Senast uppdaterad:

Skriv ut

Info om Kapitalinsatser

GIT-systemet stöder tre typer av kapitalinsatser för att bli medlem i klubben, lån till klubb, aktier och spelrätter. Även företag kan ha kapitalinsatser av typen aktie eller spelrätt.

Tre typer av kapitalinsatser

Kapitalinsatser lägger man in genom att skapa serier med olika varianter på kapitalinsatser, man knyter sedan en kapitalinsats till en medlem. Systemet skiljer på tre typer av kapitalinsatser vilket anges av Artikeltypen.

  • Lån till klubb
  • Aktier
  • Spelrätter

Lån till klubb är ett lån till klubben som återbetalas vid utträde. Åter­betalningen sker i enlighet med klubbens stadgar.

Spelrätt är ett bevis som utfärdas som kvittens på att man erlagt en summa för att få spela golf på aktuell golfbana. Den är giltig så länge man erlägger årliga spelavgifter till banägaren. Vid utträde ur klubben äger man själv ansvaret för att sälja sin spelrätt till marknadspris. 

Aktie är ett värdepapper som man får som aktieägare i en golfanläggning. Den är oftast kombinerad med att man får en spelrätt såsom aktieägare. Vid utträde försäljer man aktien och därmed den tillhörande spelrätten till marknadspris.

Först skapar man en numrerad serie av de olika insatstyperna och beloppstorlek. Eftersom varje insats har ett löpnummer, skapar man en serie med det maximala antalet insatser man beräknar kunna få in. När man sedan kopplar en insats till en medlem är löpnumret upptaget.

Koppla och Fakturera kapitalinsatser Visa

Kapitalinsatser kan naturligtvis faktureras, men de faktureras ju inte årsvis utan vid ny medlem eller förändrat medlemskap vanligen för en person i taget.
Man behöver dock registrera lånet/insatsen på medlemmen och hålla reda på vilka personer som har vilket lån, om man använder s.k. aktielån etc. När du lägger in befintliga lån i personbilden måste de samtidigt aktiveras som kvitto på att de redan är betalda.

Rutiner för hur man kopplar en kapitalinsats till en medlem dokumenteras under rubriken Medlemshantering-Kapitalinsats ». Där finns också instruktioner för Ägarbyte av kapitalinsats ». Man kan också tilldela lån till flera personer samtidigt, se Fakturering » Tilldela avgifter eller lån ».

Faktureringen av en kapitalinsats följer samma rutiner som vid avgiftsfakturering för en enstaka medlem. ALLA obetalda kapitalinsatser och avgifter kommer med på nästa fakturaunderlag som görs för en medlem, läs mer på sidan Fakturering » Skapa fakturaunderlag ».

OBS... Se till att alla befintliga kapitalinsatser är aktiverade (=betalmärkta) annars kommer de med en gång till vid nästa årsfakturering. 

Detta gäller inte bara vid årsfakturering. Utan alltid när man fakturerar flera personer och alla avgifter, kommer alla typer av oaktiverade avgifter och insatser med på fakturorna.

Kapitalinsatser och Företag Visa

Kapitalinsatser kan även faktureras till företag, dock ej som "lån till klubb" utan endast kapitalinsatser av typen Aktier och spelrätter. Man kan även registrera företag med kapitalinsatser och olika avgifter, som naturligtvis kan faktureras på samma sätt som medlemmar.