Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fakturainställningar

Fakturering och medlemsaktivering

Under menyvalet Ekonomi » Fakturainställningar finns de inställningar du måste göra innan du startar tilldela och skapa fakturaunderlag.

Om klubben lägger ut avgifter på Min Golf för betalning:

Är rekommendationen att 
 - du kryssar inte i några kryssrutor under rubriken Fakturering

 - om klubben har både Medlems- och en Spelavgift så kryssar du i alla tre kryssrutorna (går bra att göra oavsett om klubben endast har ex. en Spelavgift och ingen Spelavgift rond eller Spelavgift credits). Därefter anger du ett datum när medlemskapet går ut.

Fakturering

Du kan använda automatisk aktivering i samband med att du skapar fakturaunderlag. Du kan styra om båda alternativen Automatisk aktivering av avgifter vid fakturering och Automatisk aktivering av medlemskap, skall aktiveras vid skapandet av fakturaunderlag eller om bara avgiften skall aktiveras vid faktureringen.

Sammanfattning av Aktivera Avgifter/Medlemskap

• Aktivering av avgift. Innebär att avgiften är betalningsnoterad och ger den rättighet som avgiften avser. T.ex. att ett bagskåp reserveras för medlemmen eller att spelaren har rätt att spela på den egna banan de tider som avgiften avser utan att betala greenfee.
• Aktivering av medlemskap. Detta innebär att spelaren är aktiv medlem i den egna golfklubben och att andra klubbar kan se att man är medlem i en svensk golfklubb.

OBS... Alla klubbar har olika regler för medlemskap och uteslutning av medlemmar ur klubben, kontrollera detta i samband med medlemskapsaktiveringen, så att klubbens stadgar följs.

Medlemskapsaktivering

Om Giltig t.o.m datumet för medlemmar skall ställas fram i samband med att de betalar sina avgifter på Min Golf alt. du skapar fakturaunderlag: 
- Markerar du i Medlemskapsaktivering den/de avgifter* som ska vara betalningsmarkerade för att aktivering av medlemskap ska ske. 

Ange medlemskapets giltighetsdatum i fältet Giltig t o m * .

När avgifterna är betalmarkerade alt. ett faktureringsunderlag markerats som betalt i sin helhet sker följande:
 - Är endast kryssrutan medlemsavgifter markerad kontrolleras om personens alla medlemsavgifter är helt betalda.
Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet.
 - Är endast kryssrutorna spelavgifter/spelavgift rond/spelavgift credits markerad kontrolleras om personens alla spelavgifter är helt betalda.
Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet.
 - Är alla kryssrutor markerade medlemsavgifter och spelavgifter/spelavgift rond/spelavgift credits markerade kontrolleras om personens alla medlemsavgifter och spelavgifter är helt betalda.
Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet.

Exportera fakturaunderlag via integration med Golfigo.

Under Ekonomi-Inställningar- Fakturering hittar du funktionen Koppla fakturering till extern part.

 Om du skapar fakturaunderlag som ska exporteras till Ekonomisystem via Golfigo markera du rutan och spara.

Notera att du även måste ha ett avtal med Golfigo (Automatisera Mera) för att integrationen ska fungera. Läs mer här om tjänsten.