Senast uppdaterad:

Skriv ut

Arkiv tilldela

Dina tilldelade avgifter arkiveras i 24 månader. Det gör det enkelt för dig att se, summera och få kontroll över tilldelade avgifter.

Under Ekonomi-Tilldela avgifter- Arkiv tilldela hittar du avgifter som är tilldelade de senaste 24 månaderna. Arkivet ger dig en översikt över vilka avgifter och hur stora belopp som är tilldelade under en viss period. 

Det skapas en rad för varje tilldelning. Du får information om antalet poster, datum och klockslag när tilldelningen är gjord. 

Du kan också exportera varje rad till Excel för att sortera och summera data som du vill. Till exempel det totala beloppet som tilldelats per avgift osv.