Senast uppdaterad:

Skriv ut

Anmälda

De flesta anmälningar sker företrädesvis via Min Golf, men man kan även registrera en anmälan direkt i GIT Tävling, anmälan kan göras på fyra sätt, via snabbanmälan, manuellt, Excel-import eller kopiera deltagare.

Anmälan till tävling

Välj aktuell tävling i listan över tävlingar och klicka fliken Anmälningar. 
Här registrerar man nya anmälningar, uppdaterar eller ändrar en befintlig anmälan samt tar fram listor över anmälningar. Direkt i bilden visas även antalet gjorda anmälningar, samt en sökruta för att söka/visa gjorda anmälningar.

För par- och lagtävlingar skiljer sig anmälningsförfarandet i nya GIT Tävling, läs mer på sidan Par- och lagtävling » om anmälan till en par/lagtävling.

 

Antalet anmälda visas i två sorteringar Spelaröversikt resp Klassöversikt. Klickar du på en av raderna visas ingående personer i resp kategori.

 

Det finns fyra sätt att göra en Ny anmälan:

  • snabbanmälan via Golf-ID eller Namnsökning  (eller medlemsnr för nordiska spelare)
  • manuellt via namn
  • import av anmälningar via Excel
  • Kopiera deltagare

Enklast gör du anmälan via Golf-ID och får alla data direkt från GIT:s medlemsregister.
Det går att anmäla spelare från flera golfförbund via sina medlemsnr, välj resp golfförbund i valrutan.
Fyll i Golf-ID och klicka SÖK. Flera spelare kan anmälas innan du klickar SPARA.


Om en spelare inte har ett aktivt medlemskap, visas en varningstext men det är ingen spärr för att anmäla spelaren ändå.
Detta varningsmeddelande visas både vid snabbinmatning och vid Excel-import.

Om personen har dubbla medlemsskap i flera klubbar visas detta i under Medlemskap. Välj aktuellt medlemskap. Klicka LÄGG TILL för att lägga in spelaren i tävlingen, även om aktivt medlemskap saknas.

 

Klicka fliken NAMN om du vill söka på namnet. Minst två bokstäver både i förnamn och efternamn krävs och du behöver inte skriva in en stjärna (*). Klicka knappen SÖK.
Du kan också söka med stjärna och den behöver inte stå sist, utan kan anges varsomhelst  i namnfälten.

             

Max 25 personer visas i sökresultatet. Blir det för många träffar, så skriv in några fler bokstäver och sök på nytt. Klicka ett namn för att anmäla personen till tävlingen.

Vill man redigera en redan anmäld spelare, t.ex. tidig/sen start eller bokning golfbil etc söker man fram aktuell spelare och klickar på aktuellt namn varvid ett antal dialogrutor visas där man kan ändra eller komplettera spelaruppgifterna.

 

 

Spelare utan Golf-ID kan anmälas via manuell registrering av namn, HCP och klubb mm.
Namn, Födelsedatum, Kön och HCP är obligatoriska uppgifter, men registrera gärna telefonnr och mailadress som kontaktuppgifter.
Klickar NÄSTA för att komplettera med telefon, mailadress och övriga önskemål. Klicka SPARA i sista dialogrutan.
WAGR-ranking står för World Amateur Golf Ranking.

Tillfälligt HCP

Enligt regel 5.9 i Spel- och tävlingshandboken (2012-2015) kan tävlingsledningen ange ett avvikande HCP från det som är registrerat i GIT för en viss tävling. Skriv i så fall det avvikande värdet i fältet HCP, men tänk på att göra det efter att sista uppdateringen görs av aktuella HCP från medlemsregistret i GIT, eftersom alla HCP uppdateras vid en uppdatering.

OBS! Det tillfälliga HCP som angavs för tävlingen används inte vid beräkningen för HCP-överföringen till GIT.
Vid överföringen av HCP efter en genomförd tävling, används det HCP som är registrerat i GIT vid beräkning av ev sänkning/höjning av HCP, dvs resultatpoängen för tävlingen omräknas med gällande HCP i GIT vid HCP-överföringen. 

Efteranmälan

Efteranmälda spelare får anmälningsstatus Reserv.

När man har efteranmält en eller flera personer måste man lägga in dessa i startlistan via Redigera startlista för att kunna rapportera scoren. Anmälningsstatus ändras då från Reserv till Anmäld.

Under åtgärden Uppdatera anmälningar kan en spelares HCP och övrig information uppdateras.  

Utskrift av anmälningslistor

             

Nere till vänster på sidan ANMÄLAN finns det flera länkar för utskrift av listor att använda för anmälningarna.

 

Att tänka på vid inläggning av spelare efter att startlista är skapad

Om spelare läggs in efter att Startlistan är skapad, tänk då på att spelaren behöver läggas in i startlistan. Om inte en spelare finns med i startlistan kan inte score läggas in på spelaren.

Tips

Till varje spelare kan man i en tävling koppla ett spelarfoto. Detta görs under Anmälan/Åtgärder/Ladda upp spelarfoton. Detta måste göras för varje tävling. Spara gärna fotot som ni får från spelarna i en bildbank och namnge bildfilen med spelarens namn så det blir lätt att identifiera rätt foto till rätt spelare.

Foto syns när man i resultatlistan på Min Golf klickar på en spelare.

Anmälan via Excel-fil

             

Man kan också skapa en Excel-fil med uppgifter på spelare och importera denna Excel-fil i GIT Tävling.

Klicka länken Excelimport under Anmälningar.

När du klicka länken Excel-import visas en sida där man kan ladda ner en Excel-mall för inskrift av alla uppgifter, klicka länken LADDA NER MALL och spara mallen lokalt. 
Det finns också en instruktion, länken VISA VÄGLEDNING, för ifyllnad av Excel-bladet. Skriv in alla kontaktuppgifter i Excel-bladet och spara det.

Det räcker att fylla i endast Golf-ID och union (SGF, DGU, NGF, FGU) om man har Golf-ID/medlemsnummer på spelarna. Vid importen hämtas uppgifterna från GIT (för nordiska spelare hämtas uppgifterna från deras resp system).

Bläddra fram aktuellt Excel-blad med knappen SÖK FIL och klicka NÄSTA för att genomföra importen.

             

Detta exempel innehåller bara union SGF och Golf-ID för ett antal spelare.

I nästa steg visas vilka som har importerats och en grön/gul markering visar om importraden är OK eller om något är fel.
Klickar man på raden öppnas en dialogruta för redigering av excel-data för aktuell person.

 

Klicka NÄSTA för att verkställa importen av anmälningar. En dialogruta visas när du startar importen.

Skicka e-post eller SMS till deltagarna

Du kan skicka e-post eller SMS till anmälda spelare i en tävling. t.ex. information som banans skick som inträffat nära speldagen och som snabbt behöver kommuniceras till spelarna.

           

Klicka länken Skicka meddelande i fältet åtgärder under anmälningar.

 

 

             

En dialogruta visas där du väljer grupp av spelare och om du vill skicka e-post och/eller SMS.

OBS! Klubben blir debiterad en kostnad för varje SMS.

 


             

Skriv in din information i fälten för e-post resp SMS.

 

 

 

 

             

När du klickar Nästa visas en bild med de deltagare som kommer att få e-post/SMS.
Du kan välja vilka spelare du vill skicka till eller inte skicka till med bockrutan för resp e-postadress eller telefonnr.

Notera att det går att skicka ett mail/sms t.ex. till sig själv för att förhandsgranska innehållet, före man skickar ut till gruppen.             
 

Tips vid Företagsgolf

Företagsgolf

Import via Excel kan vara en bra hjälp vid t.ex företagsgolf, där företaget skickar en Excel-fil med deltagarnas Golf-ID.
Ta fram en Excel-mall och vägledning och skicka till företaget i god tid före tävlingen, OBS det räcker med endast Golf-ID/medlemsnr och union, varvid övriga uppgifter hämtas från GIT eller motsvarande vid importen.

För att få snyggare resultatlistor kan man också uppdatera fältet klubbnamn med företagsnamnet om deltagarna kommer från flera olika företag. (Ändringen gäller ju bara för aktuell tävling).
Om klubben vill ändra till företagsnamn på spelarna, kan man vänta till efter lottning om man vet med sig att man vill uppdatera alla uppgifter från GIT i samband med lottningen.
I excelfilen och på spelarna kan man nu lägga till Företagsnamn i eget fält, det fältet kan visas på rapporter i T2 men det visas aldrig på Min Golf.