Senast uppdaterad:

Skriv ut

Backuprapporter

Om datorn på klubben av någon anledning blir strömlös, eller GIT upplever en tekniskt driftstörning, behöver du vara beredd med utskrivna backuplistor av aktuella bokningar, artikelbokningar och startlistor för tävlingar. Läs mer om hur du fixar det enkelt här!

Den nya backuprapporten finns i GIT under Rapporter > Backuprapporter.
Det är bra att ha rutiner på backupprapporter exempelvis när åskan hänger i luften och risk finns att hela klubbhuset blir strömlöst eller att bredbands-förbindelsen går ner.

Backupprapporter skapas för 7 dagar framåt i Excel format.

Du väljer själv klockslag när rapporterna ska skapas, eller ladda ner en rapport direkt genom att klicka på Skapa rapporter nu.

Automatiska backuprapporter
Du kan också skapa automatiska backuprapporter. Gör så här:

✓ Gå till Rapporter » Backuprapporter.
✓ Klicka på redigeringspennan för rapporten för att ange vilka dagar backuprapporten ska skapas. ✓ GIT behöver inte vara aktivt för att det ska skapas en backuprapport. Däremot ska du ange klockslaget du vill att rapporten ska skapas samt ange en mailadress på klubben som rapporten ska skickas till. (Läs mer om mailfunktionen nedan) Du bockar i kryssrutan Aktivering för att aktivera/avaktivera funktionen. 

Tips! Startlistor för tävling skapas bara för startlistor med statusen Publicerad. Vi rekommenderar att välja ett klockslag efter 12:00 om din klubb använder standard publiceringsinställningen kl.12:00 i GIT Tävling så att den backuprapporten hinner skapas.  ✓ Excelfiler skapas i samband med en backupkörning och skickas komprimerad i en ZIP-fil. OBS! Om det inte finns data för en viss typ av rapport på en viss dag så skapas det ingen rapport. 

Hantera mailen
Efter att den automatiska rapporten är skapad skickas ett mail med alla filer från domänen no-reply@gitbackup.se. 

För att undvika problem med mottagandet av mail rekommenderar vi följande:

  • Lägg till "no-reply@gitbackup.se" som en kontakt i klubbens adressbok i mailprogrammet. 
  • Säkerställa med klubbens mailleverantör att ZIP-filer släpps genom brandväggen (om ni har de inställningarna)

Mailadressen du angett i inställningarna kommer att få en backuprapport via e-post en gång om dagen, varje dag.
För att hålla din mailbox undanstädad kan du ställa in mailapplikationen för att automatisk hantera vissa mail på ett särskilt sätt (regler).
Till exempel kan du ställa in den så att den automatiskt flyttar e-post från domänen gitbackup.se till en specifik mapp och sedan tömmer den mappen med jämna mellanrum. 

Observera att ett mail program inte ska användas som ett system för att lagra dokument. Med hänsyn till GDPR rekommenderar vi att du ställer in mailfunktionen så att backupprapporterna automatiskt raderas efter 8 dagar eftersom de redan då är föråldrade. Om det behövs kan du spara ZIP-filen separat.

Här finns en instruktionsguide som du kan ladda ner som visar hur du kan  hantera backuprapportmailen i Outlook länk till PDF

Glöm inte att skriva ut papperslistor av pdf:erna, om datorn blir strömlös kommer du inte åt dem. 

Om du har tillgång till en batteridriven laptop och en mobil, kommer du dock ha tillgång till dina listor under både ett strömavbrott och bredbandsavbrott.

Medlemsregistret tryggt i GIT:s centrala server

GIT:s medlemsregister ligger på en central server med en automatisk backup varje natt. Det är alltså bara aktuella bokningar och startlistor som din klubb själva behöver ta ut.