Senast uppdaterad:

Skriv ut

Generellt om GIT

GIT, Golfens IT-system, är ett centralt system både för klubben och klubbens medlemmar, dvs alla golfare i landet. GIT-klienten, som är det program som används av olika befattningshavare på klubben, är bara en del av GIT. Begreppet GIT används dock i denna beskrivning som synonym för GIT-klienten.

GIT-klienten används av klubbarnas administratörer, som klubbchefer, kanslister, receptionister för att sköta klubbens administration samt till tävlingsansvariga för att sköta tävlingsverksamheten.

Den funktionalitet som finns på webben, Min Golf, har en egen hjälpfunktion som vänder sig till den vanlige golfaren. Här på onlinehjälpen finns detaljerad information om alla funktioner på Min Golf.

GIT:s hemsida (http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/) innehåller information om GIT, där det finns information om projektet, organisation, utbildningar, program för nedladdning etc. Vilka klientversioner som är aktuella framgår av driftsinformationssidan på GIT:s hemsida.

Onlinehjälpen (http://help.golf.se )är den kanal där man kan hitta all information om GIT-systemet och kringrutiner till GIT. Onlinehjälpen uppdateras hela tiden med aktuella förändringar och nyheter i systemet.

Under denna rubrik med undersidor, Generellt om GIT, har vi samlat lite övergripande information, som alla GIT-användare bör känna till. Det finns ett flertal sidor med mycket användbara tips, råd och exempel på hur man kan utnyttja och anpassa systemet för den egna klubben.

Ekonomisystem

GIT ersätter inte något traditionellt ekonomisystem eller har sådan funktionalitet inbyggd. Däremot finns det kopplingar till flera olika ekonomisystem, för att enkelt föra över information om ekonomitransaktioner till separata ekonomisystem. F.n. finns koppling till 6 olika ekonomisystem SPCS, Hogia, Briljant, Visma Compact, Fortnox och BL Administration.

Uppgradering av GIT

Med jämna mellanrum kommer det nya versioner av GIT-programvaran. Numera har GIT en inbyggd automatisk uppdateringsfunktion. Varje gång man startar GIT kontrolleras om det finns en ny version av GIT, och finns det en ny version, installeras denna automatiskt utan att operatören behöver göra någonting alls.

Här på onlinehjälpen finns information om innehållet i nya versioner, och länkar till de sidor som beskriver nyheterna.

Golfterminalen

Beskrivning av Golfterminalen har samlats på separata sidor i hjälpen, för mer information se Golfterminal »
EVRY One Halmstad AB ansvarar för all hård- och mjukvara vad gäller golfterminalen.

TV-visning

TV-visningen är ny från 2011 och har dokumenterats på separata sidor i hjälpen, för mer information se TV-visning »