Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kortkommandon

Det finns ett antal kortkommandon du kan använda för att navigera i GIT utan att använda musen.

De flesta GIT-specifika kortkommandona gäller i tidbokningen, där de är som mest tidsbesparande.

De flesta menykommandona i GIT kan man också utföra med hjälp av kortkommando. Håll ner ALT-tangenten och tryck på den bokstav som är understruken i resp kommando. I huvudmenyerna gäller siffran inom parentes som kortkommando tillsammans med ALT-tangenten.

Alla underkommandon till de olika rapporttyperna har fått snabbkommandon, se de understrukna bokstäverna i resp nivå. 
Exempel: Håll ner ALT och tryck  7  o  g  för att visa rapporter för GIT-tidbokning.

 

Specifika kortkommandon för GIT.

Kortkommando

Funktion

F5

Uppdatera fönster

CTRL+L

Öppnar inloggningsdialog

CTRL+N

Öppnar dialog Ny person

CTRL+F

Öppnar dialog för att söka person

 

 

 

Kortkommandon i Tidbokningen

CTRL+M

Öppnar dialogen, Starttidsschema

CTRL+O Öppnar dialogen, Sök bokning

CTRL+B

Öppnar fokuserad tid för "Boka starttid"

CTRL+A  Markerar alla personer i en boll
CTRL+X Klipp ut
CTRL-C     Kopiera
CTRL-V Klistra in
CTRL-F12 Öppnar dialog för Kassa för fokuserad starttid, antingen GIT-kassan eller OSCAR-kassan.

CTRL+I

Öppnar dialog för "Starttidsinformation" för fokuserad starttid

CTRL+9

Öppnar dialog för bokningsinformation för fokuserad tid

CTRL+H

Öppnar dialog Historik för fokuserad starttid

CTRL+G

Öppnar dialog för gruppbokning

CTRL+D

Ta bort (avboka) fokuserad starttid (en eller flera)

CTRL+F10

Bekräfta ankomst för fokuserad spelare i starttiden

CTRL+K

Radera bokning för fokuserad spelare eller starttid

 

 

CTRL+0

Skifta till “Idag” på fokuserad bana

CTRL+1

Skifta till “kommande måndag” på fokuserad bana

CTRL+2

Skifta till “kommande tisdag” på fokuserad bana

CTRL+3

Skifta till “kommande onsdag” på fokuserad bana

CTRL+4

Skifta till “kommande torsdag” på fokuserad bana

CTRL+5

Skifta till “kommande fredag” på fokuserad bana

CTRL+6

Skifta till “kommande lördag” på fokuserad bana

CTRL+7

Skifta till “kommande söndag” på fokuserad bana

CTRL+8

Växla bokningsinfo (Flyttar bokningsinfo i starttidsschemat till annan plats i schemat)

CTRL+SHIFT+1-6

För klubbar med OnTag

Genom att välja Ctrl-knappen + Shift-knappen + siffran 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 får ni upp olika alternativ på hur ni bland annat kan ändra tee före val av utskrift av scorekort. Tryck Ctrl+Shift följt av spelarens siffra i bollen, tex 1-4 om du vill skriva ut ETT scorekort för någon av spelare 1, 2, 3 eller 4. Tryck Ctrl+Shift+5 om du vill skriva ut ett scorekort till VARJE markerad spelare i bollen. Tryck Ctrl+Shift+6 om du vill skriva ut ett gemensamt scorekort för ALLA markerade spelare i bollen.

CTRL+R

Leder till inställningar för dialog i de fall sådan finns, t.ex. inställningsmöjligheter för vilka banor som ska öppnas på bokningsschema

CTRL+E

Leder alltid till ett fritextfält i dialogen                                                        

 

Generella kortkommandon i Windows

 

Kortkommando

Funktion

CTRL+A

Markera allt

CTRL+C

Kopiera (används även för att kopiera starttid och liknande applikationsspecifika funktioner)

CTRL+F

Sök (Find)

CTRL+N

Ny

CTRL+O

Öppna

CTRL+P

Skriv ut (endast tillgänglig när det finns objekt valda som går att skriva ut)

CTRL+S

Spara

CTRL+V

Klistra in (används även för klistra in starttid och liknande applikationsspecifika funktioner)

CTRL+X

Klipp ut (används även för att klippa ut starttid och liknande applikationsspecifika funktioner)

CTRL+Y

Upprepa

CTRL+Z

Ångra

F1

Visar ett fönster som innehåller hjälp för det fönster som är aktivt. (Kontextuell hjälp).

SHIFT+F10

Visa genvägsmeny

ESC

Avbryt, stäng fönster

ALT

Aktiverar menyraden så att den blir mottaglig för snabbtangentinmatning utan att ALT är intryckt, resp avaktiverar

ALT+TAB

Visa nästa applikation (eller vid intryckning lista på aktiva applikationer som användaren kan välja mellan)

ALT+ESC

Visa nästa fönster

ALT+SPACE

Visa genvägsmeny för fönstret

ALT+F4

Stäng aktivt fönster (i det fall det bara finns ett fönster i applikationen som är öppet avslutas applikationen)

ALT+ PRINT SCREEN

Lägger en bild av aktivt fönster till Clip board

PRINT SCREEN

Lägger en bild av skrivbordet till Clip board

CTRL+ESC

Motsvarar "Start-tangenten"

Delete

Ta bort