Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT. Din guide för året

Här är en plan för GIT-aktiviteter under året, indelad i fyra kvartal. Golfklubbarna i Sverige har olika säsonger, så det kan vara så att din klubb gör saker vid andra tider. Men du borde ändå hitta hjälp för varje aktivitet, oavsett när du brukar göra den på din klubb.

Årsplan för GIT-aktiviteter

Skriv gärna ut och sätt upp affischen så att du alltid har den till hands. Då kan du enkelt se vad som är viktigt att tänka på under året.
GIT årsplan Affisch.pdf

Nedan hittar du alla aktiviteter per kvartal, kompletterade med användbara länkar till checklistor, inspelade webbinarier och mer information här på Onlinehjälpen.

Att tänka på under Q1. Visa

✓ Tilldela och debitera årsavgifterna 
Gå igenom Före tilldela och Tilldela i GIT. Debitera sedan årsavgifterna via Min Golf eller extern fakturaleverantör.
-Se checklistor

✓ Se över rutiner för webbetalning
Om klubben använder webbetalning för greenfee och uthyrningsartiklar, se över rutiner för det. Tvingande betalning, automatisk återbetalning osv.
-Se information om webbetalning
-Se information om automatisk återbetalning

✓ Gå igenom checklistan "start av säsong"
Här finns alla övergripande punkter som kan vara bra att tänka på innan säsongen startar. Bland annat bokningsregler, starttidsintervall, greenfeeavgifter, avbokningsregler och no show samt inställningar i klubb- och webbinfo.
-Se checklista 

✓ Se över alla behörighetsroller som rör GIT
Se över behörighetroller, dvs. vem som ska ha tillgång till funktioner i GIT, GIT Tävling, GIT e-post, IdrottOnline och Players 1st. Kontrollera så att rätt personer har rätt behörighet och radera de som inte är aktuella.
-Se information om behörighetsroller i GIT

✓ Skapa säsongens tävlingar i GIT Tävling
Behöver ni fylla på med utbildning i GIT Tävling för ideella? Boka upp webbutbildningar eller varför inte en egen utbildning i klubben med en GIT-utbildare.
-Se information om hur du skapar tävlingar
-Se inspelade webbinarier om GIT Tävling
-Boka en GIT-utbildare som kan allt om GIT Tävling

✓ Rätt status på era juniorer inför nyckeltal
Säkerställ att dina juniorer är inlagda som aktiva medlemmar / prospekt / nybörjare inför inmatning av juniornyckeltal.
-Se information om juniorernas nyckeltal
-Se information om medlemskategorier och SGF-status
-Se inspelat webbinarium om juniorernas nyckeltal

✓ Skicka in LOK stöds ansökan senast 25/2
Skicka in LOK-stödsansökan i IdrottOnline för höstens junior- och paragolfverksamhet – senast 25 februari.
-Se information hos RF

✓ Registervård: in-och utträde senast 15 mars:
Registervård inför SGF:s första debitering 15 mars. Registrera nya och nygamla medlemmar i GIT och gör utträde på medlemmar ni vet inte ska vara med i klubben i år.
-Se checklista

 

Att tänka på under Q2. Visa

✓ Utbilda ny säsongspersonal
Har du ny säsongspersonal? Anmäl dem till våra introduktionsutbildningar så får de en bra start på sin nya roll. Anmäl dem till relevanta webbinarier för ny receptionspersonal, och tipsa om de digitala utbildningar som de kan gå igenom när som helst.
-Till utbildningen "Ny i receptionen" (kommer under våren 2024)
-Till utbildningen "GIT för dig som är ny i receptionen
-Se alla webbinarier och utbildningar inom GIT

✓ Sätt upp rutiner för backuprapporter
Sätt upp eller se över rutiner för backuprapporter över era aktuella bokningar och starttidsförbud, så kluben är förberedd för exempelvis strömavbrott.
-Se information om backuprutiner

✓ Bekanta dig med Min Golf och Min Golf Bokning
Gör dig bekant med Min Golf och Min Golf Bokningsapp och testa systemet så du vet vad dina medlemmar och gäster har för möjligheter.
-Se information om Min Golf
-Se information för Min Golf Bokning för golfklubben,
-Se information om inställningar för Min Golf Bokning.

✓ Registrera klubbens introduktionskort
Registrera de personer på din klubb som ska ha introduktionskort i GIT (eller avanmäl er från erfarenhetsutbytet).
-Se information om introduktionskort

✓ Uppdatera dig kring Grönt Kort
Nu startar många upp Grönt Kort-kurser. Uppdatera dig på hur det fungerar i Min Golf och GIT.
-Se information om Grönt Kort-hantering

✓ Starta upp TV-visning
Nu är det dags att starta upp TV-visningen, så att ni kan visa relevant information på era skärmar i klubbhuset.
-Se information om TV-visning

✓ Uppdatera kontaktpersoner i GIT
Uppdatera alla klubbens kontaktpersoner med rätt roller (anställda, styrelse, kommittéer och övriga ideella), så att rätt personer nås av rätt information från SGF och GIT-teamet.
-Se information om kontaktpersoner i GIT

✓ Se regelbundet över er Klubb-och webbinfo
Se över vad ni kommunicerar via bokningsbekräftelse, no show, info om gruppbokning osv, så det alltid är rätt och relevant information.
-Se checklista 

✓ Mata in nyckeltal för juniorverksamheten
Nu är det dags att börja mata in nyckeltal så ni kan följa utvecklingen för era juniorer och skapa bra statistik som presenteras på dashboarden för juniorverksamheten.
-Se information om juniorernas nyckeltal
-Se inspelat webbinarium om juniorernas nyckeltal

Att tänka på under Q3. Visa

✓  Skicka in LOK-stödsansökan senast 25/8
Skicka in LOK-stödsansökan i IdrottOnline för höstens junior- och paragolfverksamhet – senast 25 augusti.
-Se information hos RF

✓  Ta ut och analysera statistik från säsongen
Nu är det dags att börja tänka på vilken statistik du vill ta ut för säsongen för att följa upp din verksamhet. Medlemsstatistik, gäststatistik och kanske statistik över uthyrningsartklar.
-Se information om GIT analys
-Se information om rapporter i GIT
-Se inspelat webbinarium om rapporter i GIT

✓  Lägg upp en medlemswidget på hemsidan
Skapa eller se över klubbens medlemswidget på er hemsida. Där kan nya medlemmar ansöka om medlemskap, som automatiskt hamnar i ert medlemsregister.
-Se information om medlemswidgeten

✓  Se över och anmäl er till höstens utbildningar
Titta över behovet och se vilka webbinarier och andra utbildningar du och din personal kan gå under höst och vinter för att fylla på med ny kunskap.
-Se information om utbildningar

Att tänka på under Q4. Visa

✓ Se över avgifter inför kommande år
Se över alla årsavgifter efter årsmötet: medlemsavgifter, spelavgifter, skåp osv. Uppdatera årtal, priser, spelrättigheter, avgiftsregler, köpevillkor med mera i GIT.
-Se information om avgifter
-Se checklista om de olika spelavgifterna
-Se inspelat webbinarier om artiklar och avgifter

✓ Se över partnerregistret i GIT
Jobbar din klubb med GIT Partners? Om inte är det rätt tid att börja bygga upp ditt partnerregister i GIT. För dig som redan är igång, se över avtal, spelrättigheter och kontaktpersoner i partnermodulen.
-Se information om GIT Partners
-Se inspelat webbinarier om GIT Partners
-Se inspelat webbinarier om GII Partnerbokning

✓ Registervård: medlemskap och kategorier
Påbörja registervård, stäm av medlemsantal och se över så att inga medlemmar ligger med ogiltigt medlemskap. Stäm av medlemskategorier och fundera på om något ska justeras, läggas till eller tas bort.
-Se checklista in-och utträde
-Se information under Före Tilldela

✓ Se över obetalda avgifter
Finns det upplagda obetalda avgifter på medlemmar, gör utträde på dessa medlemmar om avgifterna inte ska betalas.
-Se information under Före Tilldela punkt 3

✓ Reservationsregler inför kommande år
Börja redan nu fundera på eventuella reservationsregler på banan inför nästa säsong och ställ in dessa i GIT.
-Se information om reservationsregler

✓ Utbilda er i GIT e-post
Vill du komma igång med GIT e-post för nyhetsbrev till medlemmar och gäster är det kanske rätt tid nu. Anmäl dig till ett webbinarium eller ta del av inspelningar och GIT-skolan.
-Se information om utbildningar
-Se inspelat webbinarier om GIT e-post
-Se information i manualen för GIT e-post

✓ Gå igenom checklistan Stänga banan i GIT
Om ni stänger banan för vintern, gå igenom checklistan "Stänga banan i GIT". Där finns allt du behöver tänka på och inställningar att se över.
-Se checklista

✓ Uppdatera kontaktpersoner i GIT
Uppdatera alla kontaktpersoner i GIT (anställda, styrelse, kommittéer och övriga ideella) så att ni inte missar någon viktig information från SGF och GIT-teamet.
-Se information om kontaktpersoner i GIT

✓ Juniorernas nyckeltal i GIT
Viktigt att du gör inmatningen av juniorernas nyckeltal på rätt år. Det går inte att fylla i nyckeltal retroaktivt för föregående år.
-Se information om Hantering av historisk data för juniorerna nyckeltal