Senast uppdaterad:

Skriv ut

Organisationsenhetsrapporter

Här hittar du rapporter som kopplas till klubbens register där du exempelvis får fram vilka avgiftsregler eller reservationsregler som ligger aktiva. Transaktionslistor och överblick om vem som har vilket uppdrag. I flera fall finns samma rapport men med olika ändelser. Om du vill skriva ut den som den är välj rapport som slutar med .rpx. Ska du bearbeta rapporten innan välj rapport som slutar med Excel.rpx

Transaktionslista

Rapporten fångar upp varje enskild transaktion som berör betalningar som genomförs t.ex. via Min Golf, Min Golf Bokning eller via Golfterminal.
OBS... Betalningar som avser avgifter som är kopplade till GIT Tävling (t.ex. Tävlingsgreenfee, Startavgift), redovisas inte i Transaktionsrapporten utan dessa hittar du i en rapport du hämtar i GIT Tävling, klicka här för att läsa hur du hittar rapporten. 

Välj Betalande system (vart betalningen är genomförd) t.ex. Min Golf.
Välj under vilken period som vill få info om genomförda transaktioner.

Information visas för varje transaktion är b.la.  Referens Nr, Transaktionsdatum, Artikel (som blivit betald), namn på person som betalt och person som betalning avser. 

Längst upp i rapporten hittas en summering på artikelnivå under den valda perioden. Vilket hjälper dej med att få ett redovisningsunderlag. 

TIPS... Bra att veta är att Referens Nr är sökbart i Payex Backoffice (i portalen hittar ni samtliga transaktioner även de som härstammar från GIT Tävling).

Bilden nedan är hämtad från Payex Backoffice. Support för portalen Payex Backoffice kontakta du Payex.Dels finner ni mer info om själva transaktionerna, ni kan också genomföra eventuella återbetalningar till era kunder. Klicka här för att komma till Payex Backoffice.