Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skicka e-post till vårdnadshavare och underåriga

I nya GIT finns en funktion för att snabbt och enkelt kunna skicka mejl till samtliga underåriga och deras vårdnadshavare.

Du kan också skicka mail till vårdnadshavare och underåriga via GIT e-post (från 7 mars 2023) läs mer här »

En fördel med Vårdnadshavare är att ni på klubben kan få bättre kommunikation med både era juniormedlemmar och en ansvarig vuxen.
En av nyheterna som lanserats är möjligheten att göra enklare mejlutskick till underåriga och vårdnadshavare. Du hittar funktionen i nya GIT under menyvalet ”Register” » ”Skicka e-post Vårdnadshavare”. 
Enkelt och smidigt om klubben vill informera era medlemmar om junioraktiviteter eller annat viktigt du vill att vårdnadshavaren och/eller juniorerna behöver veta. 


Gör dina urval

Du kan göra en stor mängd urval när du ska skicka ditt mejl. Det första valet är om du ska mejla både vårdnadshavare och underåriga – eller enbart till vårdnadshavare. 
Andra urval du kan göra är: 
• Medlemmar eller köande
• Kön (man, kvinna, alla)
• Medlemskategorier (klubbens egna kategorier i GIT)
• Ålderskategorier (ett antal olika förval:


Urvalen du gör baseras alltid på den underåriges uppgifter. En vårdnadshavare kan inte nixa sig från att ta emot information från en golfklubb där den underårige är medlem.

Skriv och skicka

Efter att du gjort dina urval scrollar du ner på sidan och skriver mejlet direkt i nya GIT. 

 Mejlfunktionen är i dagsläget samma som de enklare e-postutskick du kan göra från starttidsschemat. Du kan därmed endast skriva text – inte inkludera några bilder eller klickbara länkar i utskicket.
När du är klar med texten, klicka på ”Förhandsvisa lista på mottagare”. 

Där kan du titta igenom att allt ser rätt ut. När du är nöjd med listan, klicka på ”Skicka”.