Senast uppdaterad:

Skriv ut

Så här fungerar webbetalning med Swedbank Pay

Här hittar du information om webbetalningsavtalet för Swedbank Pay
Informationen är indelad i följande avsnitt:
• Avtalets innehåll och möjligheter och hur du ansluter klubben till webbetalningsavtalet
• Förbereda och hantera avgifter i GIT och GIT Tävling
• Ekonomiska rapporter för transaktioner samt utbetalning/återbetalning
• Support för webbetalning

Avtalets innehåll, möjligheter och hur du ansluter klubben till webbetalningsavtal

All information om avtalets innehåll och möjligheter hittar du här.

All information om hur du ansluter klubben till webbetalningsavtalet hittar du här.

 

Förbereda och hantera avgifter i GIT och GIT Tävling Visa

Detta gör ni under tiden ni väntar på att avtalet ska aktiveras.

Nya GIT
Gå igenom de artiklar i Nya GIT som du vill ska vara möjliga att betala via webben. Längst ner till höger på respektive artikel aktivera du Webbetalning och ange mellan vilka datum detta ska gälla.

Greenfee, uthyrningsartiklar och förbokningsavgift

Under Klubb och webbinfo - Klubb- och webbinställningar hittar du fler inställningsmöjligheter för Greenfee, uthyrningsartiklar och Förbokningsavgift.

Här kan du ange om Betala Greenfee ska vara default i bockad på Min Golf. (den kan spelaren själv bocka ur vid bokning)  eller om du vill ha tvingande betalning. Väljer du att inte sätta någon bock i rutorna är det valfritt för spelaren att betala vid bokningstillfället.

Du väljer också om uthyrningsartiklar ska vara tvingande att betala och om du vill aktivera förbokningsavgift.

När du har Webbavtalet på plats.

När du fått klartecken från Klubbsupporten att ditt Webbavtal är på plats behöver du också aktivera det under -Klubb och Webbinfo-Säljorganisation.

 
Här hittar du en film om hur enkelt dina medlemmar kan betala sin årsavgift i Min Golf. 
Hur medlem betalar årsavgifter via Min Golf 

GIT Tävling
Här skapas grundavgiftsmallar för tävlingsgreenfee och anmälningsavgift (ni har kanske olika avgifter för helg- och vardagstävlingar). Genom att skapa grundavgiftsmallar lägger ni upp regelverk för vem som exempelvis ska betala tävlingsgreenfee. Dessa mallar kan återanvändas på flera tävlingar.

OBS! När webbetalning är aktiverad behöver man i GIT Tävling aktivera webbetalning för varje enskild tävling, om det ska vara möjligt eller inte, samt om webbetalningen i förväg ska vara frivillig för deltagaren, eller obligatorisk.

Klicka här för att läsa mer om Grundavgifter i GIT Tävling.
Klicka här för att läsa mer om hur avgifter kopplas till enskild tävling samt aktivera webbetalning på enskild tävling. Infon finns via fliken Tävlingsinställningar - Anmälan.

Ekonomiska rapporter för transaktioner samt utbetalning/återbetalning Visa

När webbetalningen blivit aktiverat och klubben börjar få in betalningar skickar Swedbank Pay tre ekonomiska rapporter till er om det finns genomförda transaktioner. Rapporterna skickas ut med två dagars fördröjning, alltså kommer måndagens betalningar i onsdagsrapporterna.

Ni bestämmer själva hur ofta och vilken dag ni vill att rapporterna ska skickas till er.

Balance report
En sammanställning över totala beloppet som inkommit under perioden samt fördelning per betalmetod (ex. Kort, Swish).

Visar även avgiften som Swedbank Pay tar ut per transaktion, summeras under Fee.

Transaction report (skickas ut i två varianter; Excel- och xml-format)
Visar samtliga transaktioner genomförda under en viss dag.

För att få en mer detaljerad info om samtliga transaktioner (ex. vilken avgift som transaktionen avser), behöver transaktionsrapporter hämtas från Nya GIT eller GIT Tävling, beroende på vilka transaktioner som avses.

Viktigt att veta är att Order Id i Transaction report kan sökas upp i Payment Search i Swedbank Pay Backoffice, där du hittar klubbens samtliga transaktioner, samt i transaktionsrapporterna i GIT/GIT Tävling (Order Id anges där som referensnr).

Transaktionslistan i Nya GIT
Här hamnar alla avgifter och artiklar som är betalda via Swedbank Pay samt återbetalningar via Starttidsschemat eller från GIT Tävling..

Rapporten hittar du i Nya GIT under Ekonomi - Transaktionslista.

Rapporten är i Excel-format. Första fliken är en sammanställning över totalbelopp och vilka avgifter det rör. På andra fliken hittar du all detaljerad information.

Välj från vilken period ni vill hämta transaktionerna. Välj sedan vilken betalkanal ni önska se transaktioner för, ex. Min Golf, Min Golf Bokningsapp

Läs mer om transaktionslistan i Nya GIT här.

Transaktionsrapport i GIT Tävling
Här hamnar avgifter som exempelvis anmälningsavgift, tävlingsgreenfee samt avgift från funktionen ”Fråga”.

Rapporten hittas via Tävling-Rapporter-Webbetalningar

För att ta fram rapporten får du välja att hämta samtliga transaktioner under en viss period, därefter hittas detaljerad info kring varje transaktion. Ett tips är att filtrera Excelfilen så att du kan söka på separat tävlingar, avgifter, eller datum osv.

Läs mer om transaktionsrapporten i GIT Tävling på följande sida:
https://help.golf.se/git-tavling/svar-pa-vanliga-fragor/uppfoljning-av-webbetalning-git-tavling/

Utbetalningar
Utbetalning till klubben sker dagligen, med två dagars fördröjning efter att transaktion är genomförd.

Det är samma intervall för rapporterna för samtliga klubbar. 

Återbetalning
Återbetalningar av Greenfee, uthyrningsartiklar och Förbokningsavgift som är gjorda genom Swedbank Pay gör ni direkt i Starttidsschemat. Läs mer här

Support för Webbetalning

Här finns information om support för Webbetalning.