Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppföljning No-Show

Kopplat till funktionen No-show finns även en rapport med information om vem som varit inbokad när och samtidigt inte ankomstmarkerats.
För att kunna få ut rapporten behöver No-show vara aktiverat. Inställningen görs under menyn Klubb- och webbinfo.

Rapporten går att ta ut max en vecka åt gången per bana eller samlat för de banor man väljer. Förutsättning är att man arbetar med ankomstmarkering.
Rapporten är byggd för Excel och förslaget är att du skapar en mapp på datorn där du sparar dina rapporter. Ett alternativ kan vara att ha en masterfil där du klistrar in rapporterna efter varann om ni tänker ha uppföljning på hur många gånger en person misskött sig.

Rapporten innehåller fälten:
Bokningsnummer
Golf-ID på bokare
Golf-ID på spelare
För- och Efternamn
Bokningsdatum
Starttid
Ej ankomstmarkerad (x-markerad = ej ankomstmarkerad)
Greenfeekostnad
Betald
Bana
Medlem
Hemmaklubb
Adress
Telefonnummer
e-postadress

Har personer markerat att de är anonyma i Min Golf kommer inte kontaktuppgifterna ut om personen inte är medlem i klubben.

OBS Visa

Det är inte tillåtet att göra ett sidoregister med information om gästers kontaktuppgifter med adresser hämtade från GIT i annat syfte än just den tänkta uppföljningen för No-show. Nya GIT bestämmelserna fastställdes och godkändes på Förbundsmötet 23 april 2018:

”6.3 En Golforganisation har inte rätt att behandla personuppgifter som tillhör annan Golforganisations Medlemsregister, för annat ändamål och syfte än att administrera den kundrelation som uppkommit när Golfspelaren bokat tid eller gästspelat på organisationens Golfanläggning, eller anmält sig till och deltagit i en golftävling, utbildning eller annan aktivitet anordnad av Golforganisationen. Personuppgifterna får endast användas inom ramen för den uppkomna kundrelationen och får inte användas för att erbjuda medlemskap eller andra former av marknadsföringsåtgärder. ”

 Inställningar för No-Showhantering Visa

Klubbinformation