Senast uppdaterad:

Skriv ut

Pilotprojekt ny avgiftsmodell

Här kan du följa pilotprojektet Spelavgift Credits och dess elva pilotklubbar. Sidan uppdateras under säsongen och målet är att en ny flexibel avgiftsmodell ska stå klar i höst

Pilotprojektet Spelavgift Credits består av två delar: Flexmodellen, en ny variant på max antal samtidiga bokningar, och själva spelavgiften i form av credits. De här två funktionerna kommer också kunna användas var för sig från och med 2024.

Inga befintliga avgiftsmodeller kommer att försvinna, eller förändras och inte heller den tidigare traditionella modellen för max antal samtidiga bokningar.

Vad är Flexmodellen?

Flexmodellen är en ny variant på hur många samtidiga bokningar en spelare får ha på din klubb. Hittills har det bara funnits en modell, den traditionella, som låtit dig dela upp tiderna i vardag och helg.

Med den nya Flexmodellen kan du istället dela in starttiderna i gröna, gula och röda tider, där gröna tider är de med minst beläggning och röda tider är de med högst beläggning.
Säsongen 2024 kan alla klubbar välja om de vill jobba med den traditionella modellen eller Flexmodellen.

Vad innebär Spelavgift Credits?

Spelavgift Credits är en ny typ av spelavgift, där medlemmen initialt betalar en avgift som berättigar till spel. Avgiften motsvarar ett visst antal credits.
Varje bokad starttid är värd ett visst antal credits. När medlemmen bokar en starttid dras dessa credits av från totalen. Om medlemmen får slut på credits innan säsongen är slut går det att fylla på med fler mot betalning.

Spelavgift Credits går att kombinera med Flexmodellen så att olika starttider får olika credits-värde beroende på beläggning. Du kommer också kunna erbjuda möjlighet att boka niohålsronder till ett lägre credit-värde.

Syftet med den nya spelavgiften är att ge golfklubbar som vill möjlighet att erbjuda ett modernt och flexibelt medlemskap som kan attrahera fler grupper av spelare.
Det är första gången på över tio år som en ny typ av spelavgift introduceras. Spelavgift Credits blir ett bra komplement till nuvarande Spelavgift och Spelavgift rond (f.d. begränsad).

Följ pilotprojektet på de 11 utvalda klubbarna

Ett stort tack till alla som erbjöd sig att delta som pilotklubbar för en ny och mer flexibel medlemskategori! Nu är elva klubbar utsedda:
☞ Gräppås GK
☞ Alingsås GK
☞ Bredareds GK
☞ Golf South STHLM Kallfors/Vidbynäs
☞ Söderslätts Golfklubb
☞ Gävle GK
☞ Bjäre GK
☞ Växjö GK
☞ Ingarö GK
☞ Örebro City Golf
☞ Hammarö GK

Det här önskar pilotklubbarna uppnå med projektet:

✓ Få en jämnare fördelning av starttider
✓ Attrahera nya medlemmar och testa ompaketering
✓ Behålla medlemmar
Pilotklubbarna kommer under säsongen 2023 att testa Spelavgift Credits med Flexmodellen på en grupp medlemmar.
I nära samarbete med Svenska Golfförbundet ska funktionerna testas, slipas och utvärderas. Målet är att presentera slutgiltiga versioner under hösten 2023.
Följ med på den spännande resan, sidan uppdateras löpande under pilotprojektets gång!