, visas en varningstext men det är ingen spärr för att anmäla spelaren ändå. Detta varningsmeddelande visas både vid snabbinmatning och vid Excel-import. 

Du behöver sedan klicka på antingen Verkställ (du står kvar i Snabbanmälan) alternativt Spara (fönstret för Snabbanmälan stängs ner) för att spelaren skall bli anmäld i tävlingen.

Klicka fliken NAMN om du vill söka på namnet. Minst två bokstäver både i förnamn och efternamn krävs och du behöver inte skriva in en stjärna (*). Klicka knappen SÖK. Du kan också söka med stjärna och den behöver inte stå sist, utan kan anges varsomhelst i namnfälten.

Max 25 personer visas i sökresultatet. Blir det för många träffar, så skriv in några fler bokstäver och sök på nytt. Klicka på ett namn för att anmäla personen till tävlingen.

Manuell Anmälan Visa

Manuell Anmälan

Spelare utan Golf-ID kan anmälas via manuell registrering av namn, HCP och klubb mm.Namn, Födelsedatum, Kön
och HCP är obligatoriska uppgifter, men registrera gärna telefonnr och mailadress som kontaktuppgifter.
Klickar NÄSTA för att komplettera med telefon, mailadress och övriga önskemål. Klicka SPARA i sista dialogrutan.

Tips på ytterligare fall där Manuell anmälan kan användas.
Manuell anmälan kan användas om en fiktiv spelare behöver komplettera för att laget skall uppnå rätt antal spelare. 

Ytterligare användningsområde för manuell anmälan är ifall du vill reservera platser i en tävling till sponsorer alternativt wild cards.

Excelimport Visa

Excelimport

             

Man kan också skapa en Excel-fil med uppgifter på spelare och importera denna Excel-fil i GIT Tävling.

Klicka på länken Excelimport under Anmälningar.

När du klicka länken Excel-import visas en sida där man kan ladda ner en Excel-mall för inskrift av alla uppgifter, klicka på länken LADDA NER MALL och spara mallen lokalt. 
Det finns också en instruktion, länken VISA VÄGLEDNING, för ifyllnad av Excel-bladet. Skriv in alla kontaktuppgifter i Excel-bladet och spara det.

Det räcker att fylla i endast Golf-ID och union (SGF, DGU, NGF, FGU) om man har Golf-ID/medlemsnummer på spelarna. Vid importen hämtas uppgifterna från GIT (för nordiska spelare hämtas uppgifterna från deras resp system).

Bläddra fram aktuellt Excel-blad med knappen SÖK FIL och klicka NÄSTA för att genomföra importen.

              

Detta exempel innehåller bara union SGF och Golf-ID för ett antal spelare.

I nästa steg visas vilka som har importerats och en grön/gul markering visar om importraden är OK eller om något är fel.
Klickar man på raden öppnas en dialogruta för redigering av excel-data för aktuell person.

Klicka NÄSTA för att verkställa importen av anmälningar. En dialogruta visas när du startar importen.

Tips använd Excelimport i samband med Företagsgolf

Import via Excel kan vara en bra hjälp vid t.ex företagsgolf, där företaget skickar en Excel-fil med deltagarnas Golf-ID. 
Ta fram en Excel-mall och vägledning och skicka till företaget i god tid före tävlingen. 
OBS... Det räcker med endast Golf-ID/medlemsnr och union (Förbundstillhörighet), varvid övriga uppgifter hämtas från GIT eller motsvarande vid importen.

För att få snyggare resultatlistor kan man också uppdatera fältet klubbnamn med företagsnamnet om deltagarna kommer från flera olika företag. (Ändringen gäller ju bara för aktuell tävling).
Om klubben vill ändra till företagsnamn på spelarna, kan man vänta till efter lottning om man vet med sig att man vill uppdatera alla uppgifter från GIT i samband med lottningen.
I excelfilen och på spelarna kan man nu lägga till Företagsnamn i eget fält, det fältet kan visas på rapporter i GIT Tävling men det visas aldrig på Min Golf.

Kopiera deltagare Visa

Kopiera deltagare

Genom att använda kopiera deltagare, kan du hämta anmälda spelare från en annan tävling. Tävlingen som spelarna hämtas ifrån kan både ligga tillbaka och framåt i tiden. Urval kan göras utifrån klasser, utefter placering i tävling samt om spelarna skall hämtas över lagvis.

Tips... på hur du kan använda funktionen Kopiera Deltagare.
Kopiera deltagare är smidig att använda om tävling behöver läggas upp på nytt, att då slippa lägga över anmälningar en och en sparar mycket tid.

Det kan också handla om en återkommande tävling, där variationen av deltagare inte är så stor och anmälan görs först på plats på tävlingsdagen.

Åtgärder - Läs mer här! Visa

Skicka e-post eller SMS till deltagarna

Du kan skicka e-post eller SMS till anmälda spelare i en tävling. t.ex. information som banans skick som inträffat nära speldagen och som snabbt behöver kommuniceras till spelarna. Klicka på Skicka e-post/SMS i fältet åtgärder under anmälda.

En dialogruta visas där du väljer grupp av spelare och om du vill skicka e-post och/eller SMS. OBS... Klubben blir debiterad en kostnad för varje SMS.

Du har möjlighet att göra vissa urval och välja vilka du vill skicka till t.ex. reserverna och meddela att de inte kom med i tävlingen.

Notera att det går att skicka ett mail/sms t.ex. till sig själv för att förhandsgranska innehållet, före man skickar ut till gruppen.

När du klickar Nästa visas en bild med de deltagare som kommer att få e-post/SMS.
Du kan välja vilka spelare du vill skicka till eller inte skicka till med bockrutan för resp e-postadress eller telefonnr.

Ladda upp Spelarfoton

Till varje spelare kan man i en tävling koppla ett spelarfoto. Detta görs under Anmälan/Åtgärder/Ladda upp spelarfoton. Detta måste göras för varje tävling. Spara gärna fotot som ni får från spelarna i en bildbank och namnge bildfilen med spelarens namn så det blir lätt att identifiera rätt foto till rätt spelare. Foto syns när man i resultatlistan på Min Golf klickar på en spelare samt kan foto visas i Bildspel som är skapade i GIT Tävling.

Uppdatera anmälningar

Under åtgärden Uppdatera anmälningar kan du välja att uppdatera önskad info för en spelare t.ex. HCP.

 

Listor - Läs mer här! Visa

Listor

Under Listor finns en rad olika intressanta listor med information som kan vara intressant för dej som är administratör i en tävling. Dels finns information om deltagarna (bl.a. kontaktuppgifter, önskemål osv), du kan också finna relevant info om avgifter och frågor är kopplade till tävlingen.

Anmälningar

Genom listan Anmälningar, kan du i första skedet få en översiktsvy över anmälda spelare i tävlingen. Uppe till höger om själva listan återfinns tre ikoner, med hjälp av dessa kan arbetet med listor i GIT Tävling underlättas.


Notera att du kan välja att att filtrera listan med hjälp av ikonen längst till vänster, på så sätt kan du enkelt t.e.x. söka på en specifik deltagare. När ett sökvärde finns inlagt blir ikonen orangefärgad,  kom ihåg att ta bort sökvärde och spara för att samtliga spelare ska visas igen.

Via den mittersta ikonen kan du välja att lägga till / ta bort kolumner som visas i listvyn för anmälda spelare. Kolumnerna i listan kan du placera efter egna önskemål samt genom att klicka på kolumn så sorteras den i bokstavs alternativt nummerordning.

Sista kolumnen innebär att du kan exportera ut listan som är i vyn, listan kan exporteras ut i CVS-format, Excel, de finns också möjlighet till att få ut listan till en skrivare.

Redigera Spelare
Klicka på specifik spelare alternativ högerklicka på den blåa pilen längst ut på spelarens rad, välj där Redigera.

Nu visas vyn för Redigera Anmälan, här finns de en rad flikar med olika innehåll:

Allmänt
- här visas bl.a. namn, födelsedata, (representations)klubb och HCP-Status. Info hämtas från GIT om spelaren är inlagd med via Golf-id.

Kontakt - Här finner du spelarens kontaktuppgifter.

Önskemål - Följ upp alternativ ange spelarens önskemål eller svar på frågor.

 

Status - I vyn visas bl.a. förfarandet för anmälning/avanmälning, här kan dispens ges för spelaren.
 


Transaktioner
- Ev avgifter (anmälningsavgift, ev tävlingsgreenfee) som spelaren berörs av i tävlingen, visas i vyn.

Avgiftslista

När avgifter är kopplade till en tävling, då vill du smidigt kunna överblicka vad spelarna ska betala eller vad de ev redan har betalt i samband med tävlingsanmälan i Min Golf. Du har möjlighet att göra snabba filtreringar vill du kika på specifik artikel t.e.x. enbart Tävlingsgreenfee, eller exkludera raderade spelare, du kan också välja att filtrera på Anmälningsstatus. Du hittar också de tre ikonerna som återfinns i övriga listor i GIT Tävling, som hjälper dej med filtrering, val av kolumner och export av lista.Om de är någon som betalar direkt i kassan i förväg på klubben, då kan ni bocka i rutan för Betald för spelaren (separat kolumn i listan). Då anges spelaren som grönmarkerad och 0 kr återstår att betala. Via kolumnen Transaktions-ID kan information utläsas om beloppet blivit betalt via Min Golf, då skapas ett referensnummer. Men de kan också stå att avgifter är betalda via kassan, detta kan vara via kassasystem som är integrerade med GIT Tävling.

Vill du se vilka artiklar som spelaren ska betala för då kan ni klicka på spelaren och gå till fliken Transaktioner. Där anges specifika artiklar samt belopp, du kan ange att t.ex. spelaren betalt sin tävlingsgreenfee genom att Lägg till Transaktion och välja Betalning och belopp för artikel. På så vis stämmer listan med vad spelaren har kvar att betala. OBS... Om alternativet Återbetalning väljs skickas de inte per automatik tillbaka några pengar till spelaren, återbetalning behöver göras manuellt via Swedbank Pay.

Ett tips som kan underlätta betalning och utdelning av scorekort på tävlingsdagen är att skriva ut en startlista (startlista - stående), plocka med kolumnen Utestående kostnad.

Frågelista

Du kan i en tävling lägga in frågor som ställs till deltagarna i samband med tävlingsanmälan i Min Golf. Du kan i listan enkelt överblicka de inkomna svaren, filtrera på specifik fråga. Genom att dubbelklicka på Svarskolumnen kan du sortera utefter svaren t.ex. se de som ännu inte gett något svar.

Tillfälligt HCP i enskild tävling Visa

Tillfälligt HCP i enskild tävling

Enligt punkt 2.8.2 i Spel- och tävlingshandboken. (from. 2019) kan tävlingsledningen ange ett avvikande HCP från det som är registrerat i GIT för en viss tävling. Skriv i så fall det avvikande värdet i fältet HCP (anges i fliken Allmänt inne på deltagaren).

OBS... Tänk på att göra det efter att sista uppdateringen görs av aktuella HCP från medlemsregistret i GIT, eftersom alla HCP uppdateras vid en uppdatering. Notera att det tillfälliga HCP som angavs för tävlingen används inte vid beräkningen för HCP-överföringen till GIT. Vid överföringen av HCP efter en genomförd tävling, används det HCP som är registrerat i GIT vid beräkning av ev sänkning/höjning av HCP, dvs resultatpoängen för tävlingen omräknas med gällande HCP i GIT vid HCP-överföringen.

Hantering av efteranmälan Visa

Efteranmälda spelare

När du har efteranmält en eller flera personer måste du lägga in dessa i startlistan via Redigera startlista för att kunna rapportera scoren.

Om max antal deltagare är uppnådd i tävlingen, då får en efteranmäld spelare anmälningsstatusen Reserv. Hantering behöver då ske i Ta ut spelare för att lägga in att spelaren status är Deltagare.