Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spara & dela favoritmallar

När du klickar på menyvalet Rapporter kommer du direkt till den nya landningssidan och därifrån du kan skapa nya personrapporter samt sköta dina favoriter. Du kan också se Exporthistoriken av dina senaste skapade rapporter.

Spara och dela-funktionen ger dig möjligheten att spara parametrarna på de rapporterna som du tar ut mest från GIT. Du kan också dela med dig av dina favoritrapportmallar till andra GIT användare som har GIT inloggning, både i din egen eller annan klubb, som har behörigheten Administrera Personrapporter. 

Du får spara max 25 mallar i listan. Oanvända mallar raderas per automatik 18 månader efter senaste bruk. Exporthistoriken sparar historiken på de senaste 15 nedladdade rapporter. 

Skapa ny rapportmall - Personrapportssidan öppnas där du kan skapa en ny personrapport. Om du vill spara dina valda rapportparameter klickar du på Spara rapportmall som ligger under Sammanfattning.

Nyskapade rapportmallar läggs till på din landningssida och är fettmarkerade tills du gör någonting aktivt med rapporten (ladda ner, kopiera, osv)

Rapporter som är delade till dig visas fettmarkerade och med en notifieringsbubbel inkl. namnet av GIT användaren som har delat sin rapportmall med dig. Den mallen är nu din som du kan arbeta fritt med.

Detta betyder ikonerna, från vänsterLadda ner rapport, kopiera rapportmall, dela rapportmall, redigera rapportmall, ta bort rapportmall, expandera parameterdetaljerna 

Ladda ner rapport - Rapporten laddas ner direkt till din laptop.

Kopiera rapportmall - När du klickar på denna ikon läggs en ny kopia av den rapportmallen längst upp i listan med samma rapportnamn + kopia. Klickar på penna-ikonen för den rapporten för att redigera parameter. När du är klar klickar du på Uppdatera rapportmall under Sammanfattning för att spara rapporten samt döpa om rapportnamnet.

Dela rapportmall - Du kan dela dina rapportmallar med andra GIT användare genom att klicka på dela-ikonen. Sök-funktionen aktiveras och fungerar precis likadant som i andra delar av GIT. Skriver du ett namn där bara en person finns i registret så stängs sökfunktionen och mallen är delad. Finns det flera sökträffar får du upp en lista där varje kolumn är filtreringsbar. Bläddra-funktionen aktiveras om det finns mer än 10 träffar i listan. 

OBS! Bara Urval samt Fältparameter blir delade. Sub-filterparameter som är specifika till din klubb delas inte med. Detta kan vara t.ex. filter under Medlems- & klubbinfo som din klubbs medlemskategorier. 

Redigera rapportmall - Klicka på pennan för att redigera parametervalen på din rapport och spara den genom att klicka på Uppdatera rapportmall

Ta bort rapportmall - Klicka på soptunnan.

Expandera rapportdetaljerna - Klicka på pilen för att fälla ut rapportens grundinformation och parameterval.