Senast uppdaterad:

Skriv ut

Tips & exempel

Följande punkter är tips och erfarenheter som har gjorts i användningen av GIT. Tänk på dessa punkter och dela med dig av egna erfarenheter till andra klubbar och GIT-supporten.

Fler exempel på olika typer av upplägg för bokning och betalning
(när vi lägger om reservationsreglerna).
Se mer här »

Exempel på samarbete med Hotell
där Hotellet själva bokar sina starttider via Min Golf företag och där ni fakturerar Hotellet för starttiderna i efterhand.
Se mer här »

Medlemskap - Pay-as-you-Play
Många klubbar skulle vilja ha ett medlemskap som ger rätt att spela ett bestämt antal ronder på ett år. Det krävs lite manuellt arbete men med bra rutiner går det bra.
Se mer här »

Viktigt - Ta ut Hålstatistik för föregående år
En effekt av gallra & rensa steg 1 är att det nu inte går att ta ut rapporten Hålstatistik för tidigare år. Så ni som vill spara den, ta ut den runt årsskiftet vare år.

Redovisningsfrågor för golfklubb
Vi har tagit fram dokument med svar på frågor om god redovisningssed. Här hittar du också bra länkar för att fördjupa dig i ämnet.
Se mer här »

Vi har lagt upp tre exempel på upplägg för tidbokning!
Upplägg tidbokning exempel 1 »
Upplägg tidbokning exempel 2 »
Upplägg tidbokning exempel 3 »

Tips 27-hålsupplägg
Här kommer ett tips hur du kan lägga upp ett starttidsschema för tre 9-hålsslingor. Systemet ger inga fler spelmöjligheter, bara fler planerade 18 hålsronder per dag. Se mer här »

Visa er bana i Golfguiden även när banan är stängd för golfspel.
Vissa banor visas inte i Golfguiden (golf.se) över vinterperioden och det kan bero på vilket slutdatum ni bestämt för er slinga i fönstret Bana i GIT. När slutdatum för slingan passerat visas inte banan längre. Gå in och säkerställ att era banor, som ni önskar visa i Golfguiden på webben, verkligen visas där. 2007-11-04

Klubbsamarbeten

Många klubbar samarbetar kring greenfee mm. Vi har samlat ihop några tips, hur man kan ta hjälp av GIT för att få rätt greenfee vid olika typer av greenfeesamarbete.
Se mer här »