Senast uppdaterad:

Skriv ut

Personbild i GIT

I vyn Personbild får vi en överblick över en person.
Är det en medlem får du här all information om kontaktuppgifter, medlemskategori, giltighetstid för medlemskap och eventuella avgifter som är kopplade till person. Är det är en person som inte är medlem, då visas mindre information om personen.

Automatisk rensning av personer i GIT

Läs hur den Automatisk rensningen av personer i GIT går till och om klubbens ansvar enl. personuppgiftslagen »

 

Personbilden när personen är medlem

Ser vi personbilden för en medlem, då är samtliga fält och flikar tillgängliga.
Översta delen av personbilden ligger fast och du kan sedan välja bland flikarna för att titta på Personuppgifter, Medlem och klubbinfo, Artiklar och avgifter samt Övrigt

Personbilden när person inte är medlem 

Personbilden skiljer sig åt beroende på om det är en medlem alternativt en person som inte är medlem som vi tittar på.
För en person som inte är medlem är adressuppgifterna dolda. Däremot får vi information om personen har medlemskap i andra klubbar och vilken status dessa har. Det kan vara intressant att se för eventuella Greenfee-samarbeten. Vi kan också se mer information under flikarna Personuppgifter, Medlem och klubbinfo, Artiklar och avgifter samt Övrigt
 Anledningen till att vissa flikar är tillgängliga beror på att klubben kan ha en relation med en person som inte är medlem i klubben eller i någon annan klubb. T.ex. person som jobbar på golfklubb och behöver ett konto i GIT, men person spelar inte själv golf.

 

Aktivt medlemskap i andra klubbar och klubbrelationer Visa

Längst upp till höger i basinformationen hittar du informationen Aktivt medlemskap i andra klubbar. Där visas information om andra klubbar som personen är aktiv medlem i.

Bokstaven A efter klubbnamnet betyder att spelaren har ett Aktivt medlemskap, medan AB betyder Aktiv Begränsat medlemskap i angiven klubb. Detta kan vara bra att överblicka om de t.ex. kommer en spelare från en klubb som ni har Greenfee-samarbete med och priset inte blivit korrekt. Det är via status som ett Greenfee-samarbete är uppbyggt. Genom att ni kommit överens med andra klubben vilken/vilka statusar som skall inkluderas i samarbetet, detta ställs in i en s.k klubbgrupp som sedan läggs in i en avgiftsregel i greenfee-artikeln.