Senast uppdaterad:

Skriv ut

För golfaren på Min Golf

Processen

Så här fungerar det när en medlem skapar en egen faktura i Min Golf:

För klubben:
✓ Klubben gör alla inställningar och tilldelar avgifter till medlemmarna
✓ Klubben meddelar medlemmarna (via mailfunktionen under Tilldela: E-post till de med obetald avgift) att betalning kan ske via Min Golf, där ett av alternativen är att skapa en egen faktura.

För medlemmen:
✓ Medlemmen loggar in på Min Golf.
✓ Om golfaren har obetalda avgifter visas en knapp på första sidan med texten Obetalda avgifter.
✓ När medlemmen klickar på den leder den till sidan Mina inställningar och Obetalda avgifter.
✓ Medlemmen markerar de avgifter som ska betalas (det går bara att välja avgifter från en säljorganisation i taget) och klickar på knappen Skapa faktura
✓ Medlemmen går igenom fem steg för att godkänna alla köpevillkor och kan sedan via sidan Mina Fakturor skriva ut sin faktura.
✓ Medlemmen betalar fakturan till klubbens (säljorganisationens) bankgiro

Bra att veta

 ✓ Oavsett om fakturan är skapad av medlemmen själv via Min Golf eller av klubben via personbilden i GIT kan golfaren se sina fakturor i Min Golf under Mina inställningar och Mina fakturor.

Golfaren går igenom 5 steg för att granska och acceptera köpevillkoren Visa

Exempel på en faktura Visa