Senast uppdaterad:

Skriv ut

Organisationsenhetsrapporter

Här hittar du rapporter som kopplas till klubbens register där du exempelvis får fram vilka avgiftsregler eller reservationsregler som ligger aktiva. Överblick om vem som har vilket uppdrag. Alla rapporter startar i Excel

Transaktionslista Visa

Transaktionslistor i nya GIT
Uppdaterad Transaktionslista finns i nya GIT under menyvalet Ekonomi.

Klicka på denna länk för att läsa mer

Uppföljning Spelavgift Credits Visa

Denna rapport ger din klubb möjlighet att följa upp användningen av spelavgift Credits i din klubb, och ser skillnader mellan kön, ålderskategori och HCP. 

Från rapportsidan Organisationsrapport klickar du på Generera rapport-knappen för att öppna upp en urvalsfunktion där du kan välja tidsperiod, bana och kategori. 

Obs! Datan som tas ut är fram till dagen och tid när rapporten genereras. 

Om du väljer "Alla" banor kommer du att få en översikts vy av rapporten där all data är konsoliderad för era banor i den första fliken. Om du istället väljer en specifik bana kommer du att se data endast för den valda banan. Uppföljningsdata för credits per bana visas i en separat flik i Excelfilen.

Välj Kategori för att ytterligare får data uppdelade per SGF-ålderskategori eller HCP-kategori.

Rapportens struktur och fältbeskrivningar

Rapporten redovisar i Översiktsvyn data uppdelat enligt kön som standard, inklusive det totala antalet medlemmar med aktiv medlemskap i din klubb, dock är den inte uppdelad mellan medlemskategorierna.

Totalen av alla aktiva traditionella avgiften i klubben finns också sammanställt i eget segment. 

Alla data om Spelavgift Credits har sitt eget segment där informationen visas mer detaljerad. 

I kolumnerna kan du se:

  • totalt aktiverade credits på klubben
  • utnyttjade credits för vald månad (fram till datumet för rapportuttaget om det är fortfarande är innevarande månad)
  • utnyttjade credits ackumulerad från januari innevarande år samt outnyttjade credits. 

Avgifter Spelavgift Credits

I den första kolumnen ser du antalet aktiverade credits, dvs aktiva spelavgifter som är betalda och har status Aktiverad. Avgifter med status Fakturerad, Upplagd eller Krediterad är inte medräknade här. 

Utnyttjade credits

I kolumnen Saldo kön [månad] ser du antal credits förbrukade per kön för den valde månaden. 

I kolumnen Saldo kön ackumulerat (jan - [månad]) ser du det ackumulerade antalet credits förbrukade per kön under den valda perioden, samt totalen och procentsatsen av utnyttjade credits i förhållande till det totala antalet aktiva credits i klubben.

Outnyttjade credits

I kolumnen Outnyttjade credits samt % av totalen ser du antalet outnyttjade credits som kvarstår i klubben.