Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ekonomi i GIT

Ekonomifunktioner för årsavgifterna

Checklistor inför debitering av årsavgifterna i GIT hittar du här.


Fler Säljorganisationer i GIT

För klubbar med fler säljorganisationer, ex. klubb och ett av klubben helägt driftsbolag, se mer här »


Artiklar och avgifter 

Skapa och gör alla dina inställningar för artiklar och avgifter:
Sök artiklar och avgifter,  se mer här »
Redigera artiklar/avgifter, se mer här »
Köpevillkor till golfaren baserad på säljorganisation, se mer här »


Tilldela avgifter

Tips är att gå igenom Före tilldela regelbundet, då har du koll på ditt register.
Starta guiden Före Tilldela avgifter (registervård), se mer här »
Starta guiden Tilldela avgifterse mer här »
Skicka e-post till personer med obetalda avgifter (till alla med avgifter med status=upplagd och status= fakturerad med ett restbelopp), se mer här »
Tilldela påminnelseavgifter, se mer här »


Skapa fakturaunderlag

Startar guiden Skapa fakturaunderlag för att exportera till extern part alt. ta ut en excelfil, se mer här »
Arkiv, se mer här »
Inställningar, se mer här »


Uppföljning

Transaktionslista, se mer här »

Köpevillkor (malltexter)

Vi rekommenderar klubbar som ska lägga upp sina avgifter för betalning på Min Golf att se till att uppdatera köpevillkoren på resp. artikel/avgift (ex. medlems- och spelavgifter)

Malltexter finns att ladda ner på sidan Köpevillkor (malltexter) »