Tillbaka till releaser

Release 20 september 2022

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fokus för denna release är Artikelschemat, Bana etapp 2, Artiklar etapp 2, Personrapporter och Ekonomi/Skapa Fakturaunderlag.
Uppdatering av sidan pågår

Artikelschema Nya GIT

Menyval: Spel » Artikelschema i Nya GIT
När du bokar en starttid finns det även möjlighet att koppla en artikel till bokningen. Du kan boka och betala en uthyrningsartikel direkt via tidbokningen, om du exempelvis vill hyra en golfbil direkt utan att tidigare ha bokat in den separat. Du kan också boka uthyrningsartiklar via menykommandot Spel » Artikelschema.

Läs mer här »

Bana etapp 2

Menyval: Inställningar » Inställningar Golfbana i Nya GIT
Innebär att nu finns alla flikar på plats för att göra inställningar.

Läs mer här »

Artiklar etapp 2

Menyval: Ekonomi » Hantera artiklar
Innebär att nu finns alla flikar på plats för att göra inställningar.
Vid nästa release kommer inställningar för greenfee 3-7-4, vilket är sista etappen för Artiklar.

Läs mer här »

Skapa Fakturaunderlag

Menyval: Ekonomi » Fakturera » Skapa fakturaunderlag
Startar guiden Skapa fakturaunderlag för att exportera till extern part alt. ta ut en excelfil.
Idén med att du går igenom en guide är att förenkla och ta bort alla menyval som inte är relevanta för dig baserat på dina tidigare val i guiden.

Se mer här »

Nya färger i Starttidsschemat

Ny färg på Företagsbokning är blå. En betald företagsbokning är mörkblå och en obetald ljusblå. I samband med denna förändring försvinner filtreringsfunktionen för Företagsbokningar. Ny färg för  bokningar från City Break är orange.
Längst uppe till höger i Starttidsschemat finns symbolen med frågetecken när du klickar på symbolen får du upp en beskrivning över färger och symboler i Starttidsschemat.

Se mer här »

Byt avgift på hela bollen

Nu kan du ändra avgifterna på samtliga spelare i en boll samtidigt. Markera bollen och klickar på redigera bokning. Då visas knappen Byt avgift uppe till höger på sidan. Där kan du sedan byta avgift på spelarna i bollen. Exempelvis om du vill koppla på Företagsspel eller Egen avgift.

Se mer här »

Uppdaterad date picker

Numera visas även veckonummer och alla helgdagar är rödmarkerade.