Tillbaka till releaser

Release 28 november 2023

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Dashboard för uppföljning av Juniorverksamheten

För uppföljning av juniorutvecklingen på din klubb kommer nu en dashboard för rapportfunktionen. Dashboarden kompletterar inmatningssidan som redan finns under Rapporter.

Läs mer här

Hantera Kapitalinsatser

Resterande funktionaliteten för Kapitalinsatser från GIT klienten flyttas över till nya GIT.

Läs mer här

Klubbgrupper, flyttar över i nya GIT

Läs mer här

Kökategorier, flyttar över i nya GIT

Läs mer här

Ålderskategorier, flyttar över i nya GIT

Läs mer här 

Hantera slinga

All funktionalitet för Slinga flyttar över i nya GIT.

Läs mer här

Kalenderfunktion för inställningar på bana

Nu finns nu en kalenderfunktion som ger dig bra översikt för dina inställningar på banan.

Mer info kommer

Medlemskategorier

Separerade rutor för Tillgänglig på webb (byt medlemskategori på Min Golf) och Visa i medlemswidget. Även uppdaterad funktion om Max antal medlemmar.

Läs mer om Tillgänglig på webb (Byt medlemskategori på Min Golf)

Läs mer om Visa i medlemswidget

Ekonomi - Tilldela, fakturering, personbilden

  • Aktivera 0 avgifter.

Läs mer här

  • Före tilldela steg 1, Gå till Kökategorier

Läs mer här

  • Du kan nu skriva i noteringsfältet så länge utträdesdatumet inte har passerat.

Läs mer här

  • Två nya behörighetsroller: Reception endast bokning och Partner administration

Läs mer här

GIT Partnerbokning - del 1

Min Golf Företag kommer att få ett nytt utseende och nytt namn "GIT Partnerbokning".

I del 1 blir det en förhandsinformation av funktionen som byggs vidare under vintern för att sedan släppas i mars 2024.

Mer information kommer längre fram i vinter.