Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skicka SMS via GIT e-post

Nu kan du även skicka SMS via GIT post. En enkel och smidig funktion för att snabbt nå ut till medlemmar och gäster.

SMS-funktionen är ett tillval i GIT e-post. Själva funktionen är kostnadsfri, avgift för utskick är 60 öre per SMS. Fakturering sker månadsvis, baserat på antalet SMS-utskick månaden innan. 

För att din golfklubb ska få tillgång till funktionen måste du först fylla i ett anmälningsformulär, där du bland annat ska ange uppgifter vid fakturering. Uppgifterna skickas till leverantören Datatalks, som sätter upp funktionen.

Anmäl klubben här

Det finns en separat manual för att komma igång med SMS i GIT e-post. Den tar dig steg för steg genom funktionen.

Ladda ner manualen här