Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hål

För varje hål definieras namn, par, längd per tee, typ av tee samt ev GPS-koordinater. Du kan dessutom ange en beskrivning och ev sponsor.

Överblicka upplagda hål

Du kan få en överblick på samtliga hål som är upplagda på din klubb (inloggad organisationsenhet) i vyn Alla Hål som du når via Inställningar-Bana-Hantera Hål.

Information (Namn på hål, hålets par samt beskrivning om hål) om hålen visas i vyn.Genom att klicka på en rad för ett hål, kommer du in på själva hålet och kan redigera informationen för hålet. Mer information om att redigera information för hål hittar du längre ner på sidan.

Radera/ ta bort hål
Längst ut på vardera hål (rad), hittar du en ikon i form av en soptunna, du kan med denna radera ett hål som du inte längre vill ha kvar. Om hålet skulle vara kopplad till en eller flera slingor (visas ett felmeddelande), stoppas raderingen av hålet upp. Du behöver i så fall ta bort hål från slinga och sedan kan hålet raderas.

Skapa nytt hål och Redigera hål Visa

Om du vill skapa/lägga upp ett helt nytt hål. Klickar du på knappen Skapa nytt hål.

När du skapar ett nytt hål finns det några obligatoriska uppgifter du behöver ange för att kunna spara ditt nya hål. Du behöver ge hålet ett namn, ange hålets par samt lägga till minst en Tee.

Det finns fler uppgifter du kan fylla i om du vill. Uppgifterna som fylls i  hålinformation, Green (t.ex. GPS-koordinater) och Tee. Genom att ange övriga uppgifterna skapas förutsättningar för att informationen ska kunna visas i t.ex. banguider och scorekort.När du lägger upp en ny tee, behöver du ange vilken tee (anges enligt traditionella färgsättning även om eran klubb använder er av alternativ tee-beteckning) du vill lägga till. I variant anger du vilket underlaget som råder för tee (välj bland grästee, matta alt okänt). Du anger också hålets längd.
Du kan också lägga till GPS-koordinater för placering av tee.

När du är nöjd med uppgifterna som du fyllt i, klickar du på Spara.

Redigera hål
Du kan i efterhand gå in på ett hål, genom att klicka på hålet i vyn  Alla hål.

All information om ett hål kan du redigera i efterhand. T.ex. kanske du vill lägga till en ny tee eller justera längderna för en viss tee.

Om du ändrar på uppgifter för ett hål, glöm inte bort att spara dina ändringar.