Senast uppdaterad:

Skriv ut

Publicera startlista

Publicera startlista

När startlistan är skapad och godkänd skall man publicera startordningen. Klicka fliken STARTLISTA och därefter länken Publicera.
Visas inte åtgärdslänkarna, klickar du på den runda pilsymbolen längst till vänster.

 

 

               

När du klickar Publicera visas en dialogruta där man anger om startlistan är slutgiltig, samt om man vill skicka E-post och/eller SMS till deltagarna. Du kan välja på att Publicera nu eller att publicera vid en viss tidpunkt. Observera att vid SMS tillkommer det en avgift på 1,50 exkl. moms som kommer faktureras kvartalsvis till din klubb.

Längst till höger på sidan ändras status från Preliminär till Slutgiltig samt datum för publiceringen.