Senast uppdaterad:

Skriv ut

Tilldela påminnelseavgifter

Förutsättningar:
Du måste först lägga upp en artikelgrupp och koppla den till artikeltypen Påminnelseavgift. Se här hur du lägger upp artikelgrupper »

Så här hittar du dem i GIT: Menyval Ekonomi » Tilldela » Påminnelseavgifter

Här skapar du en ny artikel som du kopplar till artikeltypen Påminnelseavgift. Du kan lägga upp flera olika påminnelseavgifter.

OBS! om du vill använda funktionen Påminnelseavgift på artiklar som läggs ut för betalning i Min Golf, är det mycket viktigt att du på de artiklarna alltid anger giltighetstid i ÅÅÅÅ-MM-DD. Startdatum och förfallodatum på artiklarna krävs för att kunna tilldela dem en påminnelseavgift.

Gör så här

Gör så här
- Välj Urval och vilka medlemskategorier  eller kö kategorier du vill tilldela.
- Välj sedan vilken påminnelseavgift du vill tilldela.
- Ange förfallodatum på påminnelseavgiften.

Vad betyder Endast familjekontaktpersoner?
- Valet Endast familjekontaktpersoner innebär att det endast tilldelas en påminnelseavgift per familjegrupp. Denna går till familjekontaktpersonen.
- Om detta aktiveras i kombination med en medlemskategori, så är det familjekontaktpersonens medlemskategori som avses
- Tilldelning av påminnelseavgift kommer bara aktiveras på de personer som är familjekontaktperson
- Själva tilldelningen görs på kontaktpersonen men kontrollen av obetalda avgifter görs på alla som ingår i familjegruppen
- Klicka på Förhandsvisa för att granska uppgifterna.

Sidan Förhandsgranska

Under fliken Alla tilldelningar visas de personer du kan tilldela påminnelseavgift. I listan visas personer med avgifter vars förfallodatum är passerat och där avgiften har status Upplagd.

Väljer du fliken Personer som saknas i tilldelningen visas de personer som redan har en påminnelseavgift på sig.

-Kryssar du ur kryssrutan Ta med, får personen ingen påminnelseavgift tilldelad.

-Genom att klicka på Exportera kan du exportera uppgifterna till Excel.

-Klicka på knappen Tilldela för att aktivera alla påminnelseavgifter. Resultatet sparas ner som en fil under menyvalet Tilldela och Arkiv. Filen kan exporteras till Excel.

Lägga upp påminnelseavgift på enskild person

Du kan också tilldela en enskild person en påminnelseavgift. Det görs direkt från personbilden:
- Sök fram en person
- Gå in på fliken Artiklar och Avgifter
- Klicka på Lägg till avgift och sök fram den påminnelseavgift du vill lägga upp.
- När du valt avgift kan du också lägga till ett förfallodatum på påminnelseavgiften.

Följande artikeltyper går att tilldela: Visa

Du kan bara lägga upp en påminnelseavgift om personen har en eller flera obetalda avgifter i någon av följande artikeltyper:

• Medlemsavgift
• Skåpavgift
• Spelavgift
• Spelavgift begränsad
• Spelavgift uthyrningsartikel
• Köavgift
• Övriga avgifter