Senast uppdaterad:

Skriv ut

Guiden Skapa fakturaunderlag

6. Förhandsvisa och skapa fakturaunderlag

När du kommer till sidan startar förhandsvisa direkt.

Överst se du Namn på fakturaomgång, namnet är ett förslag och går att ändra.

I den undre delen visas alla rader för fakturaomgången. Behöver du sortera så kan du göra det på alla rubriker ex, på Golf-ID, Namn osv.

Du kan exportera listan till Excel och även välja hur många poster per sida du vill se.

För mer information om en post klickar du på pilen till höger på resp. rad.

När du klickat på Skapa fakturaunderlag skapas fakturaunderlag i en fakturaomgång. Alla fakturaomgångar sparas med automatik så att du kan ladda ner en excelfil. 

Alla fakturaomgångar återfinns på sidan Arkiv fakturaunderlag, läs mer här »

Alla fakturaomgångar sparas 24 månader, därefter kan dessa inte ses på sidan längre.