Senast uppdaterad:

Skriv ut

Redigera OoM-resultat

Beskrivning av hur man ändrar och justerar i befintliga Order of Merit-listor.

När alla scorer är inrapporterade väljer man att överföra resultaten till de kopplade OoM-listorna. Läs mer på sidan Uppdat av Order of Merit ».

Man kan även ändra och lägga in resultat i en Order of Merit-lista manuellt.
Klicka på pilen i högerkanten på den OoM-lista du vill redigera. Du väljer Visa, Redigera eller Radera.

 

Redigera OoM-lista

När du väljer alternativet Visa visas en bild med alla deltagare som knutits till listan via överföringen av resultat från en tävling. Antal spelare med och utan resultat visas i fältet översikt.

I fältet Åtgärder finns länkar för att lägga till ytterligare spelare till aktuell OoM-lista på två olika sätt, via Golf-ID eller manuellt via namn.
Man kan även importera spelare med resultat via en Excel-fil. I fältet Tävling framgår vilka tävlingar som har överförts samt tävlingar som ännu inte har överförts.

I fältet Spelarranking visas aktuella spelare och hur många deltävlingar som räknats och summa poäng enligt fördelningsnyckeln. Man kan filtrera listan på spelare med resultat eller spelare utan resultat eller alla spelare.

   

För att redigera eller lägga till ett resultat klickar du på spelarens namn i fältet Spelarranking. Spelarens placering och totalresultat visas samt ingående ronder. I fältet Åtgärder kan du lägga till nya resultat, flytta ett resultat till en annan spelare eller redigera spelarinformationen.

   

Följa Order of Merit via Min Golf
Genom att logga in på Min Golf och gå in på en tävling som har en Order of Merit påkopplad, därefter gå till fliken Order of Merit. Där kan man följa aktuell ställning i en eller flera Order of Merits. Finns det fler order of merits kopplade till tävlingen går dessa att välja bland i rullfönstret ovanför list.   


Få mer specifik info om en viss spelare, klicka på person i listan för att se scorekort för olika tävlingsronder som är kopplade till Order of Meriten.