Senast uppdaterad:

Skriv ut

Order of Merit

Order of Merit är en summering av resultaten för fler tävlingar under säsongen. Här beskrivs hur man definierar en OoM-lista och hur den kopplas ihop med en tävling.
Order of Merit finns för både singel och lag. Väljer man eclectic för lag kan man enbart använda sig av lägsta bruttoscore.

Varje klubb kan skapa ett antal egna Order of Merit-listor, där resultaten för flera tävlingar räknas in.

 

             

Klicka på funktionsknappen för Order o Merit för att visa redan skapade OoM-listor. Här kan man också  skapa nya listor och fördelningsnycklar.

 

  

I fältet Översikt visas redan skapade Order of Merit-listor. I fältet Åtgärder visas skapade fördelningsnycklar samt knappar för att skapa nya OoM-listor och fördelningsnycklar.

Klicka länken SKAPA ORDER OF MERIT för att definiera en ny lista. Ange Namn, Säsong samt Typ i steg 1. Klicka NÄSTA.

OBS... Vid en lag-Order of Merit måste lagnamnet vara detsamma i alla tävlingar. När resultat överförs från en tävling slås resultaten enbart ihop där lagnamnen är exakt desamma. Om lagnamnen skiljer sig läggs ett nytt lag i Order of Merit upp. Skulle det ske kan man manuellt flytta resultat från ett lag till ett annat inne i Order of Merit.


 

I Steg 2 väljer man Typ av Order o Merit lista

För några av typerna kan man välja att:

  • summera resultaten
  • beräkna ett genomsnitt
  • skapa en Eclectic (hur en Eclectic fungerar kan du läsa om här)

  

Det finns 6 olika typer av Order o Merit-listor:
1. Mest Prispengar (att fördela)
2. Flest placeringspoäng (att fördela)
3. Lägst antal bruttoslag
4. Lägsta nettoscore
5. Högsta poängbogeyscore
6. Högsta modifierade poängbogeyscore s.k. stableford

 

Redigera Inställningar i specifik Order of Merit
Klicka på blå pilen som visas längst ut på raden för Order of Meriten som vi vill administrera. Väl alternativet Redigera. 


Om du väljer alternativet Redigera, finns ytterligare inställningar för en OoM-lista.
En ny dialogruta visas med fyra flikar ALLMÄNT, INSTÄLLNINGAR, GRÄNSER samt PUBLICERING.

 

 

 

Under fliken ALLMÄNT kan du ändra namn och säsong för vald lista samt att du kan ladda upp en logotyp.

Under fliken INSTÄLLNINGAR kan du ändra antalet tävlingar som skall räknas samt om de skall summeras, genomsnittsberäknas alternativt spelas som en Eclectic.
Man kan också stänga/öppna OoM-listan för nya resultat samt göra Order of Meriten tillgänglig för övriga klubbar inom SGF, vilket innebär att flera klubbar kan ha en gemensam OoM.
Det finns också möjlighet till att ha särskiljning i en OoM, särskiljning kan göras via Flest resultat, handicapmetod eller lottning. Ställ in efter den ordningsföljning ni önskar. 


I fliken GRÄNSER kan man ange hur många resultat som skall ingå i beräkningen, man kan välja på xx antal bästa och/eller xx antal sämsta resultat, samt hur många tävlingar som minst krävs för att ingå i slutställningen.

T.ex. kan man välja att räkna de 10 bästa plus de 3 sämsta resultaten.
Anger man ett minsta antal tävlingar måste man spela minst så många tävlingar för att komma med i OoM-listan.
Vill man att deltagarna skall se resultaten löpande från deltävling 1, ange man i 1 i rutan Minst antal tävlingar som krävs, därefter kan man höja siffran allt eftersom säsongen går.

Det går att bestämma att de senaste X antal resultaten skall räknas in i OoM, dessa kan sträcka sig över flera säsonger. Detta innebär att resultat i OoM kan baseras på resultat från föregående år och från innevarande år.

I fliken PUBLICERING kan man ange olika parametrar för publicering av Order of Meritlistan.
Här kan man bla. välja om OoM skall vara synlig på Min Golf eller inte. 

 

OBS

För typ 1 och 2, Mest prispengar och Flest placeringspoäng (poäng man tilldelar spelare m.h.t. placering), skapar man en fördelningsnyckel som anger hur en total prissumma resp ett totalt antal poäng skall fördelas bland spelarna efter placeringen i resultatlistan.

För typ 3-6,  Lägst antal bruttoslag, Lägst nettoscore, Högsta poängbogeyscore och Högsta modifierade poängbogeyscore, väljer man om resultaten skall summeras eller räknas som ett genomsnittligt resultat över alla tävlingar.

En tävling/klass där man spelar poängbogey kan inte anslutas till en OoM beräknad på netto- eller bruttoslag eftersom man kan strecka på hål i poängbogey. Slagtävling/Slaggolf går dock utmärkt att ansluta till en OoM som bygger på poängbogey.

En OoM som bygger på netto- eller bruttoslag och där t.ex. de 5 bästa resultaten räknas så måste Minst antal tävlingar krävs vara lika stort som antalet bästa resultat i det här fallet 5. 

TILLDELA FÖRDELNINGSPOÄNG

Tilldela fördelningspoäng kan göras på två sätt:

  1. Koppla tävlingen till en OoM byggd på Flest placeringspoäng och ange antal fördelningsplatser samt skriva in poängen direkt på varje plats. Om man väljer detta alternativ måste man skriva in fördelningen för varje tävling som skall ha samma fördelning av poäng eller kopiera en tävling som redan är fördelad.
  2. Koppla tävlingen till en OoM byggd på Flest placeringspoäng och där välja en skapad fördelningsnyckel och ange totalpoängen att fördela.

Skapa fördelningsnyckel

Klicka knappen SKAPA FÖRDELNINGSNYCKEL och skriv in ett Namn på nyckeln, och ange hur många som skall dela på prissumman/poängantal i fältet Liststorlek.

Anger man ett lägre antal (Liststorlek) än vad det är spelare i tävlingen är det bara de som får pengar/poäng.
Fördelningen anges i % varför summan skall bli 100 i fältet Total längs ner.

Fördelningsnyckeln knyts till en OoM-lista när man knyter OoM-listan till en tävling.

Det är även där man anger vilken prissumma som skall fördelas resp det totala antal poäng som skall fördelas enligt resultatlistan.

 

Fördelning av poäng

I Excel kan man enkelt lägga upp sin poängfördelning för att få ut %-satsen för respektive placeringspoäng. Nedan visas ett exempel där poäng delas ut till de 17 bästa spelarna i tävlingen där 1:an får 30 p och 17:e spelare får 1 p. Poängfördelningens %-sats skall föras in i en Fördelningsnyckel med Liststorlek: 17.

 

  

 

 

Länkar

Excelfil med exempel på fördelningsnycklar. Här finns filen

Knyt en eller flera OoM-listor till en tävling. Läs mer på sidan Koppla tävling till OoM ».

När alla scorer är inrapporterade väljer man att överföra resultaten till de kopplade OoM-listorna. Läs mer på sidan Uppdat av Order of Merit ».

Man kan även ändra och lägga in resultat i en Order of Merit-lista manuellt. Läs mer på sidan Redigera OoM-resultat ».

På sidan Tips och råd finns ett exempel på hur man kan göra vid OoM vid en Eclectic-tävling och hur HCP-status hanteras. Läs mer på sidan OoM Ecelectic-tävling och HCP-status ».

Tänk på att

Resultat från en tävling som är kopplad till en Order of Merit syns i Min Golf under aktuell tävling under flikenOrder of Merit i kolumnen längst till höger. Kolumnen kan namnges och det gör man i Redigera Order of Merit under Publicering i fältet Rubrik. Det går också välja att Order of Merit inte ska vara synlig för någon via Min Golf, läs mer på sidan Redigera OoM-resultat.